7. konkurs polsko-izraelski na innowacyjny projekt

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

7. konkurs polsko-izraelski na innowacyjny projekt

Udostępnij:

We współpracy z partnerem z Izraela przygotuj innowacyjny projekt, którego efekty zaskoczą świat. Sięgnij po wsparcie finansowe w 7. konkursie polsko-izraelskim.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z izraelską agencją Israel Innovation Authority ogłosiły dziś 7. konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Wnioski o dofinansowanie można składać do 19 maja br., a ich nabór jest prowadzony drogą elektroniczną.

Budżet, jaki NCBR przeznaczyło na ten konkurs, to 2 mln zł. Wsparcie finansowe ma pomóc w rozwijaniu innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych, tworzonych z myślą o zastosowaniach komercyjnych.

– Zależy nam na tym, żeby efektem wysiłków naszych Wnioskodawców były rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, z potencjałem rynkowym dla Polski, Izraela i Europy – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – A potencjał do wspólnych projektów jest ogromny. Izrael należy do światowej czołówki w dziedzinie badań naukowych i innowacji, również w naszym kraju sektor ten bardzo dynamicznie się rozwija. Jeden z naszych atutów to liczne grono świetnie wykształconych absolwentów studiów inżynierskich. Istnieje wiele płaszczyzn, na których przedsiębiorcy oraz naukowcy z Polski i Izraela mogą nawiązać współpracę z pożytkiem dla obu stron. Jak pokazały nasze poprzednie konkursy, są to chociażby inżynieria systemów informatycznych, elektronika czy elektrotechnika. Ale katalog możliwości jest znacznie szerszy, zwłaszcza w cyberbezpieczeństwie – dodaje.

Z kim to zrobisz?

W konkursie nie ma ograniczeń tematycznych. Kto może wziąć w nim udział? Konsorcja projektowe powinny się składać z co najmniej jednego izraelskiego i jednego polskiego przedsiębiorstwa. Możliwy jest też udział jednostek naukowych – w roli dodatkowego uczestnika konsorcjum, co szczegółowo regulują zasady finansowania obowiązujące dla danego kraju.

Wnioskodawcą po stronie polskiej mogą być następujące podmioty: mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, a także grupy podmiotów składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorcy. Liderem takiej grupy może być zarówno przedsiębiorca, jak i organizacja badawcza.

Co również istotne, współpraca między podmiotami z Polski i Izraela w zgłoszonym projekcie powinna być uzasadniona oczywistą korzyścią z niej wynikającą. Taką wartością dodaną może być np. zwiększenie zasobów wiedzy, szersze grono potencjalnych klientów czy dostęp do infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Na jakich warunkach?

Partnerzy projektu są finansowani przez odpowiednie dla swojego kraju instytucje: NCBR i Israel Innovation Authority. W trakcie realizacji całego przedsięwzięcia wymagany jest zrównoważony wkład uczestników z obu państw w realizację zadań badawczych. Oznacza to, że udział w kosztach projektu ponoszony przez każdą ze stron (polską i izraelską) nie może być mniejszy niż 30 proc. całkowitego kosztu jego realizacji.

Zgodnie z regulaminem, dofinansowanie z NCBR przyznane polskiemu wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym dofinansowanie realizacji całego projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł. Środki te można przeznaczyć na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Współpraca polsko-izraelska w zakresie innowacyjności oraz prac badawczo-rozwojowych rozpoczęła się w lipcu 2010 roku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Israel Industry Center for R&D (MATIMOP/ISERD) podpisały wtedy porozumienie o współpracy. Jego celem było wspieranie podmiotów z Polski i Izraela w realizacji wspólnych badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Pierwsze trzy wspólne konkursy zostały przeprowadzone na warunkach Inicjatywy EUREKA. Na początku lutego 2016 r. weszła w życie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych. Odtąd konkursy są realizowane na zasadach ustalonych wspólnie przez instytucje z obu krajów.

Z jakim efektem? W pierwszych sześciu konkursach polsko-izraelskich kwota dofinansowania NCBR dla polskich partnerów wyniosła ponad 10 mln zł.

Co możesz zyskać?

Jedno z przedsięwzięć dofinansowanych przez NCBR w ramach inicjatywy EUREKA to projekt RobWeld Super-MIG®. Jego celem było opracowanie innowacyjnego zrobotyzowanego gniazda spawania nowej generacji. Rozwiązanie techniczne będące rezultatem projektu zostało opatentowane.

O sukcesie przesądził w tym przypadku uzupełniający się wkład trzech partnerów: innowacyjność technologii spawania hybrydowego opracowanej przez izraelską firmę Plasma Laser Technologies Ltd. (PLT), kompetencje Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP (od kwietnia 2019 r. w Sieci Badawczej Łukasiewicz) w zakresie robotyzacji spawania, a także doświadczenie polskiej firmy SUPRA ELCO Jacek Szulc w nowoczesnych technologiach spawalniczych. Projekt zdobył wiele prestiżowych medali, dyplomów i wyróżnień, w Polsce i za granicą.

Znalezienie partnera z Izraela wymaga dobrego rozeznania. W tym przypadku PIAP nawiązał kontakt z firmą PLT za pośrednictwem Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej. PLT poszukiwała właśnie w Polsce partnerów do prac badawczych w obszarze automatyzacji procesów spawalniczych. Koszty wspólnych badań pomogły pokryć środki z konkursu polsko-izraelskiego.

Dlaczego warto podjąć taki wysiłek? Korzyści jest oczywiście wiele: kontakt z nowoczesną technologią, praca w międzynarodowym zespole, możliwość prowadzenia ciekawych badań z wykorzystaniem bardzo innowacyjnych rozwiązań technicznych naszego partnera. To są plusy, które na ogół pojawiają się podczas realizacji projektów międzynarodowych wylicza dr inż. Zbigniew Pilat z Łukasiewicz-PIAP. W projekcie dr Pilat kierował zespołem realizatorów w PIAP. Od strony technicznej zajmował się przygotowaniem modelowego stanowiska spawania, w tym współpracą robota z zestawem hybrydowym oraz systemem śledzenia spoin.

Realizacja tego projektu dała nam możliwość zapoznania się z metodami pracy firmy z Izraela, a także z systemem organizacji transferu rezultatów badań do gospodarki oraz wspierania innowacyjności w tym kraju. To są doświadczenia, które na pewno będą procentowały w naszych dalszych działaniach jest przekonany dr inż. Pilat.

Projekt zakończył się w 2016 roku. Jednak nasza współpraca wciąż trwa. W międzyczasie PLT została przejęta przez firmę Weldobot, która kontynuuje dostawy zestawów spawania hybrydowego oraz rozwija oferowane urządzenia. Łukasiewicz-PIAP pomaga jej w aktywności na rynku polskim. Wspólnie organizowaliśmy wystawy na targach, pokazy i testy dla potencjalnych przyszłych użytkowników, a także promowaliśmy technologię hybrydową w prasie fachowej – zaznacza specjalista.

Zbudowane w czasie realizacji projektu modelowe stanowisko spawania zostało doposażone i nadal jest wykorzystywane w Łukasiewicz-PIAP do prac badawczych, szkoleń i prób dla partnerów przemysłowych.

Wnioski, które wpłyną w 7. konkursie polsko-izraelskim, przejdą w NCBR ocenę formalną, a następnie ocenę ekspercką. Na tej podstawie NCBR i Israel Innovation Authority ustalą wspólną listę rankingową zawierającą wnioski rekomendowane do dofinansowania. Zostanie ona opublikowana na stronach Centrum.

Tylko w roku ubiegłym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosiło 28 konkursów międzynarodowych. Jest to szybko rosnący obszar działalności tej instytucji. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR stanowi obecnie największy w kraju i regionie ośrodek wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Więcej informacji na temat 7. konkursu polsko-izraelskiego wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie: www.ncbr.gov.pl.