77% młodych Polaków twierdzi, że przedsiębiorczości można się nauczyć

Dodane: 13.02.2015

Informacja prasowa

Udostępnij:

Badania przeprowadzone przez Instytut GfK Group na zlecenie firmy Amway w 38 krajach świata, w tym również w Polsce, pokazują, że 80% osób należących do pokolenia Y (do 35 roku życia) ma pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości a 51% potrafi sobie wyobrazić rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Zdjęcie royalty free z Fotolia

W Polsce odsetek ten stanowi odpowiednio: 83% i 56% wskazań młodych Polaków. Według 70% młodego pokolenia z 38 krajów świata przedsiębiorczości można się nauczyć w szkołach podstawowych, średnich i na uniwersytetach. Młodzi Polacy wykazują większy optymizm w tym zakresie – uważa tak 77% ankietowanych. Światowy Raport Amway na temat przedsiębiorczości będzie prezentowany podczas finału konkursu „Przedsiębiorcza Szkoła” organizowanego przez Fundację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który odbędzie się 13 lutego 2015 r., na GPW w Warszawie, sala NewConnect, w godz. 13:00-15:00.

Z każdym rokiem obserwujemy, że młodzi Polacy coraz częściej myślą o zakładaniu własnego biznesu. Pozytywne postrzeganie przedsiębiorczości przez młode pokolenie Polaków plasuje się powyżej średniej z 38 krajów, w których to nastawienie badaliśmy. Jest to jeszcze bardziej widoczne w porównaniu do niektórych krajów o bogatej tradycji przedsiębiorczości jak np. Niemcy czy USA. Tam badania pokazują, że młodzi ludzie nie myślą chętnie o zakładaniu własnych firm. Inaczej jest w części tych krajów, gdzie o dobrobyt trzeba powalczyć. Młodzi z tych krajów wykazują znacznie cieplejszy stosunek do przedsiębiorczości – mówi Anna Pietrzak dyrektor naczelny Amway Polska, Litwa, Łotwa i Estonia.

Główne motywatory samozatrudnienia Najbardziej atrakcyjne powody dla młodych ankietowanych z 38 krajów świata do rozpoczęcia prowadzenia własnej firmy od lat są niezmienne i dominują w wielu społeczeństwach. Główne motywatory do pracy na własny rachunek wśród młodych Polaków to:

  • niezależność od pracodawcy, bycie swoim własnym szefem (59%). Ten aspekt wskazywano w Polsce częściej niż średnio na świecie (50%); 
  • samorealizacja, możliwość realizacji własnych pomysłów (52%). Wskazania wśród pokolenia młodych z 38 krajów świata 50%;
  • możliwość dodatkowych zarobków (42%). Wskazania wśród pokolenia młodych z 38 krajów świata 36%.

Wiara w skuteczność edukacji biznesowej

 
Młodzi ankietowani przyznają, że łatwiej wystartować z własnym biznesem, kiedy dorasta się w otoczeniu przedsiębiorców i kiedy ma się dobre, praktyczne przykłady osób, które odniosły sukces, pracując na własny rachunek. Jednak 77% młodych Polaków uważa, że przedsiębiorczości można się nauczyć w szkołach, na uniwersytetach i w szkołach wyższych. Tego samego zdania jest 70% ankietowanych z 38 krajów świata. W szczególności Chińczycy oraz Meksykanie (w obu krajach po 84%) silnie podzielają to przekonanie, natomiast w przypadku Japonii – uważa tak mniejsza część społeczeństwa (45%). Oceniając ofertę edukacyjną nauczania przedsiębiorczości w swoich krajach młodzi respondenci podzielili się po połowie: 46% respondentów uznało, że oferta jest satysfakcjonująca, 42% że jest niewystarczająca. W Polsce odsetek ten stanowi odpowiednio: 46% i 45%.
 
– Bardzo dużo uwagi młodzi Polacy przykładają do aspektów praktycznych przedsiębiorczości. I tutaj właśnie jest bardzo dużo do zrobienia. W polskich szkołach, jako w jednych z niewielu w Europie, jest przedmiot – podstawy przedsiębiorczości, ale jest on prowadzony przez teoretyków biznesu. Bardzo dobrze, że coś w tym kierunku jest robione, ale warto byłoby zrobić następny krok, aby młodzi ludzie mogli zetknąć się z przedsiębiorcami, biznesmenami, bazować na ich wiedzy i doświadczeniu – mówi Anna Pietrzak.
 
Respondenci na całym świecie stawiają na aspekty praktyczne w nauczaniu przedsiębiorczości. Za najważniejsze aspekty działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości młodzi Polacy uznali: przedsiębiorczość w praktyce, np. tworzenie biznes planów, konkursy, turnieje i symulacje biznesowe, programy prowadzenia mini-firm (44%), trening podstawowych umiejętności biznesowych (39%) oraz szkolenie umiejętności związanych z przywództwem i zarządzaniem oraz zdolności retoryczne (32%).
 
 
17% młodych Polaków uczestniczyło w przynajmniej jednym z działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości. W przypadku członków pokolenia Y z 38 krajów świata blisko jedna czwarta uczestniczyła w przynajmniej jednym z działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości (24%). Tego typu działania edukacyjne są najbardziej popularne wśród młodych z Irlandii, Kolumbii, Kanady, Meksyku i Litwy.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem