Abris Capital Partners wdraża swoją strategię diversity, equity & inclusion

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Abris Capital Partners wdraża swoją strategię diversity, equity & inclusion

Udostępnij:

Abris Capital Partners – firma private equity specjalizująca się w transformacji ESG – rozpoczęła wdrażanie Kodeksu DEI – autorskiego, kompleksowego programu praktycznych i mierzalnych celów w zakresie polityki diversity, equity & inclusion, mających wspierać budowanie wartości spółek. Program ten został przygotowany do wdrożenia zarówno wewnętrznie, jak też we wszystkich spółkach portfelowych zarządzanych przez Abris.

Kodeks DEI określa sześć kluczowych celów, począwszy od edukacji, poprzez odpowiedzialność za wdrożenie i zarządzanie operacyjne, aż do przejęcia roli lidera w obszarze DEI i promowania inkluzji w ekosystemie private equity.

Paweł Gieryński, Partner Zarządzający Abris Capital Partners, komentuje – To niezmiennie ludzie decydują o tym, czy odniesiemy sukces, czy porażkę. Stawiając ludzi zawsze na pierwszym miejscu, dbając o zrozumienie ich potrzeb i budując organizację, w której wszyscy są traktowani na równi, będziemy lepiej odpowiadać na wyzwania zmieniającego się świata, a także optymalizować tworzenie wartości w naszych spółkach portfelowych. Dlatego właśnie opracowaliśmy nasz Kodeks DEI.

Pomiar i monitorowanie za pomocą aplikacji

Kodeks – stworzony przez Grupę Roboczą Abris DEI we współpracy z ekspertami zewnętrznymi – został zaprojektowany jako praktyczny program, w którym można monitorować i mierzyć wyniki za pomocą autorskiej aplikacji Abris ESG Scoring Application. Kodeks funkcjonuje jako praktyczny zestaw modułów projektowych, określający mierzalne cele oraz zestaw wskaźników do ich monitorowania przez zarządy i rady nadzorcze. Dzięki temu można maksymalizować wpływ Kodeksu na budowanie zespołów zdolnych do osiągania najwyższego poziomu efektywności.

Sześć celów, które Abris zamierza zrealizować w ramach Kodeksu DEI we wszystkich swoich spółkach portfelowych począwszy od 2023 roku, to:

  1. Tworzenie kultury „Gotowości do DEI” poprzez edukację, warsztaty i promowanie najlepszych praktyk rynkowych.
  2.  Zapewnienie, aby w składzie rad nadzorczych i kierownictwie spółek portfelowych zasiadało co najmniej 30% niedostatecznie reprezentowanej płci.
  3.  Powołanie Chief People Officer (CPO) na członka zarządu w każdej spółce portfelowej Abris w celu wyniesienia zagadnień HR i DEI na poziom strategiczny.
  4. Budowanie w każdej spółce portfelowej transparentnych systemów HR zgodnych z przygotowanym modelem, z dostosowanymi do danej branży rozdziałami DEI.
  5.  Zastosowanie systemu ciągłego ulepszania Kodeksu oraz monitorowanie i raportowanie efektów za pośrednictwem dedykowanej Aplikacji Scoringowej ESG.
  6.  Promowanie DEI w ekosystemie private equity, promowanie i rekomendowanie standardów DEI w relacjach z partnerami biznesowymi i zewnętrznymi doradcami.

Akcent położony na integrację

Abris systematycznie zmierza do objęcia roli lidera w zakresie ESG w branży private equity. Wdrożone przez firmę programy DEI już przyniosły wymierne rezultaty. Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych w spółkach portfelowych wzrósł z 26% w 2021 roku do 49% w 2022 roku, a w ciągu ostatniego roku każda spółka Abris odbyła serię szkoleń z zakresu DEI. Celem Kodeksu DEI jest wykorzystanie tych pozytywnych wyników, poprawa integracji zespołów i eksponowanie najlepszych praktyk w całym portfolio firmy.

Siła różnorodności

Dr hab. Robert Sroka, Partner, Szef Zespołu Value Enhancement w Abris Capital Partners, dodaje – DEI to prawdopodobnie najtrudniejszy do wdrożenia element ESG i jednocześnie jeden z najważniejszych. Oprócz wyraźnych powodów społecznych, dla których należy skupiać się na DEI, obecne badania w przeważającej mierze pokazują, że zróżnicowane zespoły radzą sobie dużo lepiej. Celem nie jest jednak tylko różnorodność sama w sobie, ale prawdziwa inkluzywność, włączenie. Kiedy osiągniemy prawdziwie inkluzywne miejsca pracy, wtedy decyzje zarządcze, kierunki strategiczne czy polityka kadrowa będą kształtowane przez zróżnicowane, zintegrowane, zmotywowane, świadome i zaangażowane zespoły. To jest nasz ostateczny cel.

Założony w 2007 roku Abris współpracuje z przedsiębiorstwami średniej wielkości w Europie Środkowej, zawsze równoważąc silny rozwój biznesowy z kulturą skupioną na ESG, neutralnością klimatyczną celami w zakresie DEI i transformacją cyfrową. Od czasu formalnego uruchomienia swojej strategii ESG, Abris wdrożył szereg programów wspierających tworzenie wartości i ograniczanie ryzyka, w tym Model Ładu Korporacyjnego, Program Antykorupcyjny, Manifest Klimatyczny, Politykę Praw Człowieka, a obecnie Kodeks DEI.

Carrefour przekaże 100 tys. euro na rozwój młodych liderów zmian