Alfabeat wesprze przedsiębiorców technologicznych. “Stawiamy na jasne zasady współpracy”

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Współpraca z Alfabeat to szansa na opracowywanie innowacyjnych technologii, których efekty mogą zrewolucjonizować nie tylko polski, lecz również światowy rynek. Swoje pomysły przedsiębiorcy mogą prezentować w ramach “office hours”, czyli spotkań z przedstawicielami zespołu Alfabeat.

Alfabeat to akcelerator i fundusz kapitałowy wspierający realizację projektów z branży teleinformatycznej (ICT). Szczególne znaczenie w strategii inwestycyjnej mają przedsięwzięcia zakładające opracowanie nowej lub udoskonalenie istniejącej technologii.

Inwestycje Alfabeat realizowane są w ramach programu BRIdge Alfa prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest rozwój projektów opierających się na pracach badawczo-rozwojowych, znajdujących się w fazie seed. To etap, na którym ryzyko niepowodzenia jest największe, ale jednocześnie jego zweryfikowanie nie jest aż tak kosztowne. Efektem programu BRIdge Alfa powinien być rozwój projektów w kierunku komercjalizacji, a także stworzenie trwałych powiązań pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami.

Zespół Alfabeat, czyli partnerzy w rozwoju technologii

Wartością jest doświadczenie współzałożycieli Alfabeat w prowadzeniu przedsięwzięć technologicznych, które zdobywali latami angażując się w różne projekty. Każdy specjalizuje się w innej dziedzinie, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą być pewni, że zawsze – bez względu na rodzaj problemu – otrzymają niezbędną pomoc. Ponadto zespół Alfabeat współpracuje z kilkunastoma niezależnymi specjalistami tworzącymi Radę Ekspertów, którzy – na podstawie własnych doświadczeń – mogą wspierać przedsiębiorców, wskazując właściwy kierunek dalszego rozwijania projektu.

Do pracy przy każdym projekcie wyznaczany jest “opiekun”, czyli przedstawiciel Alfabeat, który nie tylko przez cały okres współpracy pozostaje w stałym kontakcie z zespołem, lecz niemal staje się jego częścią. Może wspierać grupę realizującą projekt w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących, np. strategii firmy.

Współpracujący z Alfabeat przedsiębiorcy mogą również liczyć na wsparcie w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z prowadzeniem własnej firmy m.in. kreowaniem działań marketingowych, zarządzaniem zasobami ludzkimi, rozwiązywaniem zawiłych problemów z zakresu prawa i administracji czy opracowywaniem analiz finansowych i rynkowych.

Jasne zasady współpracy z nastawieniem na win-win

– Pomysłodawcy nie ufają inwestorom, ponieważ żyją w przeświadczeniu, że wejście w tego typu współpracę wiąże się z oddaniem praw do swojego projektu. Niewykluczone, że zdarzają się takie przypadki. Jako Alfabeat stawiamy na jasne zasady współpracy, z nastawieniem na win-win, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której obie strony będą mogły uznać, że osiągnęły sukces – mówi Jan Wyrwiński, Partner Zarządzający Alfabeat.

Współpraca z pomysłodawcami opiera się na klarownych procesach, które regulują każdy etap wspólnych działań, również w zakresie kwestii formalnych. W ten sposób wyeliminowana zostaje konieczność ciągłego negocjowania warunków, co pozwala na stuprocentowe skupienie się na realizacji projektu.

Ważnym aspektem każdej inwestycji, która realizowana jest w ramach powoływanej spółki, jest dzielenie udziałów/akcji. We wspólnie realizowanych przedsięwzięciach podział zawsze odbywa się według zasady: mniej dla Alfabeat, więcej dla pomysłodawcy. Zwykle, przy wsparciu finansowym o łącznej wartości miliona złotych, udziały/akcje dzielone są w stosunku 20/80 – 20 procent dla Alfabeat, 80 procent dla pomysłodawcy. W ten sposób, podążając za trendami amerykańskimi, zwiększa się szanse na pozyskanie dodatkowych funduszy od zagranicznych inwestorów, których zdobycie często ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju projektu.

Zaprezentuj swój pomysł przedstawicielowi Alfabeat… w pociągu

Współpraca z Alfabeat opiera się na pięciu krokach prowadzących do inwestycji. Pierwszym (i jednocześnie najważniejszym) jest prezentacja projektu w ramach “office hours”, czyli kilku godzin w tygodniu przeznaczonych na spotkania Partnerów Zarządzających Alfabeat z pomysłodawcami. Prezentacja powinna zawierać omówienie zagadnień, które wypunktowano w popularnym schemacie KLIENT-PROBLEM-ROZWIĄZANIE (ang. CLIENT-PROBLEM-SOLUTION), czyli określać klienta, definiować problem, z którym zmaga się klient i proponować rozwiązanie tego problemu. Niezbędna jest również odpowiedź na pytanie: jak zespół Alfabeat może pomóc w realizacji tego projektu?

Co ciekawe, z przedstawicielem Alfabeat można spotkać się nie tylko w jednym z biur, lecz również… w pociągu na trasie Warszawa-Gdańsk (numer pociągu: EIP1501). Co środę, w godzinach 7.00-9.00, w wagonie restauracyjnym na pomysłodawców czeka Bartosz Lipnicki, Partner Zarządzający Alfabeat.

Przed spotkaniem konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej www.alfabeat.pl