Apel polskich pracodawców i przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa

Dodane: 11.03.2020

Informacja prasowa

Udostępnij:

Polscy przedsiębiorcy z niepokojem obserwują rozprzestrzenianie się w Europie koronawirusa. Zagrożenie, które jeszcze niedawno wydawało się odległe, dziś jest obecne również w Polsce. Szybko okazało się, że wirus COVID-19 infekuje nie tylko kolejnych pacjentów, ale potrafi zainfekować także gospodarkę. Przekonują się o tym coraz boleśniej przedsiębiorcy kolejnych branż, w których praktycznie z dnia na dzień spadły zamówienia, sprzedaż, a przerwane łańcuchy dostaw zamroziły produkcję.
Dziś jest zbyt wcześnie, by rzetelnie ocenić całościowy wpływ epidemii na gospodarkę, ale już dochodzą nas głosy ekspertów, prognozujące mniejszą dynamikę wzrostu PKB w 2020 roku. Z kolei swoisty wskaźnik stanu gospodarki, jakim są indeksy giełdowe, świeci się od kilku tygodni na czerwono w całej Europie. W ten sposób inwestorzy wyceniają ryzyko wpływu epidemii na kondycję przedsiębiorstw.

Kolejne branże publicznie wskazują na dramatyczne, nagłe pogorszenie swojej sytuacji i apelują o pomoc. Zanikający popyt przekłada się na kłopoty w regulowaniu zobowiązań i przewidywane  redukcje zatrudnienia. Gospodarka to system naczyń połączonych, gdzie kłopoty jednej branży, bardzo szybko będą skutkować pogorszeniem kondycji innych. Wpłynie to negatywnie na całą gospodarkę i rynek pracy. Szczególnie niebezpiecznym czynnikiem jest tutaj przedłużający się stan niepewności.

Zważając na obecną, niepewną sytuację uważamy, że państwo powinno ograniczyć wszelkie ryzyka, obciążenia i obowiązki pracodawców, aby mogli oni skupić się na przeciwdziałaniu zagrożeniom i skutecznie chronić swoje firmy i pracowników przed negatywnymi skutkami. Należy powstrzymać wszelkie zmiany legislacyjne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich sytuację finansową. Kumulacja negatywnych skutków koronawirusa, pogłębiona dodatkowymi obciążeniami, może doprowadzić do katastrofalnych skutków.

Dlatego polscy przedsiębiorcy, zrzeszeni w organizacjach pracodawców, izbach i stowarzyszeniach apelują o zawarcie Paktu Społecznego „2020 Rokiem Regulacyjnego Spokoju”, który w trudnym okresie pozwoli polskim firmom zredukować i tak już duże poczucie niepewności  oraz da szanse na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia. Apelujemy o odsunięcie do 1 stycznia 2021 r. wprowadzenia:

  1. Obowiązku wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymanie obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych,
  2. Rozbudowanej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT),
  3. Podatków i opłat naliczanych także w sytuacji ponoszenia przez przedsiębiorstwo strat, np. podatek od sprzedaży detalicznej, podatek cukrowy, albo podatek minimalny z tytułu własności budynku oddanego w najem lub dzierżawę,
  4. Ewentualnych zmian zwiększających obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  5. Obowiązku prowadzenia Bazy Danych Odpadowych w formie elektronicznej.

Należy też zagwarantować pakiet działań osłonowych dla pracodawców, który ochroni miejsca pracy przed ich trwałą likwidacją poprzez uelastycznienie możliwości stosowania przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy przy dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne.

W poczuciu współodpowiedzialności za polską gospodarkę, utrzymanie wzrostu PKB oraz miejsc pracy apelujemy do Rządu i Parlamentu o podjęcie działań zmierzających do wdrożenia postulatów zawartych w naszym apelu.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem