Audioteka ma nowego prezesa. Został nim Arkadiusz Seidler związany z firmą od 2015 roku

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Audioteka ma nowego prezesa. Został nim Arkadiusz Seidler związany z firmą od 2015 roku

Udostępnij:

Rada Nadzorcza Audioteki powierzyła funkcję prezesa zarządu Arkadiuszowi Seidlerowi, członkowi zarządu. Wcześniej jako Chief Content Officer Arkadiusz Seidler zarządzał pracami działów Contentu i Produkcji. Od grudnia 2020 r. pełni funkcję prezesa zarządu spółki zależnej Audioteka CZ w Czechach, zaś w marcu 2021 został członkiem zarządu spółki zależnej Audioteka LT na Litwie. W Audiotece pracuje od 2015 roku.

– Od ponad roku Audioteka zarządzana była przez dwóch doświadczonych członków zarządu, ale bez wskazania funkcji prezesa. Przez ten czas przyglądaliśmy się jak zespół ten wypracowywał bardzo dobrą wieloletnią strategię rozwoju Audioteki i co więcej – obecnie skutecznie ją realizuje, osiągając założone cele, potwierdzone najlepszymi w historii spółki wynikami finansowymi. Wypracowana strategia określa content, czyli atrakcyjną bibliotekę pozycji do słuchania w Audiotece – jako najważniejszą wartość dla użytkowników naszej aplikacji. A ponieważ to właśnie Arkadiusz Seidler był od lat i jest liderem tego obszaru, uznaliśmy, że powierzenie mu funkcji prezesa zarządu spółki jest właściwą decyzją – uzasadnia decyzję Zygmunt Grajkowski, partner zarządzający w będącym akcjonariuszem spółki funduszu Giza Polish Ventures i przewodniczący rady nadzorczej Audioteki.

Ponad 20 lat w branży

Arkadiusz Seidler w branży Publishing & Media pracuje od ponad 20 lat, większość czasu zajmując stanowiska menedżerskie wysokiego szczebla, a ostatnie 5 lat – członka zarządu. Do Audioteki dołączył w 2015 r. by początkowo jako Head of Content stworzyć od podstaw dział zajmujący się relacjami biznesowymi z wydawcami. Po roku został powołany do zarządu spółki i jako Chief Content Officer nadzorował pracę działów Contentu i Produkcji. W nowej roli był także odpowiedzialny za działania na kluczowych dla spółki rynkach europejskich. Arkadiusz pełni również funkcje w strukturach spółek zależnych: od grudnia 2020 r. Audioteki CZ w Czechach, a marca 2021 r. Audioteki LT na Litwie.

– Audioteka, do której dołączyłem w 2015 roku, przypominała startup i biznesowo była w zupełnie innym miejscu niż obecnie. W ciągu ostatnich lat w firmie zaszło wiele kluczowych zmian – począwszy od oferty, gdzie dominujący model sprzedaży „a’la carte” ustąpił najpierw subskrypcji kredytowej, a następnie subskrypcji streamingowej „All You Can Eat”, poprzez model produkcji treści, gdzie obecnie nie jesteśmy uzależnieni od oferty książkowej, a treści audio kształtujemy elastycznie pod potrzeby słuchaczy, aż po strukturę organizacyjną, która po ostatnich zmianach pozwala nam efektywnie pozyskiwać treści, produkować je i sprzedawać. W ostatnim okresie staliśmy się sprawnie działającą, dojrzałą i elastyczną organizacją. Cieszę, że mogłem aktywnie uczestniczyć w tej transformacji na każdym z etapów. Dziękuję radzie nadzorczej za zaufanie. Mogę zapewnić, że jako prezes Audioteki będę kontynuował realizację strategii rozwoju spółki, równolegle umacniając jej pozycję lidera zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Jednocześnie chciałbym również podziękować Marcinowi Beme za sam pomysł założenia, budowanie i wkład w rozwój Audioteki, zwłaszcza w pierwszych, trudnych latach jej fazy startupu – komentuje Arkadiusz Seidler.

Audioteka bez prezesa

Od końca 2020 r. do sierpnia br. zarząd Audioteki funkcjonował w dwuosobowym składzie. Obok Arkadiusza Seidlera, funkcję członka zarządu – dyrektora finansowego spółki – pełnił Rafał Bugalski, któremu rada nadzorcza powierzyła funkcję wiceprezesa. Rafał Bugalski zarządza całym obszarem finansowo-ekonomicznym, w tym kontrolingiem zarządczym oraz bardzo zaawansowanym technologicznie, systemem Business Inteligence Spółki. Dodatkowo zasiada w zarządzie Audioteki LT na Litwie, oraz jest członkiem Rady Nadzorczej w Audiotece TR w Turcji.