Źródła finansowania startupów. Kredyty bankowe
Źródła finansowania startupów. Aniołowie biznesu
Od couchsurfingu do couchsourcingu, czyli “hotelowe” sharing economy. Część 2
Od couchsurfingu do couchsourcingu, czyli “hotelowe” sharing economy. Część 1
Transport 4.0, czyli podróżowanie w czasach sharing economy