Bank BGŻ BNP Paribas podczas infoShare zaprezentował Kodeks Współpracy ze Startupami

Dodane: 22.05.2018

Informacja prasowa

Udostępnij:

BGŻ BNP Paribas, jako pierwszy Bank w Polsce, zaprezentował „Kodeks Współpracy ze Startupami” – zmiany ułatwiające współpracę Banku z młodymi firmami. Od dziś startupy, które będą chciały wdrożyć swoje rozwiązania w Banku, zgodnie z wprowadzonym „Kodeksem”, zrobią to znacznie szybciej i sprawniej.

W ramach „Kodeksu” został m.in. uproszczony proces zakupowy dla nowych rozwiązań technologicznych oraz zostały przygotowane wzory dokumentów na tzw. Proof of Concept. Prezentacja nowego podejścia Banku do współpracy ze startupami odbyła się podczas jednej z najlepszych konferencji technologicznych w kraju –infoShare.  

– Kultura biznesowa korporacji nie zawsze stwarza optymalne warunki do efektywnej współpracy ze startupami i rozwoju innowacji. Żmudne procedury, długi proces zakupowy, to tylko niektóre trudności, na jakie napotykają na swojej drodze startupy, zainteresowane współpracą z korporacją. Mając to na uwadze i pamiętając o specyfice młodych firm technologicznych uprościliśmy m.in. proces zakupowy, stworzyliśmy wzory niezbędnych dokumentów, zbudowaliśmy dedykowane środowisko testowe i nakreśliliśmy zasady przyszłej współpracy – mówi Piotr Widacki, dyrektor Zarządzający w Banku BGŻ BNP Paribas. Startupy mają zdecydowanie lepsze wyczucie potrzeb klienta. W tym kierunku zmierzamy. Wierzę, że wprowadzony przez nas kodeks przybliży nas do tego jeszcze bardziej – dodaje  Widacki. 

„Kodeks Współpracy ze Startupami” jest konsekwencją konsultacji Banku z młodymi firmami, które już współpracują z BGŻ BNP Paribas. Mając jednak na uwadze, jak najlepsze zastosowanie dobrych praktyk, ujętych w kodeksie, Zespół Cyfrowej Transformacji, zarządzany przez Piotra Widackiego, na bieżąco będzie prowadził konsultacje ze startupowym środowiskiem, by współpraca na linii korporacja – startup układała się jak najlepiej. Jak wygląda to w praktyce? 

Sprawdzamy potrzeby technologiczne Banku

Sprawdzamy potrzeby Banku, ustalamy priorytety i wyznaczamy właściciela biznesowego, a następnie kompletujemy zespół i budżet do realizacji POC (Proof of Concept). W jego skład wchodzą przedstawiciele biznesu i IT. W drugiej kolejności rozpoczynamy komunikację aktualnego zapotrzebowania Banku. 

Łączymy właścicieli biznesowych ze startupami

Przez około 2 tygodnie szukamy technologii na rynku (scouting), a zainteresowane startupy zapraszamy do kontaktu po adresem mailowym [email protected] Następnie pomagamy w przygotowaniu się do przyszłych rozmów, a wybrane startupy zapraszamy na spotkanie, m.in. w ramach Office Hours. Podpisujemy umowę o poufności (NDA). W trakcie spotkania, każdy startup ma 45 minut na odniesienie się do naszych potrzeb. 

Pracujemy razem nad rozwiązaniem (warsztaty)

Kontynuujemy prace z wybranymi startupami i organizujemy warsztaty (6-8 godzin), na których pracujemy nad dopasowaniem rozwiązania. Następnie ustalamy zakres prac, harmonogram, planowane efekty (opis do POC), a także treść i warunki zamówienia dla startupu. Wspólnie kompletujemy dokumenty i pomagamy je uzupełnić. Podpisujemy jeden z uproszczonych wzorów umów na Proof of Concept. 

Testujemy rozwiązanie (POC)

W czwartym kroku testujemy wybraną technologię na środowisku testowym (sandbox). Czas, jaki jest potrzebny na testowanie rozwiązania, ustalamy indywidualnie.  Wyciągamy wnioski z POC i – jeśli są pomyślne – kontynuujemy prace. Ustalamy cele biznesowe (KPI) i precyzujemy zakres dalszych prac. 

Wdrażamy najlepsze rozwiązania

Weryfikujemy aspekty bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi regulacjami i wspólnie tworzymy tzw. business case. Zastanawiamy się wspólnie, jaki model płatności będzie najlepszy. Przedstawimy startupowi wzór umowy i bierzemy się do pracy. 

Dbamy  o relacje

Startupy rekrutuje Zespół Cyfrowej Transformacji. Firma, z którą decydujemy się współpracować, otrzymuje dedykowanego opiekuna. Pomagamy przejść startupom przez wszystkie etapy procesu, dajemy jasną i konkretną informację zwrotną. Zakładamy, że proces od Proof of Concept do właściwego wdrożenia zamykamy w kwartał (w zależności od poziomu skomplikowania technologii i zakresu jej wdrożenia do Banku). 

Podczas konferencji technologicznej infoShare, eksperci Banku BGŻ BNP Paribas po raz kolejny spotkają się również z obiecującymi startupami w ramach tzw. Office Hours. 

Współpraca ze startupami jest dla Banku niezwykle ważna. Dla nas to przede wszystkim szansa na pozyskanie skrojonych na miarę rozwiązań pod potrzeby naszych klientów i naszej organizacji. W tym roku, w ramach Office Hours, odbywających się podczas konferencji infoShare, w rozmowach ze startupami wezmą udział managerowie z departamentu Customer Development w Banku BGŻ BNP Paribas. Jesteśmy tu z zespołem ekspertów z Banku, żeby poznać oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia startupów wobec korporacji, pomóc je lepiej doprecyzować i zachęcić młode firmami technologiczne do współpracy. Na tej podstawie stworzymy listę ich potrzeb, którą będziemy sukcesywnie uzupełniać – mówi Piotr Widacki. 

Szczegółowe informacje na temat zasad współpracy Banku BGŻ BNP Paribas ze startupami znajdują się na stronie internetowej www w zakładce startupy (www.bgzbnpparibas.pl/startupy).