Biała lista podatników VAT nie obejmuje wirtualnych rachunków

Dodane: 24.01.2020

Kasia Krogulec Kasia Krogulec

Biała lista podatników VAT nie obejmuje wirtualnych rachunków

Udostępnij:

Ministerstwo Finansów potwierdza, że rachunki wirtualne nie będą widniały na „białej liście podatników VAT”. Nie są to rachunki rozliczeniowe w myśl ustawy.
Od dnia 1 stycznia 2020 r., na mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1018 ze zm.), każdy przedsiębiorca, który dokonuje płatności na rzecz innego przedsiębiorcy w ramach transakcji o wartości powyżej 15 000 zł jest zobowiązany wpłacić należną kwotę na konto podane w wykazie podatników VAT – tzw. „białą listę podatników VAT”.

Co się stanie gdy podatnik naruszy przepisy?

Przedsiębiorca, naruszający przepisy, nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kosztu transakcji, która nie została dokonana na rachunek ujęty w wykazie.

Jeśli tak się zdarzy, przedsiębiorca może powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Tego rodzaju powiadomienie chroni także przed solidarną odpowiedzialnością całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe dostawcy towaru lub usługodawcy, który nie zapłacił podatku z tytułu danej transakcji.

Co z rachunkami wirtualnymi?

Nowe przepisy nie mówią jednak nic o sytuacji, kiedy transakcje są dokonywane na tzw. rachunki cesyjne i rachunki wirtualne, które nie będą uwzględniane na „białej liście podatników VAT”.

Dlatego podatnicy zaczęli w tej sprawie wysyłać pytania do Biura Rzecznika MŚP.

W odpowiedzi Minister Finansów zapewnił, że podejmuje działania w celu wyeliminowania wątpliwości co do tego, czy zapłata na rachunek techniczny banku nie będzie oznaczać utraty prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Minister Finansów oznajmił, że zajmie się tą sprawą. Potwierdził także, że rachunki wirtualne nie będą widniały na „białej liście podatników VAT”, dlatego, że w myśl ustawy nie są rachunkami rozliczeniowymi. Natomiast wpłaty na nie będą uznawane tak jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego i zamieszczeniu w wykazie.

 

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem