Białostocki Park Naukowo-Technologiczny – społeczność ludzi przedsiębiorczych

Dodane: 11.12.2012

Mam Startup

Udostępnij:

O przedsiębiorczości, startupach i Białymstoku rozmawiamy z Maciejem Sawickim - specjalistą ds. doradztwa i transferu technologii w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

O przedsiębiorczości, startupach i Białymstoku rozmawiamy z Maciejem Sawickim – specjalistą ds. doradztwa i transferu technologii w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Czym zajmuje się Białostocki Park Naukowo-Technologiczny?

Miasto Białystok decydując się na inwestycję jaką jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, tak naprawdę postawiło na innowacje jako czynnik, który będzie decydował o rozwoju w regionie. Biorąc pod uwagę aktualne gospodarcze trendy, decyzja jest jak najbardziej uzasadniona. Główną rolą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego jest stymulowanie rozwoju Białegostoku poprzez odpowiednie wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć innowacyjnych.

Profil działalności naszej instytucji jest dobrze opisany przez jej nazwę – park naukowo-technologiczny – to miejsce, w którym kluczową rolę odgrywa nauka oraz technologia. Nauka w formie współpracy z uczelniami oraz prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w laboratoriach oraz technologia w formie zaawansowanej infrastruktury badawczej oraz całego pakietu wsparcia dla firm technologicznych.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny ma dużo do zaoferowania zarówno startupom – oferta Inkubatora Technologicznego, jak i dojrzałym firmom – oferta Centrum Technologicznego.

Dlaczego warto zgłosić się do BPNT?

Jest wiele powodów, które przemawiają za tym, żeby zgłosić się do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Po pierwsze mamy wszystko to, co jest dzisiaj w standardowej ofercie instytucji otoczenia biznesu. Nowoczesna infrastruktura badawcza oraz biurowa, preferencyjne stawki dla młodych firm, dostęp do sal konferencyjnych oraz szkoleniowych, a także usług doradczych.

Staramy się jednak robić coś więcej. Już teraz, mimo że budynki Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego nie są jeszcze ukończone, staramy się budować społeczność ludzi przedsiębiorczych, którzy podejmują ryzyko prowadzenia innowacyjnej firmy. Przygotowanie oferty wsparcia dla takich firm rozpoczęliśmy od zaangażowania ich samych w ten proces – przeprowadziliśmy wspólnie z wszystkimi lokatorami burzę mózgów. Efekt był rewelacyjny. Dodatkowo w ramach Parku działa „Współpracownia” – przestrzeń coworkingowa, w której promujemy otwartość i współpracę. Przygotowujemy także „Transferownię” – przestrzeń przeznaczoną do realizacji różnych projektów, gdzie uczestnicy będą mogli eksperymentować, prototypować, psuć i naprawiać.

Bardzo nam także zależy, aby zapoczątkować współpracę między młodymi oraz dojrzałymi firmami, które będą działać w Parku. Będziemy animować spotkania, zachęcać do dzielenia się wiedzą i wykorzystywania potencjału młodych przedsiębiorców.

Jak wiele startupów branży IT obecnie znajduje się pod Waszą opieką?

W chwili obecnej pierwszą turę rekrutacji pozytywnie przeszło 13 startupów. Mamy już kilka wniosków złożonych w ramach drugiej tury rekrutacji. Przed nami jeszcze trzecia w pierwszym kwartale 2013 roku. W sumie biur dla startupów mamy około 60.

Kiedy przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje projekty do BPNT?

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje projekty już teraz. Dotyczy to zarówno młodych firm, które chciałyby się dostać do Inkubatora Technologicznego oraz dojrzałych firm, które są zainteresowane ofertą Centrum Technologicznego. Inkubator Technologiczny to przede wszystkim powierzchnie biurowe oraz całe zaplecze szkoleniowo konferencyjne. Centrum Technologiczne, oprócz powierzchni biurowych, oferuje także powierzchnie laboratoryjne – zarówno puste jak i już wyposażone.

Co powinien przygotować przedsiębiorca na spotkanie z przedstawicielem BPNT?

Przedsiębiorca powinien nastawić się na spotkanie, na którym będą ludzie nastawieni do niego bardzo pozytywnie. Wszyscy wierzymy w potencjał przedsiębiorczy w naszym regionie. Jednak to przedsiębiorca musi nam pokazać, że jest bardzo zaangażowany w realizację przedsięwzięcia biznesowego. Ważne jest także, aby umiał nas przekonać do tego, że jego przedsięwzięcie powinno zostać uznane za innowacyjne i biznesowo uzasadnione. Krótko mówiąc, musi nas przekonać do siebie i swoich planów. Dodatkowo, w przypadku składania wniosku o wynajem powierzchni, trzeba dopełnić jeszcze kilku formalności w postaci wypełnionych dokumentów. W razie jakichkolwiek trudności bądź wątpliwości zawsze chętnie służymy pomocą.

Jakie błędy najczęściej popełniają kandydaci?

Jeśli chodzi o formalne kwestie to kandydaci z reguły radzą sobie z nimi dobrze. Jeśli natomiast chodzi o bardziej merytoryczne zagadnienia, to kandydaci często myślą o swoim sukcesie, jako o sukcesie w skali kraju. Brak jest wizji budowania międzynarodowego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, hipotezy i założenia jakie prezentują w swoich biznesplanach nie zawsze zostały zweryfikowane z klientami, do których planują kierować ofertę. Nie są to może błędy, ale obszary, nad którymi warto pracować.

Czego brakuje w Polsce, aby powstawało więcej małych i średnich firm?

Moje osobiste zdanie jest takie, że w Polsce brakuje nam systemu edukacji, który promowałby bardzo szeroko rozumianą przedsiębiorczość. Na szczególną uwagę w ramach postaw przedsiębiorczych zasługują: przywództwo, praca w interdyscyplinarnych zespołach, kreatywność. Niezwykle ważne jest także budowanie kultury opartej na optymizmie oraz wierze we własne możliwości.

Jakie mają Państwo plany na przyszłość związane z rozwojem BPNT?

Plany mamy bardzo ambitne. Chcemy, żeby Białystok wyróżniał się na mapie Polski jako miasto kreatywne i przedsiębiorcze. Jak pokazuje wiele badań i sondaży Białystok to jedno z najlepszych miast do mieszkania w naszym kraju, rolą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego jest sprawienie, aby przynajmniej tak samo dobrze realizowało się tutaj przedsięwzięcia biznesowe.

W tym celu na pewno będziemy zacieśniać współpracę z podobnymi instytucjami w naszym kraju ale nie tylko. Już teraz „zaprzyjaźniliśmy” się z kilkoma instytucjami ze świata. Wszystkie kontakty, jakie w ten sposób zdobędziemy, mamy nadzieję, będą służyć naszym lokatorom.

Trzymamy za to kciuki. Dziękujemy za rozmowę.