Billon i eksperci z WPiA UW podejmą prace nad wdrożeniem technologii blockchain na wyższych uczelniach

Dodane: 16.05.2019

Informacja prasowa

Udostępnij:

Polsko-brytyjski fintech podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Billon Solutions sp. z o.o., spółka z grupy kapitałowej Billon, podpisała porozumienie o współpracy z Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, jednostką działającą przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie z umową obie strony będą udzielać sobie wsparcia w pracy naukowej i eksperckiej dotyczącej technologii blockchain. Porozumienie ma też służyć rozwojowi wspólnych inicjatyw, wprowadzających rozwiązania oparte na rozproszonym rejestrze do użytku w środowisku akademickim.

– Współpraca z najlepszym uniwersytetem w Polsce to kolejny krok prowadzący w kierunku powszechnego zastosowania przełomowej technologii rozproszonego rejestru. Wspólnie z ekspertami z Uniwersytetu Warszawskiego będziemy badać potencjał wdrożenia tej technologii na wyższych uczelniach. Jestem przekonany, że środowisko akademickie skorzysta z takich jej funkcjonalności, jak gwarancja niezmienności zapisu dokumentów, czy natychmiastowy transfer środków  pieniężnych – mówi Robert Kałuża, dyrektor operacyjny grupy Billon.

W ceremonii uroczystego podpisania porozumienia wziął udział kierownik Centrum, dr hab. Sławomir Żółtek i jego zastępcy: prof. Marcin Wiącek i mec. Michał Dymiński. Na uroczystości był również obecny dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, prof. dr. hab. Tomasz Giaro.

– Podpisanie porozumienia o współpracy z czołowym polskim fintechem to kolejny etap w działalności Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Uczestnicząc w licznych konferencjach biznesowo-naukowych, eksperci Centrum przekonywali o możliwości i korzyściach szerokiego zastosowania technologii rozproszonego rejestru. Podpisanie porozumienia z Billonem potwierdza te stwierdzenia i daje szansę na ich wdrożenie w życie w interesie całej społeczności akademickiej – mówi dr hab. Sławomir Żółtek, kierownik Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain.

Partnerem technologicznym współpracy Billona z UW będzie Microsoft Polska. Polski oddział Microsoftu udostępni na potrzeby wspólnych inicjatyw m.in. zasoby chmurowe Microsoft Azure.

– Zaproszenie do projektu dla Uniwersytetu Warszawskiego  jest podkreśleniem ścisłej współpracy  z Billonem oraz wyrazem zaufania do naszej technologii. Sektor edukacji stanowi jeden z priorytetów w ramach szeroko zakrojonych działań Microsoft. Cieszę się, że możemy współpracować przy tak innowacyjnym projekcie zakładającym wdrożenie najnowszych technologii, takich jak blockchain, i wykorzystanie chmury Microsoft Azure. Wierzymy, że wspólna budowa bezpiecznych scenariuszy pozwoli rozwijać projekty związane z zabezpieczeniem i usprawnieniem wymiany cyfrowych dokumentów akademickich – mówi Katarzyna Węglińska, Enterprise Channel Manager w Microsoft Polska.