Blaski i cienie kariery w startupach – przełomowe zmiany na rynku pracy w Polsce [raport]

Dodane: 23.05.2019

Mam Startup

Udostępnij:

Jaka jest obecne kondycja ekosystemu startupowego w Polsce i jak naprawdę wygląda praca w startupach? Czy jest ona przyszłością? Kto i w jaki sposób wspiera rozwój startujących dopiero co spółek i jak wpływają one rynek? Tego dowiecie się z nowego raportu „Niepoważne kariery za poważne pieniądze? Blaski i cienie kariery w startupach”.
Raport „Niepoważne kariery za poważne pieniądze? Blaski i cienie kariery w startupach” został stworzony dla programu InCredibles przez Kamila Matuszczyka z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Na potrzeby raportu przeprowadzono badanie jakościowego na podstawie przeprowadzonych wywiadów z założycielami, CEO, pracownikami i przedstawicielami ekosystemu startupowego w Polsce. Z publikacji można dowiedzieć się m.in. czym jest startup i jak naprawdę pracuje się w takich firmach, jak wygląda ekosystem startupowy w Polsce i kto wspiera jego rozwój, a także w jaki sposób biznesy te wpływają na rynek pracy i procesy społeczno-gospodarcze.

Z raportu wynika przede wszystkim, że startupy stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia początkowej działalności w Polsce, a ich liczba stale rośnie. Chociaż w przypadku zakładania startupu wiek nie ma znaczenia – zabierają się za to zarówno osoby bardzo młode, jak i te mające 80 lat – warto zauważyć, że trzon rosnącej zbiorowości startupowców tworzą millenialsi. Jak zaznacza autor, otwarci młodzi ludzie z pomysłami i pasją są istotnym czynnikiem, który wpłynie na przyszłość rozwoju startupów.

Ciężko jest jednoznacznie określić liczbę startupów działających w Polsce, ponieważ nie ma jednoznacznej definicji samego startupu, a także ze względu na dynamikę zmian biznesowych dotyczących tych firm. Według autora raportu startup powinny charakteryzować kluczowe elementy, takie jak: bycie w początkowej fazie rozwoju i wdrażanie innowacji w ramach przedsiębiorstwa oraz wysoki poziom innowacyjności i silne ukierunkowanie na działania noszące takie znamiona.

Wg przytaczanych w raporcie danych w Polsce model biznesowy połowy startupów opiera się głównie na sprzedaży produktów B2B, a jedynie 14% firm oferuje rozwiązania B2C, przeznaczone dla konsumentów. Blisko 2/3 wszystkich klientów startupów stanowią firmy MSP.

Jeśli chodzi o finansowanie, wg cytowanych w raporcie danych wynika, że 59% startupów nie posiada żadnego kapitału pochodzącego od funduszy czy instytucji publicznych, a aż 68% startupów finansuje się z własnych środków lub przy wsparciu znajomych.

Co ciekawe, 44% startupów współpracuje przy pracach badawczorozwojowych, co trzeci startup posiada własne laboratorium, a jedynie 18% firm patentuje swoje osiągnięcia.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem