Braster pozyskał z oferty publicznej 40,5 mln zł

Dodane: 24.07.2017

Informacja prasowa

Udostępnij:

Producent innowacyjnego systemu domowej profilaktyki raka piersi sprzedał wszystkie 3 mln szt. akcji serii I w ramach przeprowadzonej oferty publicznej i pozyskał z niej środki w wysokości 40,5 mln zł brutto. Pozyskany kapitał Braster przeznaczy przede wszystkim na międzynarodową ekspansję firmy.

Na zdjęciu: urządzenie Braster

Spółka oferowała inwestorom 3.000.000 akcji nowej serii I i wszystkie zostały objęte. Ostatecznie inwestorom instytucjonalnym przydzielono 2.923.990 akcji, a indywidualnym 76.010. Cena emisyjna akcji wynosiła 13,50 zł, a ich Oferującym była IPOPEMA Securities S.A.

Do tej pory kapitał Spółki dzieli się na 6.168.574 akcji. Po zarejestrowaniu akcji serii I z nowej emisji liczba ta wzrośnie do 9.168.574 walorów i tym samym nowe akcje będą stanowić 32,7 proc. w podwyższonym kapitale.

Jesteśmy zadowoleni z przebiegu emisji oraz zainteresowania, jakim cieszyły się akcje Braster. Wszystkie oferowane akcje nowej emisji zostały z sukcesem objęte, za co bardzo dziękujemy Inwestorom. W ofercie wzięły udział przede wszystkim renomowane polskie instytucje finansowe, ale i również inwestorzy indywidualni oraz podmioty zagraniczne. Koncentrujemy się w dalszym ciągu na realizacji strategii, a pieniądze pozyskane z oferty pozwolą na efektywny i dynamiczny rozwój spółki. W rezultacie spodziewamy się regularnej poprawy wyników w kolejnych okresach i wzrostu wartości firmy dla wszystkich akcjonariuszy – mówi Marcin Halicki, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

Środki finansowe pozyskane przez Braster zostaną przeznaczone głównie na ekspansję zagraniczną. W tym roku Spółka planuje jeszcze rozpocząć sprzedaż w Wielkiej Brytanii i zainicjować kolejne po Irlandii, Japonii i Dubaju projekty pilotażowe na terenie kilku Państw. W przypadku uzyskania zgody FDA, jeszcze w tym roku Spółka chciałaby wejść do USA. W celu realizacji planu ekspansji niezbędne jest poniesienie wydatków, w szczególności na zwiększenie kapitału obrotowego, zwiększenie mocy sprzedażowych, rozbudowę infrastruktury informatycznej, dostosowanie Systemu BRASTER do wymogów poszczególnych rynków, jak i przeprowadzenie procedur certyfikacyjnych i utrzymanie zdolności operacyjnych Spółki.

Do roku 2021 Braster planuje zaistnieć na rynkach gwarantujących dostęp do ponad 21 mln osób ze ściśle określonej grupy docelowej. Do tego czasu sprzedaż zagraniczna odpowiadać ma za ponad 90 proc. sprzedaży ogółem.

Jednocześnie jednym z celów strategicznych Spółki jest również budowa globalnej platformy telemedycznej integrującej, poza Systemem BRASTER ,rozwiązania i urządzenia telemedyczne innych producentów charakteryzujące się globalnym potencjałem sprzedażowym.

Powyższy materiał nie stanowi prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, jak również oferty sprzedaży ani jakiejkolwiek porady, zachęty, czy rekomendacji.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem