Być jak startup. Budowanie strategii i innowacji w MŚP na przykładzie firmy MENTAX

Dodane:

Katarzyna Klimek Katarzyna Klimek

Być jak startup. Budowanie strategii i innowacji w MŚP na przykładzie firmy MENTAX

Udostępnij:

Idea pracowania jak startup, wdrożenia strategii innowacji w MŚP jest możliwa i dobrze ją implementować z firmami, które się na tym znają. W przypadku MENTAX – są to Huge Thing, MITEF CEE i Open Innovation House. To ewenement na rynku polskim, by 3 konkurencyjne organizacje współpracowały przy budowie działu innowacji w małym przedsiębiorstwie.
Dla wielu firm bycie innowacyjną jest trudne. Innowacje wymagają zastosowania zupełnie innych zasad niż te, które firmy wykorzystują w swoim biznesie na co dzień. Bieżące zarządzanie, utrzymywanie kosztów w ryzach i generowanie zysków to codzienność. Tworząc innowacje, trzeba eksperymentować. Nie każdy jest w stanie podjąć takie ryzyko przy prowadzeniu bieżącego biznesu. Do obu tych działalności zastosowanie mają zupełnie różne zasady i niektóre firmy nie są w stanie tego pogodzić. Niektórym się to jednak udaje.

MENTAX wprowadza innowacje

Przykładem firmy wdrażającej innowacje na szeroką skalę jest MENTAX S.A., która działa na rynku insurtech od 2005 r. Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat. Klientami spółki są największe firmy ubezpieczeniowe w Polsce. Przez lata spółka rozwijała się też w kierunku IT, wprowadzając do swoich usług małe udogodnienia, które doceniają jej klienci m.in. usługi zdalnych oględzin czy video oględzin.

– Z biegiem lat usługi IT stały się u nas niezależną usługą. Codziennie wdrażamy w życie mikro usprawnienia optymalizując już działające usługi i procesy. Obecnie świadczymy również profesjonalne usługi w zakresie produkcji oprogramowania. Najwięcej produkujemy jednak na własne potrzeby. Pracujemy szybko, zwinnie i nie boimy się eksperymentować – mówi Radosław Bartosik, członek zarządu MENTAX S.A.

– Od 2008 roku w spółce funkcjonuje dział Badań i Rozwoju i przyszedł czas na komercjalizację tych badań. W 2021 roku w swojej strategii po raz pierwszy wyodrębniliśmy konkretne działania w obszarze innowacji, stawiając sobie wysoki cel 20 PoC i wdrożenie 10 MVP – dodaje Bartosik.

Eksperyment

Do współpracy w ramach procesu zaproszono 3 organizacje wspierające rozwój startupów oraz wspierające organizacje we współpracy z twórcami innowacji: Huge Thing, MITEF CEE i Open Innovation House. Eksperyment rozpoczęto warsztatami generowania pomysłów, podczas których wygenerowano 79 pomysłów, z czego 29 poddano wstępnej walidacji.

– Na początek postawiliśmy na bezpośredni kontakt, inspirowanie uczestników i poprowadzenie pracującego z nami zespołu w taki sposób, aby wygenerować jak najwięcej pomysłów. Można powiedzieć, że momentami lecieliśmy w kosmos. Z kim pracowaliśmy? Z grupą bardzo entuzjastycznych osób, z otwartymi głowami i ogromną chęcią do działania. Dla uczestników proces, w którym biorą udział jest eksperymentem, nowym doświadczeniem. Dla nas fajnym doświadczeniem jest możliwość współpracy z organizacjami, z którymi pracujemy w podobnych obszarach, czasem występujemy w roli konkurentów. Tutaj łączymy siły – mówi Monika Synoradzka z Huge Thing.

– Naszym celem w trakcie pierwszego warsztatu, realizowanego w metodyce FutureLab było wyjęcie grupy pracowników MENTAX z ich obecnej perspektywy i wejście w proces kreatywny w metodyce zdyscyplinowanego myślenia o przyszłości, w horyzoncie 5-ciu lat. Propagujemy tę metodykę i korzystamy z autorskiego procesu przygotowanego przez Agatę Bonę, zarówno w pracy z dojrzałymi organizacjami jak MENTAX, jak również ze startupami w programie akceleracji MITEF CEE. Planowanie scenariuszowe, to narzędzie wspierające organizacje w wytyczaniu opcji biznesowych, mając na uwadze szczególnie wszechobecne w ostatnim czasie funkcjonowanie firm w zmiennym otoczeniu, turbulentnej gospodarce. Pomimo ograniczeń (pracowaliśmy z grupą online) w trakcie kilku godzin wspólnej pracy, pracownicy otworzyli się na obserwację otoczenia i zaangażowali się w identyfikację czynników zmian (trendy oraz niepewności), a następnie w określenie ich implikacji na możliwości biznesowe dla MENTAX. W wyniku warsztatów grupa zdefiniowała, a następnie dokonała selekcji problemów, potrzeb, które były punktem wyjścia do listy pomysłów uwzględniających przewagi firmy oraz wykorzystujących możliwości/zagrożenia rynkowe. Ciekawym doświadczeniem był kolejny dzień, gdy połączyliśmy siły z naszymi kolegami z Huge Thing i już wspólnie zdecydowaliśmy o metodyce pracy wspierającej pracowników w dokonaniu dalszej analizy propozycji innowacji oraz z ogromu pomysłów selekcji tych, które miały być podstawą dalszych prac – mówi Magdalena Jabłońska prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej i akceleratora MITEF CEE.

 Sprinty

Obecnie spółka weszła w sprinty z 4 pomysłami i jest na etapie przygotowań do budowy 4 MVP. Jeden sprint prowadzą eksperci MITEF CEE, drugi Huge Thing, z kolei Open Innovation House prowadzi 2 sprinty równolegle.

– Równoległa praca z tymi trzema organizacjami pokazuje nam, że można współpracować tam, gdzie wydawałoby się jest zażyła konkurencja. Jako MENTAX nie znamy narzędzi związanych z budowaniem innowacyjnych rozwiązań stosowanych w startupach, a bardzo chcieliśmy je poznać, bo wiemy jaką wartość niesie za sobą uporządkowany proces. Dzięki temu eksperymentowi możemy sprawdzić jakie podejście jest dla nas najlepsze. Bo choć każda z organizacji prowadzi z nami sprinty, to widzę, jak różnią się ich podejścia we wspieraniu startupów, a gdzie są one zbieżne w działaniach – mówi liderka zespołu Dorota Białach.

To ewenement na rynku polskim, by 3 konkurencyjne organizacje współpracowały przy budowie działu innowacji w małym przedsiębiorstwie, będącym liderem w swojej branży, a jednak czującym, że aby iść do przodu trzeba być w nurcie kreacji, współpracy i nowości.

W proces na ten moment zaangażowani są już: Monika Synoradzka (HT), Adam Rozynkowski (HT), Magdalena Jabłońska (MITEF CEE), Agata Bona (MITEF CEE), Łukasz Kosman (MITEF CEE), Łukasz Cieśla (OIH) i Marcin Szymański (OIH). Za moment dołączą Kamila Chmielewska (HT) i Magda Kowalska (HT).

To jak idą sprinty?

– Jesteśmy pewni, że każda firma może być innowacyjna. Otaczająca rzeczywistość pokazuje, że w czasie permanentnej zmiany innowacyjność to właściwa ścieżka funkcjonowania na rynku. Regularnie pracujemy z firmami, które chcą stymulować swoją innowacyjność w sposób programowy. Częścią środowiska firm-liderów innowacji jest także MENTAX, to jest takich, które myślą i działają odważnie w obszarze udoskonalania swojej oferty, także w czasie w pandemicznego kryzysu – mówi Marcin Szymański z Open Innovation House.

– Naszym doświadczeniem wspieramy pracowników firmy w budowaniu nowych produktów i usług. Eksperci MENTAX znają rynek oraz rozumieją swoich klientów. Open Innovation House natomiast wie, w jaki sposób transformować wewnętrzną wiedzę organizacji w rynkowe rozwiązania. Intensywna działalność w obszarze stymulacji innowacji pozwoliła nam wypracować metody, które umożliwiają naszym partnerom szybko zdobywać wiedzę oraz na jej podstawie podejmować działania zmierzające do definiowania wyzwań, ideacji rozwiązań, budowania prototypów, konfrontowania się z klientem – a docelowo budowania innowacyjnych produktów i usług. Szybko, sprawnie, efektywnie, oszczędnie oraz co równie ważne – z projektową frajdą. Tak właśnie pracujemy z Mentax – dodaje Łukasz Cieśla.

O podejściu stosowanym przez MITEF CEE opowiada Łukasz Kosman, główny facilitator tego procesu: – Nad nowym produktem cyfrowym pracowaliśmy z interdyscyplinarną grupą ochotników firmy MENTAX w formie warsztatów Service Design Sprints. Pierwsze trzy dni pracy skupione były na klarownej definicji problemu, określeniu grupy docelowej oraz tzw. ideacji, czyli procesie generowania nowych pomysłów i rozwiązań. W toku prac grupa, korzystając ze swoich wcześniejszych doświadczeń stworzyła solidną wizję produktu z mocnym modelem biznesowym, który był następnie w ciągu kolejnych dwóch dni Sprintu poddawany walidacji oraz kosztorysowany. Dzięki temu w ciągu 5 dni, w pełni angażując swoje umiejętności i doświadczenia, ta grupa osób stworzyła kompletną wizję nowego produktu i wybrała optymalny segment rynku.

 Turkusowy MENTAX

Trzeba podkreślić, że MENTAX jest firmą samoorganizująca się (turkusową), podawaną jako przykład w wielu publikacjach. Tym mocniej cieszy, że to pracownicy sami tworzą zespoły dedykowane innowacjom i robią to wspólnie z 3 firmami będącymi jednymi z liderów wśród organizacji wspierających startupy.

– Założenie jest takie, by po sprintach wdrożyć te rozwiązania jeszcze w tym roku, jako pełnowartościowe produkty, odpowiadające na potrzeby rynku. Przed nami tygodnie wytężonej pracy. W ramach tego procesu chcemy, by organizacja nauczyła się eksperymentowania rynkowego i podchodzenia do pomysłów jako rozwiązań rzeczywistych problemów. Wierzymy, że będzie to przygoda, która nas wiele nauczy i wprowadzi MENTAX w nowy wymiar – dodaje Radosław Bartosik.

Będziemy przyglądać się temu procesowi i damy znać jak idzie eksperyment.

 

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem