Climate-KIC Accelerator po raz siódmy wspiera pomysły z branży CleanTech

Dodane:

Artykuł sponsorowany Artykuł sponsorowany

Climate-KIC Accelerator po raz siódmy wspiera pomysły z branży CleanTech

Udostępnij:

DARR S.A. we współpracy z Climate-KIC Polska zapraszają do udziału w kolejnej już – siódmej edycji największego w Europie programu grantowego i akceleracyjnego dla pomysłów biznesowych branży CleanTech. Nieprzerwanie od siedmiu lat program wspiera polskie startupy, dla których z jednej strony ochrona klimatu stanowi ważny temat, z drugiej zaś jest obszarem, w którym można z sukcesem prowadzić skalowalny biznes.
Climate-KIC Accelerator jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, transport, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.

Program przeznaczony jest dla:

  • początkujących firm, MŚP istniejących na rynku do 5 lat,
  • osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą),
  • zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out).

Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tys. EUR. Granty wypłacane są zaliczkowo (w pełnej kwocie). Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w formie spółki. Poziom dofinansowania to 100% kosztów kwalifikowanych. Grantobiorca nie wnosi wkładu własnego, a program ma charakter „NoEquity”.

Granty mogą zostać przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle lub rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zielonego transportu / ochrony klimatu i branż pokrewnych. Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać spożytkowany m.in. na:

  • zakup środków trwałych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej,
  • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych,
  • badania naukowe,
  • zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu,
  • inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności).

Program grantowy realizowany jest na terenie całego kraju.

– Program grantowy jest bardzo elastyczny, daje dużą swobodę samodzielnego decydowania o sposobie wydatkowania grantu a rozliczenie poniesionych wydatków jest zdecydowanie łatwiejsze niż w przypadku innych dotacji – mówi Danuta Staniszewska, Ogarniamprad.pl.

– Dzięki wsparciu Climate-KIC udało się nam potwierdzić w sposób naukowy założenia w kwestii efektywności naszego systemu. Dziś są one podstawą naszego sukcesu – to dzięki tym testom zyskaliśmy pierwszego klienta i możemy zdobywać coraz to nowe rynki – opowiada Jakub Lachowski, Plantalux.

Accelerator Programme podzielony jest na 3 etapy. W pierwszym etapie pomysłodawcy objęci są wsparciem z zakresu tworzenia/weryfikacji modelu biznesowego, w drugim z zakresu sprzedaży, natomiast w trzecim etapie z zakresu pozyskania inwestora. Pełna lista szkoleń wraz z zakresem oraz terminami szkoleń w każdym z etapów zostanie przekazana pomysłodawcom zakwalifikowanym do udziału w programie.

Szkolenia krajowe były realizowane są m.in. przez EY Accademy of Business oraz Radio Wrocław.

Po zakończeniu każdego z etapów, uczestnicy projektu mogą starać się o refundację kosztów dojazdu na szkolenia realizowane w ramach programu. Maksymalna wartość refundacji kosztów dojazdu (na zespół projektowy) za jedno szkolenie/spotkanie wynosi 400,00 PLN.

Dodatkowo uczestnicy programu grantowego otrzymają możliwość udziału w wielu szkoleniach (w kraju i zagranicą), doradztwie z zakresu finansów, własności intelektualnej, wystąpień publicznych czy sprzedaży.

– Dzięki udziałowi w programie Accelerator Climate-KIC mogliśmy zaprezentować swoje rozwiązanie inwestorom krajowym i zagranicznym oraz wziąć udział w szkoleniach i wydarzeniach branżowych w Helsinkach i Monachium – mówi Susan Kim-Chomicka, Handerek Technologies Sp. z o.o.

Szkolenia z cyklu „Masterclasses” realizowane są centralnie dla uczestników wszystkich programów Accelerator w całej Europie. Szkolenia prowadzone są m.in. przez specjalistów z Uniwersytetu w Harwardzie czy doradców inwestycyjnych z Doliny Krzemowej. Dla uczestników projektu udział w szkoleniach jest bezpłatny. Dodatkowo organizator zapewnia częściowy zwrot kosztów dojazdu na wybrane szkolenia.

Realizatorem programu grantowego Climate-KIC Accelerator jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie www.darr.pl.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem