Co czwarty sklep przygotowany do zmian

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

Wchodzi w życie nowa dyrektywa UE dotycząca handlu w sieci – czy przyczyni się do rozwoju zakupów internetowych?

Szybkimi krokami zbliża się 13 czerwca – termin wejścia w życie ustawy implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy o prawach konsumentów. Dyrektywa stanowi prawdziwe wyzwanie dla rynku eCommerce w Polsce. Tymczasem jak wynika z raportu Bezpieczne eZakupy przygotowanego przez CubeResearch – jedynie co czwarty sklep jest do zachodzących zmian dobrze przygotowany.

Zasadniczym celem nowej regulacji na poziomie samej dyrektywy jest unifikacja zasad nabywania przez konsumentów dóbr i usług drogą elektroniczną na obszarze całej Unii Europejskiej i stworzenie jednolitych regulacji dotyczących ochrony konsumenta dokonującego zakupów przez internet. Dziś, na kilka miesięcy przed wejściem w życie nowej dyrektywy klienci sklepów internetowych nie są szczególnie dobrze zorientowani w zakresie swoich praw – jedynie 35 proc. badanych przez UOKIK twierdzi, że zna swoje prawa w stopniu co najmniej dobrym.

Wchodzące w życie nowe rozwiązania mają ten stan rzeczy poprawić poprzez z jednej strony skrócenie liczby aktów prawnych, które porządkują handel w sieci. A jednocześnie, z drugiej strony poprzez wyjaśnienie szeregu niejednoznacznych kwestii prawnych funkcjonujących dziś na rynku.

Tymczasem jak pokazuje raport Bezpieczne eZakupy właściciele sklepów internetowych dość krytycznie odnoszą się do wchodzących w życie zmian. Na pytanie, czy obowiązujący dziś zakres ochrony e-konsumentów jest odpowiedni 68 proc. badanych odpowiedziało pozytywnie, 26 proc. uznało go za zbyt wygórowany. Większość właścicieli sklepów nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych rozwiązań prawnych. Znacząca ich grupa uważa, że już w tej chwili rynek handlu internetowego jest znacznie bardziej regulowany niż handel tradycyjny.

Musimy zdać sobie sprawę, że zważywszy na fakt, że w handlu internetowym zawarcie umowy następuje na odległość – twierdzi Radca Prawny Marcin Polit – Konsument zapoznaje się z towarem dopiero w momencie kiedy go otrzyma i rozpakuje z paczki. Dlatego ustawodawca musi wprowadzić pewne szczególne zasady związane chociażby z odstąpieniem od umowy. Możemy, powiedzieć, że tego rodzaju przepisy są tak naprawdę odzwierciedleniem prawa do przymierzenia towaru. Biorąc pod uwagę fakt, że w handlu internetowym następuje inny sposób zawarcia umowy, regulacje muszą być inne.

Wielu ekspertów uważa, że wchodzące w życie przepisy, których tak obawiają się właściciele sklepów mogą paradoksalnie przyczynić się do szybszego rozwoju rynku – poprzez stworzenie jeszcze bardziej przejrzystych reguł, a dzięki temu większego zaufania po stronie kupujących.

Wydany przez CubeResearch raport Bezpieczne eZakupy ma pomagać zarówno kupującym jak i właścicielom sklepów budować to zaufanie. Cały raport znajduje się pod adresem http:/ /cuberesearch.pl/bezpieczneezakupy/.

źródło: informacja prasowa