Co Twoje miasto robi dla startupów? Część 3. Wrocław

co twoje miasto robi dla startupow czesc 3 wroclaw
Udostępnij:
Co miasto Wrocław obecnie robi dla startupów? Dlaczego powinienem właśnie w nim stworzyć swój biznes? Co Urząd Miasta planuje w najbliższym czasie zrobić dla startupowców? Na te pytania odpowiedziała nam Barbara Bober-Kondrasiuk z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Co miasto Wrocław obecnie robi dla startupów? Dlaczego powinienem właśnie w nim stworzyć swój biznes? Co Urząd Miasta planuje w najbliższym czasie zrobić dla startupowców? Na te pytania odpowiedziała nam Barbara Bober-Kondrasiuk z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

fot. blog.wojciechgajewski.org

Dotychczas w naszym cyklu artykułów o polskich startupowych miastach wystąpił Poznań i Gdańsk. Tym razem poprosiliśmy rzecznika Wrocławia o pochwalenie się co stolica województwa dolnośląskiego zrobiła dla startupowców i czym w przyszłości zachęci ich do rozwijania biznesu właśnie w tym mieście.

Co miasto Wrocław obecnie robi dla startupów?

We Wrocławiu podstawowym narzędziem wspierania początkujących firm, zwłaszcza opartych na innowacyjnych pomysłach, są inkubatory przedsiębiorczości. Aż 6 z nich to inkubatory akademickie: Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wrocławskim Parku Technologicznym, AIP przy Politechnice Wrocławskiej, dwa AIP przy Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Wyższej Szkole Bankowej, Akademicki Inkubator Innowacyjności przy Wrocławskim Medycznym Parku Naukowo-Technologicznym, AIP Uniwersytetu Przyrodniczego.

W ostatnim kwartale 2012 rozpoczął swoją działalność nowy inkubator - Inkubator Przedsiębiorczości przy Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, którego celem jest rozwój i wspieranie przedsiębiorczości sektora MMŚP, ze szczególnym nastawieniem na przedsiębiorczość i aktywizację zawodową osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

W latach 2009-2012, dzięki wsparciu finansowemu Miasta, funkcjonował Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości (WIP) prowadzony przez wybraną w konkursie organizację pozarządową. Z kompleksowego programu wsparcia WIP, obejmującego nowoczesną przestrzeń biurową, usługi księgowe, sekretarskie, marketingowe, doradcze i szkoleniowe, skorzystało 118 podmiotów. Obecnie, ze względu na rozwój instytucji świadczących wsparcie w podobnym zakresie, opracowywana jest nowa formuła zadania, która będzie nastawiona na wsparcie przedsiębiorstw z branży oprogramowania, ICT i usług internetowych.

Urząd Miejski Wrocławia jest inicjatorem unikatowego na skale Polski Programu Edukacji Przedsiębiorczości, który poprzez realizację licznych innowacyjnych projektów przygotowuje młodych ludzi, zaczynając już od przedszkola, do podejmowania samodzielnych działań, które ukierunkowane są na osiągnięcie sukcesu biznesowego w przyszłości.

Dlaczego powinienem właśnie we Wrocławiu stworzyć swój biznes?

Wrocław jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się centrum inwestycyjnym w Polsce. Jest stolicą Dolnego Śląska, regionu będącego niekwestionowanym liderem w zestawieniu ilości ulokowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak wynika z podsumowania PAIiIZ za rok 2012. Ich liczba (18) jest trzykrotnie wyższa niż w drugim co do ilości tych inwestycji województwie. Tak dynamiczne otoczenie gospodarcze, w którym obecne są podmioty działające na rynkach globalnych, stwarza także ogromne szanse rozwojowe poprzez kooperację i partnerstwo. Argumentem za ulokowaniem działalności gospodarczej w naszym mieście są inwestorzy, którzy nam zaufali. Dzięki intensywnym działaniom Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. utworzonej w roku 2005 przez miasto Wrocław oraz gminy z jego obszaru metropolitalnego (obecnie udziałowcami spółki jest 30 gmin) dla ułatwienia współpracy gospodarczej i obsługi inwestorów, w naszym regionie w ubiegłym roku ulokowano 22 inwestycje, które według szacunków wygenerują 5 tysięcy nowych miejsc pracy.

Miasto ukierunkowane jest na wsparcie dla rozwoju branży związanych z informatyką i oprogramowaniem oraz dla innowacyjnych projektów, które zakładają partnerstwa instytucji naukowych z przedsiębiorcami (tworzenie centrów badawczo-rozwojowych).

Wrocław został wybrany Europejską Stolicą Kultury 2016, za swoje osiągnięcia i planowane inicjatywy. Związany z tym impuls aktywności i kreatywności oraz międzynarodowa skala przedsięwzięcia będą wspierać rozwój nie tylko w obszarze kultury, ale także gospodarki.

Co Urząd Miasta planuje w najbliższym czasie zrobić dla startupowców?

Władze miasta i regionu wraz z szeroką grupą przedsiębiorców powołały do życia Creativro – jedyne w kraju centrum firm z branży kreatywnej. Projekt ten zmierza do integracji lokalnych firm multimedialnych, a także wykorzystania ogromnego potencjału wrocławskiego biznesu w dziedzinie gier komputerowych, interaktywnej rozrywki, animacji cyfrowej i efektów specjalnych. Klaster tworzą stabilni partnerzy biznesowi i liderzy branży, którzy konsekwentnie realizują strategie międzynarodowej ekspansji, nakierowanej na rozwój narzędzi multimedialnych.

Wrocław dąży do budowania relacji ze strategicznymi międzynarodowymi decydentami, aby upowszechniać wizerunek miasta jako lidera branż kreatywnych. Jednym z fundatorów wspomnianego klastra jest spółka ARAW, która w ramach Creativro, realizuje wiele projektów, oferujących pomoc młodym ludziom, szukającym wsparcia oraz inspiracji do założenia i prowadzenia własnego biznesu. Warto wspomnieć również o „HackWro Meetup, czyli spotkaj swojego inwestora”- cykl wydarzeń dedykowanych startupowcom i przedsiębiorcom z branży IT, którzy chcą spotkać się ze specjalistami z tej branży i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Równie ciekawym projektem jest cykl spotkań StartUp Mixer, zainicjowany przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, podczas których doświadczeni praktycy biznesu dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a młode firmy prezentują swoją działalność. StartUpMixer może być nie tylko inspiracją dla osób, które chcą założyć swoją własną firmę w przyszłości, ale także dla zaproszonych start-upów szansą zdobycia wyróżnienia i otrzymania miana „StartUp Miesiąca”.

Dziękuję za rozmowę.