Co Twoje miasto robi dla startupów? Część 4. Kraków

co twoje miasto robi dla startupow czesc 4 krakow
Udostępnij:
Co miasto Kraków obecnie robi dla startupów? Dlaczego powinienem właśnie w nim stworzyć swój biznes? Co Urząd Miasta planuje w najbliższym czasie zrobić dla startupowców? Na te pytania odpowiedziała nam Kinga Sadowska z Urzędu Miasta Krakowa.

Co miasto Kraków obecnie robi dla startupów? Dlaczego powinienem właśnie w nim stworzyć swój biznes? Co Urząd Miasta planuje w najbliższym czasie zrobić dla startupowców? Na te pytania odpowiedziała nam Kinga Sadowska z Urzędu Miasta Krakowa.

fot. Fotolia

Prezentujemy czwartą część naszego cyklu artykułów o polskich startupowych miastach. Dotychczas przedstawiliśmy co urzędy miast Poznania, Gdańska i Wrocławia robią dla startupowców. Tym razem poprosiliśmy Kingę Sadowską, przedstawicielkę Urzędu Miasta Karkowa o pochwalenie się co stolica województwa małopolskiego zrobiła dla startupowców i czym w przyszłości zachęci ich do rozwijania biznesu właśnie w tym mieście.

Co miasto Kraków obecnie robi dla startupów?

Miasto Kraków jako pierwsze w Polsce nie czekając na unormowania prawne wprowadziło praktycznie w życie zasadę „jednego okienka” dla przedsiębiorców. Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, czyli krakowskie „jedno okienko” powstało 1.10.2004 r. w wyniku porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Urzędem Statystycznym, Izbą Skarbową i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Dzięki powstaniu POP krakowscy przedsiębiorcy w jednym miejscu, w komfortowych warunkach mogą załatwić większość czynności ewidencyjnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, bez konieczności udawania się do innych urzędów i instytucji. Rozbudowana jest także część informacyjna POP. Przedsiębiorcy krakowscy bez ponoszenia dodatkowych opłat mogą otrzymać informacje o procedurach administracyjnych dotyczących przedsiębiorców, o instrumentach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oraz o przeznaczonych dla nich środkach z Unii Europejskiej.

Rozszerzone zostały ponadto usługi informacyjne. W POP-ie funkcjonuje teraz nowe stanowisko - konsultacyjne/doradcze, gdzie osoby prowadzące lub planujące własny biznes uzyskają przydatne informacje. Dotyczą one m.in.: źródeł finansowania działalności gospodarczej (także ze środków Unii Europejskiej), ochrony własności intelektualnej, systemów jakości ISO 9001 i HACCP, rozwoju zasobów ludzkich, doradztwa i asysty w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dlaczego powinienem właśnie w Krakowie stworzyć swój biznes?

Urząd Miasta Krakowa stara się wspierać rozwój przedsiębiorczości, w tym powstawanie i rozwój nowych firm, poprzez realizację celów i działań zapisanych w Krakowskim Programie Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.

Program zawiera zapisy dotyczące współpracy Miasta z działającymi i nowo powstałymi Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, oraz z instytucjami działającymi na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Współpraca owa opiera się na działaniach informacyjno – promocyjnych, przede wszystkim na:

  • upowszechnianiu informacji na stronie msp.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa,
  • upowszechnianie informacji w informatorze dla przedsiębiorców „msp.krakow.pl”.

Należy zaznaczyć, że w ostatnich latach znaczne środki z funduszy europejskich przeznaczono właśnie na zakładanie nowych firm. Dysponowaniem tych pieniędzy zajmowały się przede wszystkim przeznaczone ku temu instytucje jak MARR czy PARP. W związku z tym rola Miasta polegała na upowszechnianiu informacji na temat funkcjonujących funduszy, oraz możliwości i sposobów korzystania z nich.

Otwieraniu nowych firm służy także realizowany przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie program „Różne drogi - jeden cel” opierający się na dofinansowaniu na zakładanie działalności gospodarczej dla bezrobotnych, po uprzednim przeszkoleniu ich mającym przygotować przyszłych przedsiębiorców.

Korzystnie na rozwój przedsiębiorczości w Krakowie wpływać może z pewnością rozbudowane zaplecze naukowo techniczne, umożliwiające krakowskim przedsiębiorcom rozwój pod względem innowacyjności. Niebagatelne znaczenie mają także specyficzne dla naszego miasta czynniki, jak duża ilość uczelni i szkół wyższych czy atrakcyjność turystyczna miasta.

Co Urząd Miasta planuje w najbliższym czasie zrobić dla startupowców?

W bieżącym roku przeprowadzona zostanie aktualizacja Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta. Oparta zostanie ona m.in. o konsultacje z środowiskami przedsiębiorców i instytucji wspierania biznesu. Jeśli wyrażą one potrzebę wzmocnienia działań na rzecz zakładania nowych firm, zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu aktualizacji.

Dziękuję za rozmowę.