Co z tą energetyczną Polską? Odpowiedź zna nowe narzędzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Co z tą energetyczną Polską? Odpowiedź zna nowe narzędzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Udostępnij:

Symulator Polskiego Systemu Energetycznego umożliwia analizę różnych wariantów transformacji energetycznej Polski, z uwzględnieniem sposobu korzystania z energii po stronie odbiorcy. Za pomocą danych liczbowych Symulator pokazuje, co jest istotne w kontekście transformacji energetycznej oraz jakie technologie są potrzebne do tego procesu.

Symulator Polskiego Systemu Energetycznego jest narzędziem wskazującym kierunek rozwoju transformacji sektora energetycznego z uwzględnieniem ciepłownictwa, transportu i energetyki. Wskazuje główne technologie w zakresie produkcji, odbioru i magazynowania energii, a także właściwe proporcje pomiędzy poszczególnymi technologiami, tj.: energetyka wiatrowa na lądzie, na morzu, farmy fotowoltaiczne. Symulator prezentuje technologie, które powinny być wdrażane w Polsce w kolejnych latach w celu transformacji całej gospodarki.

– Przedstawiona koncepcja utworzenia Symulatora Polskiego Systemu Energetycznego to ciekawe i ambitne rozwiązanie oraz istotny wkład sektora polskiej nauki w sprawy sektora energetycznego. Symulator pozwoli lepiej zrozumieć wyzwania, jakie stawia przed nami transformacja energetyczna i przygotować odpowiednie rozwiązania. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu. Mamy przed sobą misję przestawienia Polski na zielone tory rozwoju, to nie uda się bez przebudowy sektora energetycznego. Aby to osiągnąć potrzebujemy współdziałania branży energetycznej, administracji i nauki – symulator jest dobrym przykładem takiej współpracy. Dobrze też, że jesteśmy razem w Unii, do tego projektu użyto funduszy europejskich – dzięki temu wsparciu możemy lepiej i szybciej reagować na wyzwania – skomentowała Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska.

Zmienić paradygmat miksu energetycznego

Symulator może posłużyć również jako narzędzie przydatne do ewaluacji technologii, które dopiero mają powstać. Wykorzystanie Symulatora w weryfikacji parametrów i zakresu rozwiązania planowanego do opracowania w ramach danego projektu badawczego pozwoli stwierdzić́, czy faktycznie przyniesie ono zamierzony efekt dla systemu elektroenergetycznego, czy daną technologię warto rozwijać pod kątem warunków panujących na terenie Polski.

– Z ogromną satysfakcją przyjmujemy informację o stworzeniu Symulatora Polskiego Systemu Energetycznego, który wsparto z budżetu UE w kwocie niemal 300 tysięcy złotych. Wierzymy, że jego szerokie zastosowanie przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom Unii Europejskiej, a także istotnym narzędziem dla zapobiegania zmian klimatu. Zmiana paradygmatu miksu energetycznego wymaga przeorientowania ludzkiej działalności w taki sposób, aby jej skutki były jak najmniej uciążliwe dla środowiska, a jednocześnie generowały możliwe najniższe koszty. Wierzę, że to narzędzie będzie stanowić ważny element procesu transformacji w Polsce, zachęcając Polaków do większego wykorzystywania źródeł energii odnawialnej, a jego wykorzystanie przyczyni się również do redukcji kosztów jej zużycia. – zwróciła uwagę Angela Martinez-Sarasola, kierownik Polskiego Wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Narzędzie edukacyjne o wysokim potencjale

Dzięki korzystaniu z narzędzia dowiemy się, które technologie o największym potencjale należy rozwijać i w które należy inwestować. Symulator pomaga także nakreślić kierunek rozwoju sektora energetycznego beneficjentom konkursów NCBR. Jako narzędzie edukacyjne pozwala każdemu użytkownikowi, poprzez własne eksperymenty z ustawieniami, zrozumieć jakie mogą być główne elementy przyszłej sieci energetycznej i jakie mogą być pomiędzy nimi zależności i proporcje.

Światowe megatrendy energetyczne jednoznacznie zmierzają w kierunku odchodzenia od spalania paliw kopalnych takich jak ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny, w kierunku bezemisyjnych i odnawialnych źródeł energii. Źródła energii przyszłości, o dużym potencjale w warunkach polskich, to wiatr i fotowoltaika – wszystkie one dostarczają energię w postaci elektryczności. Jest to też najbardziej efektywny nośnik generujący przy tym najmniej zanieczyszczeń. Z tych względów system energetyczny przyszłości będzie oparty właśnie na energii elektrycznej i zintegrowany sektorowo. W odróżnieniu od obecnej sytuacji, w której paliwa dla transportu, ogrzewanie domów i sieć elektroenergetyczna funkcjonują w dużym stopniu w oderwaniu od siebie. Udział Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w stymulowaniu rozwoju sektora energetycznego jest bardzo ważny. Symulator Polskiego Systemu Energetycznego to zadanie realizuje, w szczególności poprzez swoją edukacyjną rolę – powiedział prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Symulacje w miksie energetycznym

Głównym zadaniem narzędzia jest tworzenie symulacji pokazujących, jak sprawdzą się różne konfiguracje systemu energetycznego wykorzystującego zmienne proporcje źródeł „zielonej” energii tak, aby zapewnić Polsce całość́ potrzebnej energii w sposób bezemisyjny, czyli bez spalania paliw kopalnych. Narzędzie ma też umożliwić podmiotom gospodarczym, prosumentom, środowisku badawczemu oraz jednostkom samorządów terytorialnych analizowanie danych o najbardziej racjonalnych i korzystnych źródłach energii dla krajowego systemu elektroenergetycznego.

– Symulator Polskiego Systemu Energetycznego został stworzony jako narzędzie analityczne dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, aby wskazywać właściwe kierunki dla opracowanych programów badawczych. Zwraca uwagę na technologie o największym potencjale, które należy rozwijać i w które należy inwestować. Symulator pokazuje, że Polska może uzyskać pełną niezależność energetyczną i bazować na energii produkowanej ze źródeł odnawialnych na terenie kraju – wyjaśnił Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR.

Czytaj także: