Creotech Instruments jest coraz bliżej stworzenia systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Creotech Instruments jest coraz bliżej stworzenia systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP

Udostępnij:

Creotech Instruments zrealizował I fazę programu PIAST, którego celem jest umieszczenie satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 r. Projekt ten ma zagwarantować pierwsze, stworzone w Polsce instrumenty narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Dla firmy Creotech Instruments będzie to również pierwsze komercyjne wdrożenie autorskiej platformy HyperSat.

– Z satysfakcją informuję, że zakończyliśmy przegląd projektu, tzw. ,,System Requirements Review’’, który stanowi jeden z czterech głównych przeglądów w procesie projektowania i budowy konstelacji satelitarnej PIAST. Pozostałe to Preliminary Design Review, Critical Design Review i Flight Readiness Review – informuje Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments. – Pozwala to na przejście projektu do kolejnej fazy, a tym samym istotną redukcję ryzyka technologicznego – dodaje Grzegorz Brona.

PIAST (Polish ImAging SaTellites) to przedsięwzięcie prowadzone w ramach programu SZAFIR, którego założeniem jest wykorzystanie potencjału współpracy jednostek naukowych oraz prywatnych przedsiębiorców w zakresie rozwoju kluczowych dla bezpieczeństwa i obronności rozwiązań. W skład konsorcjum wchodzi spółka Creotech Instruments, a liderem projektu jest Wojskowa Akademia Techniczna.

– W ramach projektu PIAST zbudujemy oraz dostarczymy trzy platformy satelitarne w pełni oparte o naszą autorską platformę HyperSat. Naszym zadaniem będzie integracja działania satelitów z teleskopami optycznymi oraz napędem opracowanym specjalnie na potrzeby tego przedsięwzięcia. Jestem dumny, że Creotech Instruments bierze udział projekcie, który jako pierwszy w Polsce pozwoli stworzyć instrumenty narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. – mówi prezes Creotech Instruments. – Co ważne, będzie to także dla nas okazja do pierwszego komercyjnego zastosowania wspomnianej platformy HyperSat. – dodaje.

Ostatecznym odbiorcą rezultatów misji PIAST jest Ministerstwo Obrony Narodowej.

Projekt PIAST jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i realizowany jest przez konsorcjum firm oraz instytucji badawczych: Creotech Instruments, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Scanway, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, PCO (spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej) pod przewodnictwem Wojskowej Akademii Technicznej (WAT).

PIAST to nie jedyny strategiczny projekt, przy którym obecnie bierze udział zespół inżynierów Creotech Instruments. Spółka wraz z dwoma partnerami biznesowymi pracuje także przy programie EagleEye, w ramach którego opracowywany jest mikrosatelita obserwacyjny Ziemi. Jego wyniesienie na niską orbitę okołoziemską planowane jest na 2023/2024.