Customer intelligence drogą do poznania klientów

Dodane: 31.10.2014

Informacja prasowa

Udostępnij:

W procesie zbierania, analizowania i wykorzystywania danych w e-mail marketingu, brak odpowiednio sprofilowanego dostępu do informacji o użytkownikach praktycznie uniemożliwia właściwą komunikację. Idealnym rozwiązaniem okazuję się być zastosowanie customer intelligence – odpowiedni stopień segmentacji umożliwia bowiem dotarcie do konkretnych konsumentów i stworzenie solidnych podstaw dla trwałej i owocnej relacji.

Skuteczny e-mail marketing opiera się na jakości oraz targetowanej analizie dostępnych danych. Odnosi się to zarówno do kanału e-mailowego, jak i innych źródeł. Niechęć do dzielenia się wiedzą w ramach jednej firmy (ang. silo mentality) należy już natomiast do przeszłości: obecnie działy marketingu mają dostęp do ogromnych ilości zróżnicowanych danych pozyskanych ze sklepów online, mediów społecznościowych i analizy stron internetowych. Pytanie jak rozsądnie zinterpretować i wykorzystać w ukierunkowany sposób takie informacje wydaje się więc być o wiele bardziej istotnym, niż sama „big data”. 

Co można osiągnąć dzięki customer intelligence? 

Dzięki customer intelligence, czyli procesowi gromadzenia i analizowania informacji o konsumentach, przedsiębiorstwa zyskują przede wszystkim możliwość lepszego poznania i zrozumienia własnych klientów. Ma to kluczowe znaczenie podczas próby sprostania ich oczekiwaniom i zindywidualizowanego dotarcia do użytkowników. Tym samym do głównych cech customer intelligence należałoby zaliczyć:

Zadowoleni konsumenci

Dzięki precyzyjnej wiedzy wyniesionej z poprzednich kampanii, dalsza komunikacja z użytkownikiem może zostać znacząco zindywidualizowana. Po drugie, dostęp w czasie rzeczywistym do danych konsumenta, zawierających wszystkie informacje o dotychczasowych transakcjach, pozwala lepiej ocenić jego oczekiwania. W ten sposób wysyłane wiadomości są perfekcyjną odpowiedzią na wymagania użytkowników i gwarantują, że kampania dotrze do odpowiedniej osoby w odpowiednim czasie. 

Większa efektywność

Za pomocą prostych wzorów zapytań, customer intelligence pozwala uniknąć obszernych plików Excel lub dużego nakładu pracy ze strony wewnętrznych zasobów IT. Wcześniej przygotowane możliwości trafnej ewaluacji umożliwiają indywidualnie tworzenie i stosowanie raportów w celu zapewnienia bardziej skutecznego i precyzyjnego dotarcia do konsumentów.

Mniejsze koszty 

Jako składnik e-mail marketingowego oprogramowania wysokiej jakości, będącego w stanie sprostać oczekiwaniom nowoczesnych firm, customer intelligence pozwala oszczędzić również wydatki na dodatkowe koszty szczegółowych analiz. Czas, który w innym wypadku należałoby na nie poświecić, można bowiem przeznaczyć na skupienie się na koncepcji kampanii. Ponadto, ewaluacje w ramach customer intelligence redukują także koszty samej wysyłki.

Wyższe ROI

Dobrze sprofilowana odpowiedź na oczekiwania i wymagania konsumentów skutkuje wyższą sprzedażą, niższymi kosztami zakupu i większą lojalnością klientów – głównie poprzez wykorzystanie potencjału cross i upsell.   

Klucz do sukcesu to segmentacja

Customer intelligence powinno być przede wszystkim wykorzystywane jako podstawa do przekształcenia wszystkich informacji uzyskanych poprzez gromadzenie i analizę danych w ukierunkowane działania. W ten sposób, za pomocą dokładnie określonej segmentacji, z ogromu dostępnych surowych danych można uzyskać informacje niezbędne dla ukierunkowanego dotarcia do klientów. 

Customer intelligence to swego rodzaju dźwignia, umożliwiająca kierowanie relacjami z klientem w pożądanym kierunku. Na przykład niezainteresowani lub nieaktywni klienci mogą być szybko identyfikowani, a komunikacja z nimi prowadzona w odpowiedni sposób. Dlatego też odpowiednia segmentacja jest również kluczem do precyzyjnego działania w przypadkach zmieniających się zainteresowań. Dzięki niej klienci są klasyfikowani  i przydzieleni do właściwych segmentów w zależności od ich obecnego statusu, działań i preferencji. 

Podsumowując, precyzyjne dotarcie do konsumentów nie jest możliwe bez customer intelligence, którego siła leży w bardzo precyzyjnej segmentacji i odpowiedniej orientacji zawartości wiadomości.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem