Cyfryzacja procesów finansowych w firmie. Posłuchaj kolejnego odcinka podcastu EY StartUp Talk

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

EY Startup Talk – CFO

Udostępnij:

Jakie obecnie są oczekiwania wobec dyrektorów finansowych i z jakimi wyzwaniami przychodzi im się mierzyć? Które procesy finansowe organizacji należy cyfryzować i po jakie innowacyjne narzędzia warto sięgać? Co firmy Erbud i WOZ-Trans zyskały na współpracy z technologiczną spółką Cashy? Na te i inne pytania odpowiadają goście kolejnego odcinka podcastu EY StartUp Talk – Agnieszka Głowacka, dyrektor finansowa w firmie Erbud oraz Arkadiusz Woźniak, współwłaściciel w firmie spedycyjnej WOZ-Trans.

Rola dyrektora finansowego

Znajomość finansów nie wystarczy, by być dobrym dyrektorem finansowym. Zdaniem Agnieszki Głowackiej to interdyscyplinarna profesja.

– Dyrektor finansowy powinien posiadać kompetencje ośmiornicy i nie powinien pracować zza biurka. Dyrektor finansowy musi być blisko biznesu, codziennie go dotykać i rozumieć. Dodatkowo powinien znać branżę, w której działa. Chociaż mówi się, że nasza nauka jest utylitarna, a co za tym idzie, pracując w firmie produkcyjnej lub budowlanej, można funkcjonować jako CFO w podobny sposób, to nie jest to do końca prawda – powiedziała w trakcie audycji EY StartUp Talk Agnieszka Głowacka.

Jej zdaniem „diabeł tkwi w szczegółach”. Dla dogłębnego zrozumienia branży trzeba spotykać się z ludźmi odpowiedzialnymi za biznes. Dlatego osobom, które aspirują do roli CFO, sugeruje, aby nie bali się wychodzić w teren i „pchać się” tam, gdzie tradycyjnie dyrektor finansowy jest nieobecny lub niemile widziany. Tylko w taki sposób można poznać wszystkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, a CFO powinien je dokładnie znać.

Trudno ogarnąć finanse, bo…

Jakie czynniki mają istotny wpływ na finanse Erbudu i WOZ-Transu?

Zdaniem Arkadiusza Woźniaka, istotną przeszkodą w finansach są zatory płatnicze. W branży transportowej terminy płatności są długie. Dopóki kontrahent się z nich wywiązuje, zwykle nie jest to problem dla dostawcy. Sytuacja komplikuje się, gdy pomimo 60-dniowego terminu zapłaty, pojawiają się opóźnienia. Tego typu okoliczności potrafią wywrócić do góry nogami każdą strategię zarządzania finansami.

Zatory nie są jednak jedyną bolączką CFO.

Kolejną trudnością okazuje się niedopasowanie instrumentów finansowych oferowanych przez banki do potrzeb firm. – Gdy byliśmy młodą firmą i potrzebowaliśmy finansowania, słyszeliśmy, że branża transportowa to branża wysokiego ryzyka, a nasza firma działa na rynku za krótko. Trudno było nam pozyskać kapitał z zewnątrz. Sytuacja ta nie zmieniła się nawet wtedy, gdy byliśmy już bardziej doświadczoną firmą. Sektor bankowy nadal nie odpowiadał naszym potrzebom – powiedział Arkadiusz Woźniak.

Agnieszka Głowacka uważa, że pieniądze lubią spokój. Jej zdaniem największą przeszkodą w sprawnym zarządzaniu finansami jest duża zmienność otoczenia. Zmienność zarówno w prawie – przepisy tak często są nowelizowane, że trudno za nimi nadążyć – jak i na rynku. Wojna w Ukrainie, nagłe podwyżki stóp procentowych czy raptowne wahania cen to przykłady zmian, których zarządzanie finansami nie lubi.

Procesy, procesy… i cyfryzacja

Mimo zmienności na rynku i trudności, jakie to powoduje, goście EY StartUp Talk dobrze radzą sobie z zarządzaniem finansami w swoich organizacjach. Zawdzięczają to między innymi podążaniu za procesami. Arkadiusz Woźniak wyjaśnił, że każdy proces w WOZ-Trans jest rozpisany i udokumentowany. W związku z tym z łatwością można zobaczyć, jak poszczególne procesy przenikają się i wzajemnie na siebie nakładają. Dzięki takiej perspektywie znacznie łatwiej wyłapywać wąskie gardła i wprowadzać poprawki do procedur.

Niemniej procesy to tylko jedna strona medalu. W zarządzaniu finansami dużą rolę odgrywa również cyfryzacja. Bez digitalizacji procesów finansowych uczestnikom podcastu trudno byłoby nadążyć za goniącymi terminami, poukładać wiele wątków czy przygotować raporty finansowe na czas. Dlatego obie firmy – Erbud i WOZ-Trans – korzystają z usług tego samego partnera: platformy Cashy.

Cashy – platforma finansowa

Cashy zapewnia platformę IT do budowy własnych usług finansowych, przeznaczoną dla dużych firm i działającą w oparciu o faktury powstałe w rozliczeniach z ich dostawcami i odbiorcami B2B. Jednym z podstawowych rozwiązań oferowanych na platformie jest Dynamic Discouting, czyli obsługa przyspieszonych płatności z dostawcami.

Mechanizm działania jest bardzo prosty: klient Cashy udostępnia w systemie zaakceptowane faktury, a jego dostawcy sami wybierają dogodny dla nich termin płatności, akceptując koszt za wcześniejszą płatność. Źródłem finansowania są własne nadwyżki finansowe lub wolny limit kredytowy. W efekcie klient wzmacnia łańcuch dostaw i zyskuje dodatkowy przychód, który dzięki automatyzacji i prostocie systemu jest znacznie większy niż w przypadku klasycznego skonta, bądź faktoringu. Dostawcy z kolei zyskują elastyczność i nowe źródło finansowania bez zbędnych formalności.

Mimo że pojęcie „dynamic discountingu” było znane branży transportowej i budowlanej od dawna, niechętnie korzystano z tej formy płatności. Głównym powodem był fakt, że kupujący musiał poprosić dostawcę o zgodę i uzgodnić termin, przez co tonął w papierologii.

– Cashy rozwiązuje wszystkie te bolączki. Teraz podwykonawca sam ustala, czy chce mieć przyspieszoną płatność, nawet o kilka dni. Do tego nikogo nie musimy się prosić. Dla mnie Cashy działa jak program lojalnościowy – uważa Agnieszka Głowacka.

Posłuchaj EY StartUp Talk

Chcesz wysłuchać całej rozmowy i bliżej poznać szczegóły współpracy Cashy z Erbud i WOZ-Trans ? Całość nagrania znajdziesz tutaj.