Czysta3.VC inwestuje milion złotych w projekt Q2Q Research

Dodane: 15.10.2020

Informacja prasowa

Udostępnij:

Sukces prowadzenia badań marketingowych zależy w dużej mierze od właściwego doboru respondentów. Q2Q Research, spółka należąca do Instytutu Badawczego IPC, ma opracować system, który zautomatyzuje selekcjonowanie uczestników. Firma uzyskała finansowanie na opracowanie technologii zintegrowanych badań rynku i opinii w oparciu o algorytmy genetyczne (Q2Q).

Cel projektu

Eksperci z Q2Q Research mają opracować zautomatyzowaną procedurę doboru respondentów do ilościowych i jakościowych badań rynkowych. Mechanizm ma bazować na algorytmach genetycznych, dokonujących wielowymiarowej analizy cech społecznych, demograficznych i psychospołecznych wśród potencjalnych uczestników badania. To niekonwencjonalne podejście umożliwi efektywne połączenie w ramach jednego badania i tej samej grupy respondentów technik jakościowych (quality) i ilościowych (quantity). Spółka Q2Q Research otrzymała finansowanie na ten projekt w kwocie miliona złotych.

– Marketing obecnie to gromadzenie znaczących ilości danych, przetwarzanie ich, a następnie tworzenie komunikacji opartej na wyciągniętych wnioskach. Badania umożliwiają weryfikację koncepcji poprzez zderzenie jej z dobranymi respondentami, którzy odzwierciedlają rynek. Dostęp do narzędzia, które łącząc metody ilościowe i jakościowe, będzie w stanie zoptymalizować dobór grupy docelowej, znacząco poprawi efektywność działań, co stanowi ogromną wartość dla zleceniodawców – tłumaczy Szymon Janiak, Dyrektor Zarządzający funduszu Czysta3.VC.

Jak to działa?

Na czym będzie polegać ta zautomatyzowana procedura? Będzie bazować na algorytmach analizujących trzy rodzaje zbiorów danych – nagrania lub transkrypcje pochodzące z badań jakościowych, bazy danych opracowane w ramach prowadzonych badań ilościowych oraz zbiory big data, sukcesywnie opracowywane i udostępniane przez podmioty zewnętrzne. W dwóch pierwszych przypadkach konieczne będzie wprowadzenie do realizowanych projektów dodatkowej puli pytań, które ułatwią algorytmom dobór uczestników do kolejnych badań.

Co to oznacza dla firm korzystających z badań?

Q2Q Research opracuje kryteria wykorzystywane przez algorytmy tak, aby zautomatyzować identyfikację cech demograficznych, społecznych i psychospołecznych uczestników dotychczas realizowanych badań. Umożliwi to łatwą klasyfikację respondentów w jednorodne zbiory oraz właściwy dobór osób do kolejnych projektów badawczych, zależnie od założonego profilu uczestników.

– Procedura, którą proponujemy, będzie wykorzystywana w dwóch rodzajach triangulacyjnych projektów rynkowych. Pierwszym przypadkiem jest sytuacja, w której należy wybrać dwie odrębne grupy respondentów: jedną do badań ilościowych, a drugą do jakościowych. W drugim zaś przypadku algorytmy pozwolą najpierw dobrać respondentów do pierwszej części projektu – na podstawie wymienionych wcześniej źródeł danych, a później będą korzystały z materiału zgromadzonego w części ilościowej lub jakościowej, aby wyselekcjonować najlepiej dopasowane osoby pod względem cech wymaganych do udziału w drugiej części przedsięwzięcia badawczego – tłumaczy Jarosław Sawicki, członek zarządu Q2Q Research.

Instytut Badawczy IPC, którego spółką jest Q2Q Research, działa w branży badawczo-konsultingowej od 2006 roku. Realizuje badania marketingowe dla firm, sondaże opinii społecznych czy analizy ewaluacyjne. Pomaga także w zarządzaniu strategicznym. Eksperci IPC są zrzeszeni m.in. w Polskim Towarzystwie Badaczy Rynku i Opinii, Polskim Towarzystwie Socjologicznym czy Polskim Towarzystwie Ewaluacyjnym.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem