Dlaczego lokalizacja jest tak ważna w biznesie

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Firmy Esri Polska oraz WIGeoGIS wspólnie utworzyły rozwiązanie skierowane do działów odpowiedzialnych za analizy biznesowe, marketing, sprzedaż, czy rozwój sieci. Pozwala ono na przeprowadzanie samodzielnych analiz z uwzględnieniem czynnika lokalizacji.

Właściwa interpretacja informacji ma niebagatelne znaczenie w podejmowaniu decyzji marketin-gowych, sprzedażowych oraz związanych z obsługą klienta. Sposobem na poznanie pełnego zna-czenia danych, które posiadamy, jest dodanie do nich wymiaru przestrzennego. Jak wynika z badań firmy analitycznej Ventana Research, 74% użytkowników biznesowych przyznało, że lokalizacja w biznesie jest ważna lub bardzo ważna z punktu widzenia podejmowania decyzji i lepszej produktywności zespołów.

Analizy biznesowe w wymiarze geograficznym

Analizy geomarketingowe powiązane są z obszarami działania organizacji, takimi jak sprzedaż, dys-trybucja, marketing, controlling czy rozwój sieci. Dzięki wyświetleniu na mapie elementów takich jak lokalizacja placówek, sieć drogowa czy dane demograficzne, możemy zbadać atrakcyjność naszych punktów sprzedaży, prześledzić działania konkurencji, zaplanować dystrybucję towarów czy kampanii reklamowych. Takie rozwiązania mogą być wykorzystywane na przykład przez sieci sklepów do wyznaczania optymalnych lokalizacji, tak aby możliwie największa liczba mieszkańców miała do nich łatwy dostęp (tzw. Catchment Area – generowanie stref dojazdu według czasu, odległości i analizy potencjału).

Narzędzia służące do analiz geomarketingowych pozwalają między innymi na integrację i wizualizację danych biznesowych (CRM, BI, Excel) na mapach, dostęp do danych ekonomicznych i demograficznych, wykonywanie analiz w czasie rzeczywistym i zarządzanie zasobami takimi jak oddziały czy pracownicy z poziomu aplikacji mapowej.

Analizy geomarketingowe wykorzystywane są m.in. w Credit Agricole Bank Polska. – Rozwiązania geomarketingowe wsparły przede wszystkim proces decyzyjny Credit Agricole Bank Polska w zakresie tzw. Development Planu, tj. procesu podejmowania decyzji o otwieraniu nowych placówek. Pozwoliły na łatwiejszą identyfikację obszarów potencjalnego rozwoju oraz ocenę istniejącej sieci placówek. Jednym ze strategicznych kroków analitycznych było zgeokodowanie 9 milionów klientów banku Credit Agricole, co było możliwe dzięki komponentowi WIGeoGIS-JoinAddress Server – mówi Jarek Giero, ekspert z firmy WIGeoGIS.

Dalszy rozwój Location Analytics

Pakiet narzędzi od Esri Polska i WIGeoGIS to kolejny krok w rozwoju oferty Location Analytics na rynku polskim. Firmy poszukują gotowych rozwiązań, które gwarantują nie tylko dostęp do odpo-wiednich narzędzi analitycznych, ale także do zbiorów danych dot. ekonomii i demografii. Zintegro-wanie gotowych zestawów danych z wewnętrznymi zasobami przedsiębiorstwa dostarcza w krótkim czasie odpowiedzi na pytania, które mogą przesądzić o budowie przewagi konkurencyjnej na rynku. Dodatkową zaletą rozwiązania jest prostota obsługi, która pozwala na korzystanie z narzędzi nie tylko przez specjalistów, ale praktycznie przez każdego pracownika organizacji – mówi Karol Sawicki, Dyrektor Działu Rynku Biznesowego z Esri Polska.

Według badań firmy analitycznej Research and Market, wartość światowego rynku rozwiązań loca-tion analytics związanych z analizami biznesowymi z wykorzystaniem aspektu lokalizacji wzrośnie z 7,2 miliarda dolarów w roku 2015 do ponad 14 miliardów w roku 2020. Aplikacje typu Location Ana-lytics opierają się na analizie geograficznej w celu poprawy procesów podejmowania decyzji, łącząc technologię zarządzania informacją w przedsiębiorstwie z Business Intelligence oraz systemami informacji przestrzennej (GIS). Pakiet aplikacji pozwala na natychmiastowy dostęp do wyniku analizy z aspektem lokalizacyjnym dla organizacji. Z drugiej strony pracownicy tworzący analizy uzyskują ciągły dostęp do informacji gromadzonych w różnorodnych systemach biznesowych, takich jak systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP, rozwiązania do zarządzania relacjami z klientem CRM i zarządzania łańcuchem dostaw SCM oraz dane z wewnętrznych baz, internetu i stron www.

fot. pixabay.com