Dlaczego świetne pomysły biznesowe często nie są realizowane?

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

Powód jest banalny – brak kapitału. Realizacja wielu pomysłów biznesowych wymaga zainwestowania środków przekraczających możliwości pomysłodawców. Co wtedy? Jak poradzić sobie z brakiem środków? W jaki sposób zrealizować swoje marzenia o własnej firmie?

Powód jest banalny – brak kapitału. Realizacja wielu pomysłów biznesowych wymaga zainwestowania środków przekraczających możliwości pomysłodawców. Co wtedy? Jak poradzić sobie z brakiem środków? W jaki sposób zrealizować swoje marzenia o własnej firmie? Rozmawiamy z drem inż. Pawłem Perzem, specjalistą ds. pozyskiwania innowacyjnych projektów w InnoFund.


Czy w Polsce jest dużo pomysłów biznesowych?

Spotykając się z młodymi ludźmi, studentami, widać, że drzemie w nich olbrzymi potencjał. Jest wiele ciekawych pomysłów. Niestety tylko niektóre są realizowane. Wynika to czasem z lęku przed podjęciem ryzyka, często barierą jest również brak niezbędnego kapitału. Na polskim rynku nie jest łatwo zdobyć pieniądze na założenie firmy. Od strony biznesowej można zaobserwować ciekawą tendencję – coraz więcej projektów (szczególnie w obszarze Internetu) jest skierowanych na rynki globalne. Młodzi przedsiębiorcy mają odważne wizje, nie chcą ograniczać swojej działalności tylko do rynku polskiego.

Jestem studentem, mam świetny pomysł na biznes, nie mam jednak wystarczająco dużych środków na jego realizację. Co mam zrobić?

Kapitał sam do nas nie przyjdzie, trzeba go aktywnie szukać. Możliwości jest sporo. Pożyczki od znajomych i rodziny, dotacje unijne czy fundusze venture lub seed capital. Na pewno najważniejsze, to się nie poddawać. Nieraz trzeba wiele odwagi i determinacji, aby konsekwentnie realizować swoje zamierzenia. Większość dzisiejszych gigantów technologicznych, takich jak: Intel, Apple, Microsoft czy Yahoo, na pewnym etapie swojej działalności potrzebowało zewnętrznego kapitału. Firmy pozyskały kapitał od wyspecjalizowanych funduszy inwestujących w młode przedsiębiorstwa (venture capital lub seed capital). Można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby nie działalność takich funduszy, te firmy mogłyby nie powstać. Jeśli rozpatrujemy sytuację, w której nowa firma rozpoczyna działalność, to wśród funduszy najbardziej odpowiedni będzie seed capital.

Co to jest seed capital?

Seed capital to inaczej kapitał zalążkowy. Na rynku finansowym fundusze seed capital inwestują w przedsięwzięcia biznesowe na etapie ich powstania. Wiele bardzo interesujących pomysłów biznesowych nigdy nie mogłoby zostać zrealizowanych, gdyby nie tego typu fundusze. Odgrywają one zatem bardzo istotną rolę na rynku – pomagają w powstawaniu nowych przedsiębiorstw.

Dlaczego akurat tego typu fundusze są ważne dla rozwoju nowych firm? Jest przecież bardzo wiele różnorodnych możliwości finansowania przedsiębiorstw? Zazwyczaj pierwszym skojarzeniem, kiedy myślimy o finansowaniu jest kredyt bankowy…

Mark Twain trochę przewrotnie powiedział kiedyś: „Bankier to ktoś, kto pożycza ci parasol, kiedy świeci słońce, ale chce go z powrotem w chwili, gdy zaczyna padać”. Łatwość finansowania swojej działalności mają firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej, firmy zyskowne. Paradoksalnie takie firmy często dodatkowego finansowania nie potrzebują, bowiem generują na tyle dużo gotówki, że są w stanie same finansować swoje potrzeby. Prawdziwy kłopot z pieniędzmi mają firmy młode, które nie przynoszą zysków. Największy problem dotyczy sytuacji, w której ktoś ma wiedzę, doświadczenie, zapał i do tego wyśmienity pomysł na biznes, a nie ma możliwości na jego realizację, bo brakuje mu kapitału. Na tym etapie finansowanie zaoferowane przez fundusz jest często jedynym rozwiązaniem takiego problemu. Co ważne – seed capital to nie tylko środki finansowe, ale również inne korzyści.

O jakich pozafinansowych korzyściach możemy tutaj mówić?

Fundusze seed capital oferują pomoc w rozwoju biznesu. Najpierw próbują wspólnie z pomysłodawcą przekształcić pomysł w realną koncepcję biznesową. Trzeba opracować plany przychodów i kosztów, zastanowić się jaki będzie optymalny zespół realizujący pomysł, jak dobrać strukturę finansowania transakcji. Jeśli powstały w toku prac biznes plan rokuje nadzieje na powodzenie, fundusz dokonuje inwestycji. Po zainwestowaniu kapitału w nową firmę, fundusz jako jej udziałowiec chce, aby się ona rozwijała. Mamy tutaj do czynienia z czymś, co określa się mianem wspólnoty interesów. Osoby pracujące w funduszu to zazwyczaj doświadczeni specjaliści z określonych dziedzin, branż – są w stanie wnieść merytoryczny wkład w rozwój firmy. Bardzo często w funduszach pracują osoby, które wcześniej skutecznie zakładały własne biznesy, z racji doświadczenia, kontaktów w branży są w stanie bardzo pomóc w procesie zarządzania firmą. Często poprzez swoje kontakty ułatwiają firmie pozyskiwanie klientów, zdobywanie zleceń. Tego typu pomoc jest często cenniejsza od kapitału.

Reprezentuje Pan InnoFund, jakiego typu inwestycjami jesteście zainteresowani?

Obszar naszych zainteresowań jest dosyć szeroki. Głównie myślimy o szeroko rozumianym e-biznesie, technologiach informacyjno-telekomunikacyjnych, mechatronice i elektronice. Oprócz tego będziemy rozważać inwestycje w firmy związane z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii. Mamy nadzieję, że uda nam się poddać analizie także ciekawe projekty z zakresu biotechnologii, medycyny i farmakologii. Jeśli chodzi o limity inwestycyjne, to nasze maksymalne zaangażowanie w jeden projekt nie może przekroczyć 200 000 Euro.