Do jutra można składać wnioski o Mały ZUS

Dodane: 07.01.2020

Marta Wujek Marta Wujek

Do jutra można składać wnioski o Mały ZUS

Udostępnij:

Przedsiębiorcy którzy chcą skorzystać z tzw. Małego ZUS-u (oraz ci, którzy planują kontynuację korzystania z ulgi) do jutra (8 stycznia) muszą złożyć odpowiedni wniosek.
– Uprawnieni do korzystania z Małego ZUS-u w dotychczasowej formule powinni zgłosić chęć korzystania z tej ulgi do 8 stycznia 2020 roku. Następnie – od 1 lutego – będą mogli opłacać składki w ramach Małego ZUS-u Plus, który tego dnia wejdzie w życie – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z Małego ZUS-u powinni „złożyć deklarację rozliczeniową cz. II albo imienny raport cz. II za styczeń z wykazaniem przychodu, który osiągnęli w 2019 r.”. Przy czym przychód ten nie może przekraczać 67 tys. 500 zł.

Jeżeli przedsiębiorca przypuszcza, że jego przychód za 2019 rok będzie go kwalifikował do skorzystania z Małego ZUS-u, powinien zgłosić chęć korzystania z tego rozwiązania szacując przychód na podstawie faktur, które posiada. Natomiast po 15 stycznia będzie mógł zweryfikować podany przychód. – Jeżeli się zmienił (przekroczył dopuszczalny próg 67 tys. 500 zł), należy wówczas dokonać korekty kodu tytułu ubezpieczenia na zasadach ogólnych (w ciągu 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości), wskazując jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń 1 styczeń 2020 r. – czytamy w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.

Poza tym osoby, które do tej pory korzystały z Małego ZUS-u od 1 lutego będą mogły również skorzystać z nowej ulgi, czyli Małego ZUS-u Plus. By skorzystać z tej ulgi należy złożyć deklarację rozliczeniową cz. II lub imienny raport cz. II oraz załączyć rozliczenie należnych składek za luty. – Pozostali przedsiębiorcy, a zatem ci, których Mały ZUS Plus dopiero obejmie (ze względu na podwyższenie progu przychodu z poprzedniego roku do 120 tys. zł), mogą zgłaszać się od 1 lutego 2020 r. Będą mieli na to czas do końca lutego. Nową podstawę wymiaru składek wykażą w imiennych raportach miesięcznych albo deklaracjach rozliczeniowych składanych za luty – czytamy dalej w komunikacie.

Mały ZUS i Mały ZUS Plus

1 stycznia 2020 roku wszedł w życie tzw. Mały ZUS. Przedsiębiorcom którzy z niego korzystają maja naliczane składki na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie do przychodu. Z takiego udogodnienia mogą skorzystać ci, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie był większy niż 2,5-krotoność minimalnego wynagrodzenia, czyli nie więcej niż 63 tys. zł w całym roku.

Przedsiębiorcy jednak zasugerowali zwiększenie grupy odbiorców tej ulgi oraz zaproponowali powiązanie naliczania składek z dochodem, nie zaś z przychodem. W efekcie Ministerstwo zaproponowało Mały ZUS Plus (wejdzie w życie 1 lutego 2020 roku), który pozwoli na dodatkowe obniżenie składek  dla osób, które już korzystają z ulgi wprowadzonej 1 stycznia oraz zwiększy grupę odbiorców tego rozwiązania.

– Dzięki rozszerzeniu dotychczasowego Małego ZUS-u, każdego miesiąca najmniejsi przedsiębiorcy zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2,8 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 r., bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł – mówi cytowana w komunikacie Ministerstwa Rozwoju minister Jadwiga Emilewicz.

W przyszłości wnioski o przyznanie ulgi będzie można składać do końca stycznia danego roku. Przedsiębiorcy, którzy zaczną kwalifikować się do Małego ZUS-u Plus będą mieli siedem dni na zgłoszenie się po ulgę.

– W związku z tym, że nasza propozycja istotnie ulży najdrobniejszym przedsiębiorcom, spodziewamy się wzrostu przeżywalności najmniejszych firm, dla których moment przechodzenia na pełną składkę był dotychczas krytyczny – mówi cytowany w komunikacie wiceminister Marek Niedużak.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem