Do spółek z naszego portfela trafiło 150 mln zł z rynku kapitałowego. Podsumowanie 2021 r. INNOventure

Dodane:

Marcin Bielówka Marcin Molo Marcin Bielówka Marcin Molo

Do spółek z naszego portfela trafiło 150 mln zł z rynku kapitałowego. Podsumowanie 2021 r. INNOventure

Udostępnij:

W roku 2021 mamy na koncie jedno całkowite i dwa częściowe wyjścia inwestycyjne – każde z satysfakcjonującą stopą zwrotu, a co ważne nasi inwestorzy z edycji pilotażowej na swojej inwestycji w nasz fundusz mogli kilkukrotnie pomnożyć zainwestowany kapitał.

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy, firmy technologiczne i fundusze venture capital podsumowują 2021 rok.

INNOventure jest krakowskim funduszem seedcapital, specjalizującym się w inwestycjach w spółki  rozwijające i komercjalizujące przełomowe technologie – głównie w obszarze medycyny i szeroko rozumianej sztucznej inteligencji. Zespół funduszu wyszukuje ważne i ambitne projekty na wczesnych etapach rozwoju. Inwestycje są dokonywane w przedsięwzięcia, które łączą w sobie istotnie przełomowe technologie z potencjałem komercyjnym.

W zespołach naszych spółek portfelowych działa kilkudziesięciu naukowców z różnym doświadczeniem, od doktorów po profesorów. Ich kariery naukowe związane są z wiodącymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi: Harvard Medical School, Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Śląskim, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Łódzkim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Fundusz INNOventure został utworzony w 2015 roku w celu włączenia się w działania programu BRIdge Alfa. Początkowo brał udział w pilotażu programu, aby w roku 2016 wziąć udział w jego kończącej się właśnie edycji.

W ubiegłym roku zamknęliśmy budowę portfela liczbą 23 spółek, inwestycje zrealizowane w 2021 to:

  • Laven SA, który oferuje grupowe komplementarne ubezpieczenia zdrowotne zapewniające dostęp do najnowszych zdobyczy medycyny;
  • Phonemic, który zajmuje się projektowaniem elementów układów scalonych typu SoC (System-on-a-Chip);
  • Digital First AI automatyzujące procesy definiowania strategii marketingu cyfrowego dla firm niemających specjalistycznych kompetencji w marketingu online, ale zamierzających realizować cyfrowe kampanie.

Jednak rok, który właśnie się skończył był dla nas przede wszystkim okresem budowy wartości posiadanego portfela i kolejnych rund kapitałowych. Nasze spółki pozyskały nowych inwestorów i pozyskały z rynku kapitałowego łącznie ok. 150 mln.

Działania spółki OpenApp (wcześniej OpenRouting) skupiają się na ulepszaniu procesu zakupów spożywczych przez Internet. Pierwszym produktem firmy był, skierowany do przedsiębiorstw e-grocery, system optymalizacji zamówień. Rozwiązanie sprawdziło się a, obecnie spółka rozwija rozwiązanie nakierowane na poprawienie doświadczenia użytkownika. Aby je sfinansować spółka pozyskała nowego inwestora – JR Holding SA.

JR Holding zainwestował również w Minte.ai budującą oparty na sztucznej inteligencji system  służący do automatyzacji rozpatrywania roszczeń ubezpieczeniowych został przetestowany w jednym z czołowych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Środki zostały przeznaczone na rozwój algorytmu i intensyfikację działań sprzedażowych.

OptimoLight, spółka rozwijająca inteligentny system sterowania oświetleniem pomieszczeń biurowych, handlowych i produkcyjnych, pozyskała od inwestora branżowego, kapitał przeznaczony na rozwój działań w obszarze sprzedaży.

SGPR.TECH po przeprowadzeniu we współpracy z Warbudem, fazy pierwszych testów w warunkach rzeczywistych, planuje dalszy rozwój swojej technologii georadaru szerokopasmowego. Spółka pozyskała na ten cel dotację, jednocześnie uzupełniając ją środkami pozyskanymi z inwestycji grupy inwestorów prywatnych.

System RevDeBug służący do lokalizowania i naprawiania błędów w oprogramowaniu jest obecnie wyposażany w kolejne funkcjonalności oraz dostosowywany do obsługi kolejnych języków programowania. Poszerzana jest również skala działań sprzedażowych. W celu sfinansowania tych działań spółka pozyskała inwestora, jest nim Adam Rudowski (Level2 Ventures).

Oparty na AI telemedyczny system Cardiomatics cieszy się znacznym i rosnącym zainteresowaniem. Jego unikalna zdolność do błyskawicznej automatycznej analizy długich zapisów holterowskich wykorzystywana jest w leczeniu pacjentów oraz w medycznych projektach badawczych. Spółka pozyskała inwestycję Kaya VC, Nina Capital i InnovationNestz przeznaczeniem na rozbudowę systemu o algorytmy analizy kolejnych zaburzeń kardiologicznych oraz na rozwój sprzedaży.

Rozwiązanie oferowane przez spółkę Sky Engine łączy rendering i trenowanie algorytmów sztucznej inteligencji w obszarze rozpoznawania obrazów. Zapewnia to niespotykaną szybkość i dokładność wnioskowania. Spółka pozyskała w ubiegłym roku inwestycję Movens Capital i High-Tech Gründerfonds – środki w kwocie ponad 4,5 milionów złotych zwiększą kapitał początkowy spółki, zapewnią finansowanie dalszych prac badawczo-rozwojowych oraz umożliwią rozwój działu sprzedażowo-marketingowego.

Spółka SDS Optic rozwinęła innowacyjną i unikatową w skali globalnej technologię diagnostyki i monitorowania stanu żywej tkanki w organizmie pacjenta. Pierwszą aplikacją opracowanej technologii jest urządzenie diagnostyczne w postaci mikrosondy, do wykorzystania w diagnostyce nowotworów piersi. Obecnie spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad kolejnymi zastosowaniami opracowanej technologii. W ramach oferty pre-IPO wszystkie oferowane akcje nowej emisji zostały objęte przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez wiodące instytucje finansowe krajowe i zagraniczne (w tym jeden z największych na świecie funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Norwegii), oraz przez inwestorów prywatnych. Na luty 2022 spółka zapowiedziała debiut na New Connect.

Nasza najstarsza spółka Poltreg SA – światowy pionier terapii komórkowych opartych na Tregach – odnotowała debiut na głównym parkiecie GPW. Środki pozyskane w ramach nowej emisji zostaną przeznaczone na dalsze badania oraz na budowę własnego centrum badawczo-rozwojowego i nowego centrum produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnego wytwarzania preparatów t-regulatorowych.

Last but not least, w roku 2021 mamy na koncie jedno całkowite i dwa częściowe wyjścia inwestycyjne – każde z satysfakcjonującą stopą zwrotu, a co ważne nasi inwestorzy z edycji pilotażowej na swojej inwestycji w nasz fundusz mogli kilkukrotnie pomnożyć zainwestowany kapitał.

Do kolejnych rund i pozyskania nowych inwestorów przygotowują się pozostałe spółki: Laven SA, SaventicHealth, Amorphis Pharma Development, Neuromedical, ARA HUB i drukuje.to. Będziemy o tym sukcesywnie informować w bieżącym roku.