Dostęp do internetu coraz bardziej powszechny

Dodane: 21.09.2015

Informacja prasowa

Udostępnij:

eMarketer i Starcom Mediavest Group przygotowali raport Global Media Intelligence Report, poświęconego perspektywom rozwojowym mediów cyfrowych, internetu i urządzeń mobilnych na świecie i w poszczególnych regionach. Wniosek jest jeden: powszechność w dostępie do Internetu w Polsce będzie rosła.

eMarketer szacuje, że w ubiegłym roku ponad połowa mieszkańców regionu Europy Środkowej i Wschodniej korzystała z Internetu co najmniej raz w miesiącu, a udział ten osiągnie pułap 55% w roku 2015. Jednak wciąż wyraźny podział utrzymuje się pomiędzy rynkami cyfrowymi o wyższym stopniu zaawansowania, zwłaszcza w Czechach i krajach bałtyckich, a krajami takimi jak Turcja, gdzie infrastruktura cyfrowa jest słabsza, a postęp był wolniejszy. Polska i Rosja będą notowały wskaźnik penetracji Internetu powyżej średniej regionalnej, ale znacznie poniżej poziomów obserwowanych w krajach ościennych na zachodzie Europy. Od teraz aż do roku 2019, w szczególności Turcja przewiduje szybki wzrost, jako że procent mieszkańców korzystających z Internetu wzrośnie z 54,2% do 65,2%.

Piąta edycja roczna wydawanego przez eMarketer raportu Global Media Intelligence Report, opracowanego przy współpracy z agencją Starcom Mediavest Group analizuje ostatnie wydarzenia w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie wzmianki i sugestie dotyczące ożywienia gospodarczego obserwowane w 2014 roku są nadal aktualne, pomimo ciągłego niepokoju. Raport zawiera informacje demograficzne oraz informacje na temat wykorzystania mediów w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, w Łotwie, Polsce, Rosji, Słowacji, Turcji i Ukrainie.

Podobnie jak w roku 2014, Europa Środkowa i Wschodnia zanotuje trzeci najwyższy wskaźnik penetracji telefonii komórkowej na całym świecie. Szacuje się, że 69,1% ludności regionu będzie używać telefonu komórkowego przynajmniej raz w miesiącu w tym roku, w porównaniu z 80,2% w Ameryce Północnej i 80,1% w Europie Zachodniej. eMarketer przewiduje, że liczba użytkowników telefonów komórkowych w Europie Środkowej i Wschodniej zbliży się do poziomu 298 mln w roku 2015 i przekroczy 303 mln w 2016 roku.

Poziom korzystania ze smartfonów w Europie Środkowej i Wschodniej jest nadal znacznie niższy niż w innych częściach świata. eMarketer szacuje, że w tym roku, 144,3 mln ludzi w regionie będzie właścicielami co najmniej jednego zaawansowanego urządzenia i będzie używać go co najmniej raz na miesiąc – tylko na Bliskim Wschodzie i w Afryce odnotuje się mniejszą liczbę smartfonów używanych przez konsumentów. W sumie, mniej niż połowa użytkowników telefonów komórkowych w Europie Środkowej i Wschodniej będzie posiadała smartfony w tym roku, w porównaniu z ponad 65% w Europie Zachodniej i prawie 74% w Ameryce Północnej. Na plus przemawia to, że wykorzystanie smartfonów rozwija się szybciej w Europie Środkowej i Wschodniej niż w jakimkolwiek innym regionie, i zapowiada się wzrost o kolejne 26,9% w 2015 roku.

fot. pixabay.com