Droga do sukcesu, czyli dlaczego warto negocjować, podejmując współpracę z inwestorem

Dodane: 20.11.2012

Artykuł sponsorowany

Udostępnij:

Na pytania dotyczące relacji w zespole oraz budowania współpracy z inwestorem odpowiadają: Katarzyna Duda, kierownik projektu „Biznes dla biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami” oraz Mieszko Bisewski z Funduszu Kapitałowego ARP SA.

Na pytania dotyczące relacji w zespole oraz budowania współpracy z inwestorem odpowiadają: Katarzyna Duda, kierownik projektu Agencji Rozwoju Pomorza SA „Biznes dla biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami” oraz Mieszko Bisewski z Funduszu Kapitałowego ARP SA, którzy pośredniczą w nawiązywaniu kontaktów między inwestorami i pomysłodawcami.

Startup, którego zespół składa się z osób kompetentnych, ale także dobrze ze sobą współpracujących działa sprawniej, a w relacji z inwestorem budzi większe zaufanie. Jak zadbać o dobrą współpracę grupy, aby inwestor chętnie podjął z nami współpracę?

Katarzyna Duda: Często nie doceniamy jak komunikacja przekłada się na nasz sukces w biznesie.  Wymianę informacji, dzielenie się doświadczeniem i umiejętność określenia wspólnych celów trudno osiągnąć bez skutecznej rozmowy. Efekty realizacji projektów biznesowych zależą od jakości relacji między ludźmi i to zarówno wewnątrz firmy jak i w kontaktach z partnerami i klientami. Różnice zdań, pomysłów, poglądów stawiają jednak wymagania naszej komunikacji, która musi sobie z nimi poradzić, aby udało się wypracować nową jakość nie powodując sporu. Konflikty mogą poważnie osłabiać grupę i utrudnić realizację wspólnych celów. A cel zespołu jest jeden – sukces firmy.
Startup ma szansę krok po kroku od początku powstawania świadomie przyjmować określone zasady komunikacji i zarządzania informacją aby w ten sposób budować coś co będzie siłą przyszłego przedsiębiorstwa. Złe nawyki trudno później zmienić. Dlatego nawet jeśli wymaga to pójścia na szkolenie, dobrze jest zapoznać się z zasadami skutecznej komunikacji w biznesie.

Dobra komunikacja stanowi więc fundament zespołu?

Mieszko Bisewski: Tak. Również fundament owocnej współpracy z inwestorem. W budowie zespołu łatwiej nam uwzględnić zasady zarządzania, niż zadbać o dobrą komunikację między jego członkami. Punktem wyjścia budowy zespołu powinno być określenie celów działania i planu ich realizacji. To pozwoli dobrać odpowiednią liczbę osób. Każdemu członkowi zespołu przypisuje się bardzo konkretną rolę i zakres obowiązków. Efektywnie pracujący zespół powinien być zorientowany na rezultaty i zaangażowany, aby je osiągnąć. Dobrze więc, gdy zarządzający firmą wie na czym polega motywowanie grupy i  skuteczna komunikacja.

Jak więc rozmawiać ze sobą, aby stworzyć dobry zespół projektowy i sprawnie działający startup?

Mieszko Bisewski: W pierwszej kolejności, aby unikać nieporozumień w rozmowach należy skupić się na: problemach, interesach i potrzebach. To podstawa dialogu. Należy wyznaczać jasno określone cele aby łatwo było je realizować. Nie można obawiać się różnicy zdań. Nie rozwiązany konflikt obniża zaufanie między członkami zespołu i ich zaangażowanie. Różnice zdań zdarzają się nawet w najlepiej dobranej i zorganizowanej załodze. Dobra konstruktywna rozmowa wzmacnia zaś i spaja firmę. Startup, w którym widać dobrą komunikację pomiędzy ludźmi jest zdecydowanie bardziej wiarygodny dla inwestora. Daje większą pewność, i firmie i inwestorowi, że rozpoczęty projekt biznesowy zostanie zrealizowany.

Praca w startupie to ciągły wyścig, ryzyko, niepewność, sytuacje, które często rodzą spory. Jak sobie z nimi skutecznie radzić?

Mieszko Bisewski: Aby poradzić sobie z konfliktem najlepiej konstruktywnie go rozwiązać. Wiemy, że to się sprawdza. Narzędziami takiego rozwiązania są rozmowa i negocjacje. Jeśli akceptujemy w firmie różne opinie i stanowiska, to łatwiej nam usiąść do dyskusji i przeanalizować istniejące różnice zdań. Podstawą dobrego dialogu jest słuchanie. Nie znajdę dobrych argumentów, jeśli nie zrozumiem jak sytuacja jest postrzegana przez drugą stronę. W sytuacji gdy członkowie zespołu jednakowo rozumieją cel firmy, łatwiej im znaleźć wspólne rozwiązania. Tak ważne jest więc opracowywanie aktualnych celów i sprawdzanie czy wszyscy jednakowo je rozumiemy.

Nawiązanie współpracy z inwestorem to nie tylko sukces dobrze opracowanego projektu. Startup jest nowicjuszem w rozmowach biznesowych. Na stronie www.inwestornia.pl został zaproponowany e-learning z zakresu negocjacji, które są drogą do nawiązaniu potrzebnych kontaktów.

Katarzyna Duda: Negocjacje to proces, którego celem jest osiągnięcie porozumienia z innymi. Jeśli rozumiem zasady negocjacji, jestem bardziej skuteczny w ustalaniu warunków współpracy, zarówno ze współpracownikiem, jak i kontrahentem. Jedną ze złotych zasad negocjacji jest „bądź łagodny dla człowieka, a twardy dla problemu”. Dlatego też zaproponowaliśmy zarówno pomysłodawcom, jak i inwestorom kilka ciekawych i bezpłatnych lekcji z zakresu negocjacji. Sztuka negocjacji to ustalenie swoich interesów i odkrycie interesów drugiej strony. Dobra argumentacja, która pozwoli znaleźć najlepsze rozwiązanie i przekona do swoich racji. Wiedza tego typu ułatwia stawienie czoła wielu trudnym sytuacjom, które prędzej czy później pojawią się i trzeba będzie je umieć rozwiązać.

Wspomnieliście o negocjacjach w biznesie i ich znaczeniu w sytuacji, kiedy zakładamy startup i podejmujemy działania, aby zyskać środki od inwestora bądź też jesteśmy tuż przed podpisaniem umowy z inwestorem? Co jeszcze może być w tym momencie pomocne?

Katarzyna Duda: Inwestor i pomysłodawca już na etapie umowy inwestycyjnej mogą uzgodnić, że ewentualne spory będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze dialogu – mediacji. Jest to szybsza i tańsza niż inne sposoby procedura, która pozwala na wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Coraz częściej stosowana nie tylko w Polsce, odformalizowana metoda, pozwala w trakcie kilku spotkań wypracować rozwiązania i nie stracić fortuny w sądzie.

Czy więc dialog i odważne podejście do ewentualnych konfliktów, to patent na sukces?

Mieszko Bisewski: Inwestora i pomysłodawcę wiele różni. Doświadczenie, oczekiwania, stosunek do projektu. Najważniejsze to nie bać się różnic i rozmawiać. Tak z inwestorem jak i w zespole. Obie strony mają przecież ważny wspólny cel – zysk i sukces firmy.

Realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projekt „Biznes dla Biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami” jest dofinansowany z działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jego odbiorcami są przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju oraz osoby posiadające ciekawe pomysły biznesowe o dużym potencjale wzrostu i poszukujące kapitału na inwestycję od osób prywatnych – Aniołów Biznesu. W zamian za wniesiony kapitał pomysłodawca oferuje inwestorowi udziały w firmie oraz potencjalną wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest zwiększenie gotowości inwestycyjnej pomysłodawców oraz zainicjowanie owocnej współpracy między autorami nowatorskich pomysłów a  inwestorami prywatnymi, czy Sieciami Aniołów Biznesu. Głównym narzędziem służącym kojarzeniu pomysłodawców i potencjalnych inwestorów jest platforma internetowa www.inwestornia.pl

Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A. ma na celu inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez bezpłatne wsparcie pomysłodawców w początkowym etapie rozwoju, a następnie kapitałowe zaangażowanie w nowoutworzoną spółkę. Fundusz oferuje bezpłatne udostępnienie infrastruktury i niezbędnych usług doradczych oraz możliwość wejścia kapitałowego do wartości 200.000 EUR w udziały bądź akcje (do 49% udziałów/akcji) spółek  tworzonych na bazie preinkubowanych projektów. Obecnie w porfelu Funduszu Kapitałowego ARP SA znajduje się 18 spółek. www.invest.arp.gda.pl