Dzięki tej książce uwolniłem się z korpomyślenia. Polecił mi ją Andrzej Blikle

Dodane:

Andrzej Kurzawa Andrzej Kurzawa

Udostępnij:

Kilka lat temu, podczas lunchu z profesorem Andrzejem Blikle, zapytałem go o książkę inspirującą do działania na miarę jego Doktryny Jakości. Polecił mi tytuł „Pracować inaczej” Frederica Laloux. Lektura tej książki wywarła ogromny wpływ na moje życie zawodowe. Czego się z niej dowiedziałem?

Przywództwo, wizja i otwartość

„Pracować inaczej” pokazała mi nowy wymiar biznesu, charakteryzujący się bardzo wysoką skutecznością, którą zawdzięcza odrzuceniu większości, zdawałoby się nienaruszalnych zasad, korporacyjnego porządku: budżetów rozumianych jako kontrakty, premii i prowizji, hierarchicznej struktury kierowniczej, wydawania poleceń, współzawodnictwa, okresowych rozmów oceniających.

– To, co momentami brzmiało dla mnie jak utopia, szybko przemieniło się w kierunek, którym chcę podążać – pisze Laloux. Autor mnoży przykłady firm gdzie człowiek działa najskuteczniej w warunkach wolności, zaufania, partnerstwa i współpracy. Ja po prostu czekałem na impuls, by tak pracować i otrzymałem go, uwalniając się z korpomyślenia.

Zacząłem się zastanawiać, co potrzebuję wiedzieć, aby firmy, które prowadzę dołączyły do grona tych, które prezentuje Laloux. Przywództwo, wizja, otwartość na zmiany i samoświadomość – zacząłem od redefinicji tych pojęć, a wnioski do jakich doszedłem poprowadziły mnie dalej.

Przywództwo, czyli kto jest szefem w startupie

Każdy jest przywódcą. Stereotyp odgórnego i natychmiastowego w skutkach przywództwa, które wszystko przemienia, nie jest rozwiązaniem – jest problemem. Przywództwo definiuje się nie poprzez skalę okazji, lecz poprzez jakość reakcji. Jezuici wiedzieli o tym już blisko 600 lat temu, ja osobiście od kliku lat z powodzeniem wdrażam model “organizacji turkusu”, zarówno w dojrzałej organizacji, jak i tworzonych startupach.

Wizja, czyli po co założyłem cztery przedsiębiorstwa w dwa lata

Jeśli Twoim celem jest zarobić określoną ilość pieniędzy – szybciej dokonasz tego w korporacji. Jeśli chcesz zmieniać świat, zmierzyć się z wyzwaniem, lubisz ryzyko – załóż startup. Każdy kto rozpoczyna przygodę ze startupem musi odpowiedzieć sobie na trzy ważne pytania: Na czym mi zależy? Czego chcę? Gdzie jest moje miejsce w świecie? Następnie przekuć te wartości we własny kodeks etyki i bezkompromisowo go przestrzegać, dzielić się codziennie ze współpracownikami i klientami.

Otwartość na zmiany

W tradycyjnych organizacjach zmiana nie jest zjawiskiem szczególnie pożądanym, ma znamiona kryzysu. Niezależnie czy wymuszona przez czynniki zewnętrzne, czy też powodowana inicjatywą przywódcy. Kiedy nadchodzi, wielu członków organizacji buduje natychmiast scenariusze: co zrobić, aby ją zatrzymać i utrzymać status quo? W startupie zmiana jest codziennością, zwroty akcji są tak częste, jak w serialach Netflixa. Kluczowe natomiast jest to, by potrafić ze zmiany uczynić swojego przyjaciela, a nie wroga.

Samoświadomość

Samoświadomość to biec z maksymalną prędkością w kierunku perfekcji. Ci którzy wiedza dokąd zmierzają oraz jakie wartości nie podlegają dyskusji, mają w sobie tyle wyzwalającej energii, by podjąć śmiałe a nawet radykalne eksperymenty. Sparaliżowani niezdecydowaniem na każdym rozwidleniu drogi tak bardzo obawiają się ryzyka, że wybierają tylko dobrze ubite ścieżki i w rezultacie nie realizują swojego potencjału.

Przywództwo na sposób Jezuicki

Już w XVI w Loyola wiedział jak zachęcić ludzi, by przekształcili korporacyjną aspirację w osobistą misję. Jak stworzyć kulturę, która kładzie nacisk na heroizm i samodzielne kształtowanie wartości. Jak dać każdej osobie możliwość rozwoju osobistego poprzez znaczący wkład w przedsięwzięcie przewyższające jej interesy. Dziś za Laloux nazywamy to organizacją turkusu, ale w głębi serca wiem, że to kolejny krok w ewolucji przedsiębiorstw, na który świat od dawna czekał.

Andrzej Kurzawa

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Technet sp. z o.o.

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, certyfikowany trener biznesu Schenk Institute, certyfikowany kierownik projektów Prince2 i entuzjasta metodologii ITIL jak również praktycznych zastosowań informatyki. Prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia „SIŁA W INNOWACJI”, mającego na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi informatyki. Doświadczenie, kontakty oraz doskonałe rozeznanie w branży IT pozwoliło mu z powodzeniem realizować kilkadziesiąt projektów z zakresu portali, ERP, optymalizacji procesów biznesowych.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem