E-INCUBATOR.pl

e incubatorpl
Udostępnij:
Inkubatory

E-INCUBATOR.pl to spółka powołana w celu wspomagania przedsiębiorców na wczesnym etapie rozwoju projektów technologicznych oraz promowaniu idei przedsiębiorczości.

Projekty w początkowej fazie rozwoju wymagają nie tylko finansowania, ale przede wszystkim doświadczenia i wsparcia merytorycznego w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. E-INCUBATOR.pl powstał w celu wsparcia przedsiębiorców którzy mają często tylko (dla nas "aż") dobry pomysł i dużo zapału do jego realizacji.

Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o wnikliwą analizę dokonaną przez ekspertów i zatwierdzane przez komitet inwestycyjny. Rozwój oraz inkubacja podmiotów jest procesem, na którym staramy skupić się zaangażowanie każdego członka zespołu Zespół E-INCUBATOR.pl, posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oraz rozwoju projektów technologicznych. Kluczowy zespół operacyjny Inkubatora liczy sześciu pracowników oraz siedmioro partnerów. Są to wysokiej klasy specjaliści, którzy w unikalny sposób łączą wiedzę i długoletnie doświadczenie, zarówno w zakresie finansów i inwestycji jak i w sektorach, w które rozwija inkubator.

http://e-ventures.pl/