EFL: Średnie firmy jako pierwsze odczuwają poprawę sytuacji na początku tego roku

Dodane: 13.03.2017

Informacja prasowa

Udostępnij:

Średnie firmy najlepiej w całym sektorze MŚP oceniają swoją sytuację w I kwartale br. – odczyt „Barometru EFL”[1] dla tej grupy wyniósł 59,8 pkt. Ponadto, podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób odnotowały największy w sektorze wzrost wartości indeksu kwartał do kwartału (+2,7 pkt.).

fot. pexels.com

Taki wynik to pochodna bardzo optymistycznych prognoz dotyczących inwestycji. Ich wzrostu na początku tego roku spodziewa się ponad 38% średnich przedsiębiorstw, podczas gdy w ostatnim kwartale 2016 roku odsetek był niższy o 15 pp. Dla porównania, więcej inwestować planuje tylko 19% mikro oraz 32% małych firm.

– Na sektor MŚP, choć najczęściej jest omawiany w całości, należy spojrzeć biorąc pod uwagę jego wewnętrzne zróżnicowanie w zależności od wielkości firm, która ma wpłw na ocenę przyszłej sytuacji oraz planów inwestycyjnych. Tą różnicę widać w naszych cokwartalnych pomiarach, w których opinie mikro, małych i średnich firm bardzo często odbiegają od siebie. Większe podmioty, przeważnie z większym doświadczeniem, czują się pewniej na rynku i w związku z tym śmielej planują kolejne inwestycje. Na drugim biegunie mamy mikro i małych przedsiębiorców, którzy charakteryzują się nieco większą ostrożnością inwestycyjną. Potwierdza to odczyt „Barometru EFL” za I kwartał tego roku. Choć subindeksy wszystkich trzech rodzajów firm wzrosły kwartał do kwartału, to jednak z największym optymizmem mamy do czynienia wśród największych uczestników sektora MŚP. Natomiast im mniejsza jest firma, tym subindeks jest niższy – mówi Radosław Kuczyński, Prezes EFL.

Średniaki z ponadprzeciętnym wynikiem

Subindeks „Barometru EFL”, który informuje o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu, w I kwartale 2017 roku był najwyższy wśród średnich przedsiębiorstw i wyniósł 59,8 pkt. Mikro i małe firmy nieco gorzej oceniają swoją sytuacją – wartość odczytu wyniosła odpowiednio 51,5 pkt, oraz 57,8 pkt. Warto jednak podkreślić, że wszystkie wyniki wciąż pozostają ponad progiem ograniczonego rozwoju (OR[2]) wynoszącym 50 pkt., czyli także mniejsze przedsiębiorstwa widzą w najbliższych miesiącach szansę na rozwój. W przypadku małych i średnich firm subindeks ma najwyższą wartość od ponad roku, podczas gdy mikro podmioty odnotowały drugi najniższy wynik w ciągu ostatnich pięciu kwartałów.

Inwestycje sprawcą lepszych nastrojów

W porównaniu do IV kwartału 2016 roku poprawa nastrojów jest widoczna w każdej kategorii podmiotów, na co wpływ miał stosunkowo duży odsetek respondentów przewidujących wzrost inwestycji. Największymi optymistami są średnie firmy (+2,7 pkt. k/k). Skąd taki wynik? Podczas gdy pod koniec ubiegłego roku co czwarty „średniak” prognozował wzrost inwestycji, w I kwartale tego roku już więcej niż co trzeci (38,3%). Obecnie więcej średnich firm spodziewa się też wzrostu sprzedaży swoich towarów i usług niż miało to miejsce kwartał temu (I kwartał 2017:29,2%; IV kwartał 2016:16,7%).

Więcej inwestować na początku tego roku planuje także 19,1% mikro firm oraz 31,9% małych. Są to również wyniki lepsze niż kwartał temu, co w szczególności widać wśród najmniejszych podmiotów. W IV kwartale wzrostu inwestycji spodziewało się jedynie 7,4% mikro przedsiębiorców.

Główny odczyt „Barometru EFL” za I kwartał 2017 roku wyniósł 57,1 pkt. W porównaniu do sytuacji sprzed roku wartość wskaźnika jest aż o 4 punkty wyższa, a kwartał do kwartału różnica wynosi +1,8 pkt.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem