eFund S.A.

efund sa
Udostępnij:
Venture Capital

Nazwa: eFund S.A. – Venture Capital
Strona www: www.efundsa.eu
Facebook: eFund

Opis:
Na początku kwietnia 2011 r., pod nazwą eFund, powołaliśmy nowy fundusz venture capital dedykowany dla e-biznesu. W wyniku umowy założycielskiej pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA (spółka branży finansowej notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) a udziałowcami znanego inkubatora TechnoBoard Sp. z o.o. powstał podmiot dysponujących kilkunastoma milionami złotych na inwestycje.
W eFund wspomagamy projekty istniejących start-up'ów e- i m-biznesowych, które wypełniają następujące założenia:
•    Inwestycja w istniejącym start-up'ie jest konkretnie zdefiniowana, to znaczy projekt posiada komplet założeń biznesowych dla realizacji (m-) e-biznesu, e-commerce lub innych e-usług, albo firmy produkującej komponenty ICT na rzecz e-biznesu, inwestycja jako projekt ma zdefiniowany wstępny plan rzeczowy i harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych czekających firmę.
•    Odpowiednio do założeń biznesowych - potencjał biznesowy zgłoszonego projektu jest zobrazowany przez projektodawcę zdefiniowanym harmonogramem wejścia rezultatów projektu na rynek,
•    Projekt oferuje dodatnie przepływy finansowe dla jego efektów nie później niż po okresie od 9 do 12 miesięcy od dokapitalizowania przez eFund,
•    Projekt zakłada wyjście naszego funduszu eFund z inwestycji poprzez notowanie akcji spółki realizującej projekt, oraz istnieje realna szansa na wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym albo w albo w alternatywnym systemie obrotu w terminie do 18 miesięcy od dokapitalizowania przez eFund,
•    Potencjał ludzki osób zaangażowanych w projekt - rokuje szanse na efektywną realizację zamierzeń projektu oraz notowania akcji spółki realizującej projekt.
•    Wielkość kapitału na realizację projektu nie przekracza 1,5 mln zł (zwyczajowo dokonujemy dokapitalizowania na poziomie poniżej 1 mln zł, w wyjątkowych projektach powyżej tej wartości)

Kiedy zaczyna się nabór?

Cały czas przyjmujemy projekty, w tym sensie nie ma terminów naborów (nabór jest ciągły). Czyli można się na bieżąco zgłaszać do nas poprzez [email protected] ze swoimi projektami.

Adres:
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
tel. +48 22 629 19 67
fax. +48 22 100 59 98
E-mail: [email protected]