EIC Accelerator szansą dla małych innowacyjnych firm

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

horyzont europa

Udostępnij:

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszy się konkurs EIC Accelerator. Wiele małych firm, w tym startupów, zadaje sobie oczywiste pytanie: skąd pozyskać środki na dalszy rozwój firmy, np. na realizację planów ekspansji rynkowej, sprzęt, zatrudnienie specjalistów, czy na realizację innowacyjnych pomysłów. Istnieją oczywiście różne źródła finansowania. Jednym z nich, najbardziej chyba lubianym i pożądanym, są granty, w tym granty z funduszy europejskich. Pośród nich konkurs EIC Accelerator zajmuje szczególne miejsce.

EIC Accelerator jest częścią Programu Ramowego UE Horyzont Europa (HE) dedykowanego finansowaniu przełomowych badań naukowych i innowacji w całej Europie. Jako jeden z nielicznych konkursów w tym programie, EIC Accelerator skierowany jest do małych i średnich firm, a także innowatorów zamierzających aplikować o środki UE samodzielnie (bez wymogu tworzenia międzynarodowego konsorcjum). Inaczej rzecz ujmując, konkurs jest dedykowany dla tych przedsiębiorców, którzy mają przełomowe, innowacyjne rozwiązanie, a nie stać ich jeszcze na samodzielne sfinansowanie rozwoju swojej idei i nie mogą też pozyskać funduszy z zewnątrz (np. od funduszy kapitałowych, prywatnych inwestorów itp.), ponieważ projekt jest zbyt ryzykowny. Warto przy tym zaznaczyć, że bardzo pomocna w pierwszej, ogólnej orientacji w zasadach HE może być strona internetowa Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

horyzont europa

Oczywiście nie ma konkursów „dla wszystkich”, zatem i tu istnieją pewne wymagania, które determinują grupę docelową adresatów konkursu.

Pierwszym z nich jest znajomość języka angielskiego. Cała dokumentacja konkursowa jest sporządzona po angielsku, wniosek także składany jest w tym języku.

Kolejny czynnik to wielkość firmy: aplikującym musi być firma z sektora MŚP lub osoba fizyczna, która dopiero planuje założyć firmę, np. w razie pomyślnej oceny wniosku, a póki co może się pochwalić znakomitym rozwiązaniem z potencjałem rynkowym.

Tu pojawia się drugi czynnik: przedmiot projektu powinien wpisywać się w szeroko rozumianą definicję „deep-tech” i musi mieć potencjał do wywołania zauważalnej zmiany na rynku docelowym, np. być w stanie wyprzeć dotychczas powszechnie stosowane rozwiązanie lub produkt; powinien też być potencjalnie oczekiwany przez rynek. Wspierane są rozwiązania przełomowe. Należy przekonująco udowodnić, że oferowany produkt lub usługa odpowiadają na zweryfikowaną potrzebę i rozwiązują rzeczywisty problem i to co najmniej w skali Europy.

Również sama technologia musi być innowacyjna w skali UE (innowacyjność na lokalnym, polskim rynku niestety nie wystarczy). Co więcej, aplikujący musi wykazać, że zna swój rynek i potrafi skomercjalizować rozwiązanie. Trzeba pamiętać, że projekt zgłaszany do EIC Accelerator musi także obejmować część komercyjną, czyli – mówiąc najprościej – plan wprowadzenia innowacji na rynek. Szansa uzyskania dofinansowania zdecydowanie rośnie, gdy strategia sprzedażowa jest przemyślana, także w wymiarze finansowym.

Kolejny ważny czynnik to zgodność z celami i strategiami Unii Europejskiej (np. walka ze zmianami klimatycznymi, energooszczędność, cyfryzacja itp.) przy jednoczesnym szerokim oddziaływaniu na dużą grupę odbiorców/użytkowników.

Inny warunek to pozytywny wpływ na funkcjonowanie społeczeństw, np. w wymiarze zdrowotnym, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ułatwienia codziennego życia, ale jednocześnie bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Należy także mieć odpowiedni zespół (w tym kadrę naukowo-badawczą), który posiada pełne prawa własności intelektualnej do oferowanego rozwiązania, a także kompetencje i doświadczenie pozwalające na sprawną realizację projektu.

Wreszcie ostatni z ważnych warunków wstępnych: pomysły we wczesnej fazie rozwoju nie będą mogły zostać sfinansowane. Zasadą jest, że projekt musi być już na wstępie na dość zaawansowanym poziomie, który określa się przy pomocy sformalizowanych kryteriów poziomów gotowości technologicznej (ang. TRL), a konkretnie – w momencie aplikowania powinien być na poziomie nie niższym niż TRL 5 lub 6, co w praktyce oznacza, że rozwiązanie musi być zweryfikowane w warunkach rynkowych, czyli posiadać działające MVP.

Oczywiście czas teraz na podstawowe pytanie: ile i na co konkretnie można otrzymać pieniądze?

Cały projekt składa się zawsze z dwóch elementów: 1) części badawczej, przeznaczonej na dokończenie innowacji, czyli doprowadzenie jej do TRL 8 i wejście na TRL 9 – ostatni poziom gotowości technologicznej, w którym mówi się już o gotowym do komercjalizacji rozwiązaniu oraz 2) z części inwestycyjnej, czyli odpowiedzi na pytanie: i co dalej (działania w zakresie TRL 9)? O ile grant otrzymany od UE, którego wartość co do zasady nie powinna przekraczać 2,5 mln euro, może obejmować wyłącznie część badawczo-rozwojową, o tyle część inwestycyjna to już włączenie środków z funduszu Komisji Europejskiej EIC Fund (z zasady od 0,5 do 15 mln euro). W tym momencie wchodzimy już w fazę post-grantową, czyli musimy zadbać o to, by projekt zaczął przynosić zyski. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie potencjału rynkowego w kontekście możliwości firmy (w tym zabezpieczenia praw własności intelektualnej!), by stworzona z ogromnym wysiłkiem superinnowacja nie zakończyła swojego żywota w jakiejś szafie pełnej świetnych, lecz nigdy niezrealizowanych rynkowo pomysłów.

Istotne jest też, by pamiętać, co możemy sfinansować, startując w EIC Accelerator. Zgodnie z ogólnymi zasadami Horyzontu Europa, z części grantowej sfinansować można koszty personalne (wynagrodzenia dla kadry realizującej projekt), koszty podróży, zakwaterowania, diet, a także koszty podwykonawstwa. Wszystkie inne koszty, takie jak np. budowa linii pilotażowej czy duże inwestycje zakupowe, mogą zostać sfinansowane jedynie z komponentu inwestycyjnego.

Skoro już wiadomo, co, dla kogo i jak, to na koniec czas na krótkie podsumowanie: a co o Acceleratorze sądzą ci, którzy mieli już okazję wystartować i odnieść sukces w tym niezwykle konkurencyjnym konkursie? Oddajmy im głos:

Pavel Panasjuk, Dynamic Air Cooling (DAC): EIC Accelerator stworzył wyjątkową okazję do sfinansowania deeptechowej innowacji opracowanej przez naszą firmę. To naprawdę wyjątkowa okazja, która nie tylko zapewnia finansowanie, ale także szansę na promocję pomysłu i połączenie szerokiego wachlarza możliwości w całej UE. Włożyliśmy dużo pracy w przygotowanie naszego wniosku do EIC, dlatego szczególnie doceniamy wsparcie ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR. Dostarczyło nam ono tak wielu niezbędnych informacji zwrotnych od prawdziwych profesjonalistów. Cieszymy się, że dzięki akceleratorowi EIC mamy szansę dołączyć do grona czołowych europejskich innowatorów.

Tomasz Ciamulski, FibriTech: Panel EIC to już nie ocena merytoryki B+R, lecz szans na skuteczną realizację przełomowego biznesu. Projekty ambitne, ale z dużym potencjałem rynkowym i społecznym, mogą dostać ważne wsparcie w trudnej fazie przed-komercyjnej, redukując ryzyko dla inwestorów w kosztownej komercjalizacji deeptech.

Katarzyna Pokwicka-Croucher, Ecopolplast sp. z o.o.: Ponieważ nasze rozwiązanie produkcji jedynych na świecie cyrkularnych Ecoplastomerów (elastomerów w 100% z postkonsumenckiego plastiku z recyklingu i gumy ze starych opon) wymaga sprzętu wielokrotnie droższego niż budżet przeciętnego start-upu, było nam bardzo trudno zdobyć finansowanie na zbudowanie prototypu linii produkcyjnej na skalę komercyjną – gdyby nie wysoka kwota grantu z Akceleratora prawdopodobnie nie dalibyśmy rady przejść do obecnego etapu rozwoju. Proces ubiegania się o grant był naprawdę trudny, ale pozwolił też nam ponownie i bardzo dokładnie przemyśleć wszystkie niezbędne aspekty rozwoju, dzięki czemu upewniliśmy się, że działając zgodnie z założeniami biznes planu odniesiemy sukces.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE świadczy bezpłatną pomoc dla przedsiębiorców z zakresu m.in. budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, przygotowania wniosków projektowych, lobbingu, koordynacji i rozliczeń formalno-finansowych projektów programu Horyzont Europa.

Oferujemy liczne szkolenia, pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz wsparcie na różnych etapach realizacji projektów. Można do nas zadzwonić, napisać lub umówić się na osobiste spotkanie.

Więcej informacji o nas uzyskasz tutaj.

Zespół ds. Innowacyjnej Europy, Dział Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR

 

Artykuł powstał we współpracy z NCBR