EIT Manufacturing przeznaczy 5 mln euro na wzmocnienie konkurencyjności branży wytwórczej w Europie

Dodane: 29.04.2021

Informacja prasowa

Udostępnij:

Celem Regionalnego Planu Innowacji EIT Manufacturing (EIT RIS) jest zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu poprzez finansowe i organizacyjne wspieranie uczestników sektora wytwórczego.
Program wsparcia odwołuje się do trzech filarów Trójkąta Wiedzy EIT, na który składają się: edukacja, innowacje i wspieranie przedsiębiorczości. Działania mają pomóc w zwiększeniu innowacyjności w krajach o najniższych wskaźnikach w tym zakresie, wzmocnić transfer wiedzy między nauką a biznesem i podnieść kompetencje przyszłych kadr przemysłowych.

Regionalny Plan Innowacji EIT Manufacturing przyczyni się do zwiększenia wkładu w budowę europejskiej innowacyjności najmniej rozwiniętych pod tym względem państw na kontynencie. Skierowany jest zarówno do państw unijnych o niskiej jak i umiarkowanej innowacyjności (wg. European innovation scoreboard) i partnerów unijnego programu Horison Europe. Z instrumentów EIT RIS skorzystać mogą zarówno osoby indywidualne, jak innowacyjne firmy, instytuty naukowe i uczelnie, działające na rynkach objętych programem. EIT Manufacturing jest jedną z 8 Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWI) wspieranych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), będący organem UE.

– Regionalny Plan Innowacji EIT ma pomóc mniej innowacyjnym państwom Europy w zwiększeniu ich zdolności innowacyjnych oraz włączyć je w działania prowadzone przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Doceniamy to, że w krajach objętych programem jest tak wiele firm produkcyjnych o dużym potencjale, które mogą dołączyć do największego w Europie ekosystemu innowacji i wnieść swój wkład w zwiększenie innowacyjności w Europie – mówi Luke Incorvaja, strategy officer w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii.

– Kontekst geograficzny Regionalnego Planu Innowacji EIT Manufacturing jest bardzo istotny dla całego europejskiego przemysłu wytwórczego, bo wielu europejskich producentów, często światowych liderów w swoich branżach, jest zależnych od podwykonawców i dostawców wywodzących się z rynków objętych programem – powiedział dr KonstantinosGeorgoulias, Director of RegionalInnovationScheme and EU Affairs w EIT Manufacturing.

Branża wytwórcza ma kluczowe znaczenie dla światowego dobrobytu i europejskiej ekonomii, także w wymiarze społecznym i środowiskowym. 2 mln działających w Europie przedsiębiorstw produkcyjnych tworzy na kontynencie aż 32 mln miejsc pracy. Wzmocnienie europejskiego przemysłu przyczyni się do budowy zdrowej europejskiej gospodarki i zwiększenia jej konkurencyjności na świecie.

Inicjatywy RIS planowane na 2021 rok nawiązują do trzech filarów Trójkąta Wiedzy EIT: edukacji, innowacji i wspierania przedsiębiorczości i skierowane są 18 krajów. Środki o wartości 5 mln EUR przeznaczone zostaną na sfinansowanie działań związanych z dostosowaniem kwalifikacji przyszłych kadr przemysłowych do wymagań współczesnego rynku pracy (edukacja), zapewnieniem transferu wiedzy między przemysłem a środowiskiem akademickim (innowacje) oraz wsparciem dla lokalnych innowatorów, w tym startupów i MŚP z państw objętych programem (wspieranie przedsiębiorczości).

Otwarte nabory na 2021 rok

Program RIS na 2021 rok obejmuje cztery inicjatywy: EIT Jumpstarter, Evolution of research results in manufacturing, Leaders oraz konkurs BoostUp! RIS. Nabory do części projektów już się rozpoczęły. Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej: www.eitmanufacturing.eu.

Projekt szkoleniowy EIT Jumpstarter skierowany jest do osób indywidualnych i zespołów, które dysponują innowacyjnymi pomysłami, ale potrzebują wsparcia w ich komercjalizacji. Uczestnicy szkoleń otrzymają niezbędną wiedzę i wskazówki dotyczące rozwijania nowatorskich pomysłów i budowania wokół nich modelu biznesowego. Wybrane zespoły mogą liczyć na dodatkowe wsparcie doświadczonych mentorów. Zgłoszenia zbierane są do 30 kwietnia, a szkolenia realizowane będą od czerwca do listopada.

W ramach kolejnego działania EIT Manufacturing inicjuje program dla przedsiębiorstw, instytutów naukowych i uczelni, które chcą wprowadzić na rynek swój innowacyjny produkt. Uczestnicy inicjatywy „Evolution of researchresults in manufacturing” uzyskają wsparcie w ukończeniu prototypu swojego rozwiązania i przetestowaniu go w warunkach rynkowych.

EIT Manufacturing zaprasza także zespoły naukowe i innowacyjne firmy z państw objętych programem RIS do zgłoszenia swoich nowatorskich rozwiązań do konkursu BoostUp! RIS 2021. Uczestnicy zaprezentują się w czasie wydarzenia Manufacturing Dayspowered by EIT Manufacturing podczas ViennaUP’21 – jednego z największych wydarzeń startupowych w Europie. Impreza odbędzie się w dniach 11-12 maja. Zwycięzcy mają szansę na nagrody finansowe oraz dodatkowe wsparcie ze strony zespołu EIT Manufacturing Business Creation.

Pozytywne doświadczenia z 2020 r.

EIT Manufacturing może pochwalić się udanymi projektami realizowanymi w ramach programu RIS w 2020 r. Jednym z przykładów jest cykl seminariów dotyczących perspektyw kariery w branżach związanych z robotyką i cyfryzacją, w których wzięło udział 1500 uczniów szkół średnich. Projekt miał wymiar międzynarodowy – został zrealizowany z udziałem 7 partnerów z 5 państw objętych programem. W ponad 50 wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez EIT Manufacturing RIS Hubs wzięło udział 1000 uczestników z całej Europy.

W serię projektów „TeachingFactory” i „Learning Factory” prowadzonych w 2020 r. i skierowanych do środowisk naukowych i przemysłu zaangażowało się ponad 20 organizacji z krajów RIS. Uczestnicy – zarówno studenci, jak i naukowcy i inżynierowie z firm produkcyjnych – mieli okazję wspólnie rozwijać swoje kompetencje i współtworzyć rozwiązania odpowiadające na konkretne potrzeby przemysłu wytwórczego.

W trakcie innego projektu realizowanego przez EIT Manufacturing w 2020 r. 22 firmy z 9 państw objętych programem RIS otrzymały eksperckie wsparcie w ocenie poziomu digitalizacji w swoich organizacjach i zaplanowaniu kolejnego kroku na drodze do cyfrowej dojrzałości.

Kolejnym przykładem działań EIT Manufacturing w 2020 r. jest wsparcie dla zespołu badaczy z Instytutu Informatyki, Robotyki i Cybernetyki na Czeskim Uniwersytecie Technicznym w Pradze. Naukowcy opracowali i certyfikowali trójwymiarowy model maski ochronnej RP95, zapewniającej wysoki poziom ochrony. Dzięki współpracy ze startupem TRIX Connections i wsparciu finansowemu udzielonemu przez EIT Manufacturing w ramach działania DigTrafoRIS, produkt został wzbogacony o mobilną aplikację do skanowania twarzy, która umożliwia dobranie idealnie dopasowanych uszczelek maski.

– Program RIS to wartościowy instrument wspierający lokalny ekosystem produkcyjny. Przyczynia się do zwiększenia zdolności innowacyjnych i stymuluje transfer technologii – mówi Petr Samanek, przedstawiciel EIT Manufacturing Hub w Czechach.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem