Emocje w sieci a ceny akcji Brand24 – analiza zmian z września 2018

Udostępnij:

Czy emocje w sieci mogą mieć wpływa na wartość kursu akcji? Analitycy SentiTool skupili się na kursie akcji Brand24 z września 2018 roku i zbadali relację łączącą emocje w sieci i ceny akcji.

SentiTool to narzędzie do automatycznej analizy emocji wyrażanych w dowolnym polskim tekście. Dzięki niemu można nie tylko zobaczyć i zmierzyć, jakie jest nastawienie internautów do konkretnych osób, marek czy tematów, ale również przewidzieć wpływ emocji na sprzedaż, kursy akcji i decyzje klientów.

źródło: Bankier.pl

Zmiany kursu i sentymentu w czasie

W pierwszym etapie wykonano analizę sentymentu na 500 zebranych wzmiankach dotyczących Brand24. Analizę wykonano, nie dzieląc wzmianek na pozytywne czy negatywne, lecz mierząc SentiToolem procentowy udział obu wartości sentymentu w każdym pojedynczym tekście. Jest to standardowa metoda mierzenia sentymentu w tekstach, stosowana przez wiele firm monitorujących media.

Zestawiając wyniki analizy sentymentu i kursu akcji dostrzegamy wyraźny brak korelacji pomiędzy tymi parametrami. Wzrostowi natężenia pozytywnego sentymentu nie towarzyszył wzrost kursu akcji, tak samo jak wzrostowi natężenia negatywnego sentymentu nie towarzyszył ich spadek. Tym samym stosowanie takiego uproszczonego narzędzia w tym przypadku zdaje się być niezasadne.

Zmiany kursu i emocji w czasie

Wykres przedstawia zmiany cen akcji Brand24 (granatowy) i natężenia emocji w wypowiedziach na temat spółki publikowanych w mediach społecznościowych, serwisach informacyjnych czy na forach. Jak poprzednio, każdy punkt danych opisujący emocje pokazuje jej procentowy udział we wszystkich wzmiankach opublikowanych danego dnia.

Analiza powyższego wykresu w takim układzie jest złożona: mamy na nim aż 8 emocji zmieniających się w czasie. Niektóre z nich są bardziej intensywne, inne występują w mniejszym natężeniu, przez co są mniej widoczne – co jednak nie zmienia faktu, iż mogą mieć wpływ na wartość akcji.

Czy emocje mogą wpływać na poziom kursu akcji?

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy posłużyć się sprawdzonymi instrumentami badawczymi stosowanymi do wykazywania związku pomiędzy notowaniami poszczególnych spółek giełdowych a zmienną sytuacją w konkretnych sektorach gospodarki. W tym przypadku wykorzystane zostały współczynniki korelacji z tym jednak zastrzeżeniem, że badaniu poddano związek pomiędzy notowaniami kursu akcji Brand24 a natężeniem emocji zawartych w tekstach o tej spółce (w analizie porównano natężenie emocji we wzmiankach o spółce z poziomem kursu zanotowanego w dniu następnym po ukazaniu się wzmianki).

Zestawiono sumy natężenia emocji z dodatnią i ujemną korelacją z poziomem kursu akcji spółki Brand24.

Widoczna jest zależność pomiędzy zmianami natężenia emocji a wahaniem wartości kursu akcji. Spadkowi natężenia emocji z ujemną korelacją (i jednocześnie wzrostowi natężenia emocji z dodatnią korelacją) towarzyszy wzrost kursu akcji – najwyraźniej widać to w okresie 11-24 września. Jest to dość jasny obraz wpływu emocji na wartość kursu akcji.

Czy to narzędzie można wykorzystać do prognozowania przyszłych kursów akcji? Aby tak się stało, należy jeszcze wykreślić linie trendu dla natężenia emocji zarówno z dodatnią, jak i ujemną korelacją. Na wykresie linie te rozchodzą się. Linia trendu dla natężenia emocji z ujemną korelacją ma „trend” wznoszący, a dla natężenia emocji z dodatnią korelacją opadający. Taki stan rzeczy wskazuje, iż w najbliższej przyszłości należy spodziewać się spadku kursu akcji spółki Brand24. A czy tak było w rzeczywistości, pokazuje poniższy wykres.

Widzimy więc, że rzeczywiście mogliśmy zaobserwować wyraźny spadek akcji.

Zastrzec należy, że taka analiza nie może być jedyną podstawą do decyzji inwestorskich, ale dodatkowym narzędziem skutecznie wspomagającym procesy decyzyjne.

Grzegorz Stefański
Doradca finansowy Zarządu SENTIMENTI.

Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stażysta w Institut Francais de Gestion w zakresie strategicznego zarządzania firmami. Wieloletni pracownik sektora bankowego. Specjalista w dziedzinie rachunkowości zarządczej i wyceny przedsiębiorstw. Twórca autorskich programów do diagnoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Pełnił funkcje członka zarządu i dyrektora finansowego w podmiotach produkcyjnych, usługowych i finansowych. W przeszłości wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu (finanse i zarządzanie strategiczne). Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Agnieszka Czoska

Specjalistka od analizy danych językowych i nie tylko. Odpowiada także za publikowanie wyników badań na blogu SENTIMENTI i w mediach społecznościowych. Z wykształcenia kognitywistka i psycholingwistka. Dotąd zaangażowana w projekty dotyczące komunikacji multimodalnej, monitorowania procesu czytania, fonetyki. W wolnych chwilach dużo czyta i recenzuje komiksy lub powieści sci-fi dla portalu popkulturowego Nie Tylko Gry oraz współpracuje z czasopismem literackim Fabularie.