Energa Invest podpisała list intencyjny o współpracy z ORLEN Projekt

Dodane: 13.06.2019

Informacja prasowa

Udostępnij:

Energa Invest i ORLEN Projekt zadeklarowały wzajemne wykorzystanie potencjału obu firm.

W celu poprawy jakości i efektywności realizowanych procesów biznesowych spółki zobowiązały się do poszukiwania wspólnych zleceń obejmujących obszary specjalizacji każdej z nich. Inicjatywa ta będzie służyła wymianie doświadczeń i swobodnemu przepływowi wiedzy.

– Podpisany list intencyjny jest przykładem dobrej kooperacji spółek funkcjonujących w strukturach Grup Kapitałowych, w których dominującym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, a ich działalność biznesowa realizowana jest w podobnych zakresach kompetencyjnych tj. realizacji zadań projektowych w szeroko rozumianym obszarze elektroenergetycznym – mówi Marek Konieczny, Prezes Zarządu Energa Invest.

– Zainicjowana współpraca, oprócz wspólnej działalności biznesowej, obejmie uczestnictwo w pracach badawczych i rozwojowych, w celu maksymalnego wykorzystania posiadanych kompetencji. W ramach inicjatywy będziemy szukać synergii, które przyczynią się do rozwoju każdej ze spółek – podkreśla Marcin Kasza, Prezes Zarządu ORLEN Projekt.

Takie współdziałanie jest przykładem nowej jakości w realizacji zadań projektowych na rynku polskim. Dwa podmioty doskonale znające branżę, z potencjałem kadrowym i ugruntowaną pozycją na rynku, dają gwarancję i pewność usług na najwyższym poziomie.