Europejska platforma doradztwa podatkowego

europejska platforma doradztwa podatkowego
Udostępnij:
Powstało kolejne przedsięwzięcie mające na celu pomoc polskim przedsiębiorcom w ich ekspansji poza granicami kraju. To europejska platforma doradztwa podatkowego.

Powstało kolejne przedsięwzięcie mające na celu pomoc polskim przedsiębiorcom w ich ekspansji poza granicami kraju. To europejska platforma doradztwa podatkowego. Nowe narzędzie pomoże również tym podatnikom, którzy opuścili - na stałe lub czasowo - Polskę i potrzebują wsparcia podatkowego za granicą. Doradcy podatkowi z Unii Europejskiej udzielają porad podatkowych w języku polskim, czy też szerzej - w języku ojczystym klienta.

Założenie jest proste. Na stronie internetowej udostępniono tłumaczy - tłumacza elektronicznego bezpłatnie oraz zespół filologów 24 języków. W sumie serwis obsługuje ponad 500 kierunków tłumaczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu pomoc prawna, porady podatkowe dotyczące prawa podatkowego innych państw Unii Europejskich będą dostępne dla użytkowników w ich własnym ojczystym języków.

Udzielam porad podatkowych niemal wyłącznie za pośrednictwem Internetu od 10 lat, poznałem zatem potrzeby potencjalnych klientów eurofisc.eu – twierdzi Artur M. Brzeziński, prezes zarządu Eurofisc.eu sp. z o.o. – To weryfikacja doradcy, przekazanie pieniędzy po wykonaniu usługi, deklaracja standardu cenowego, dostępność języka oraz faktura za każdą wpłaconą kwotę. Te zasady realizujemy wraz z innymi doradcami na eurofisc.eu

Oprócz porad podatkowych użytkownicy eurofisc.eu mogą zamówić za granicą usługi księgowe, założyć za granicą spółkę czy otworzyć tam działalność gospodarczą, mogą również korzystać z usług windykacji wierzytelności jeżeli mają dłużników poza Polską. Rejestracja jest bezpłatna, ceny porad są negocjowane oddzielnie i klient ma możliwość wycofać się bez żadnych kosztów, jeżeli warunki usługi nie będą mu odpowiadać.

Eurofisc.eu jest przedsięwzięciem technologicznym sfinansowanym w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (Innovative Economy Programme) ze środków Unii Europejskiej poprzez park technologiczny MMC Brainville. Celem tego programu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw Unii Europejskiej przede wszystkim w związku z nowoczesnymi technologiami. Celem Eurofisc.eu jest działanie na rzecz upowszechnienia na terytorium Unii Europejskiej informacji niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorczości, przede wszystkim w zakresie pogłębiania międzynarodowej współpracy gospodarczej pomiędzy niewielkimi przedsiębiorstwami. Celem działań Eurofisc.eu jest również ułatwienie osobom fizycznym korzystania ze swobody osiedlania się i podejmowania zatrudnienia w Unii Europejskiej.