EY: trzy wymiary wsparcia innowacyjności

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Budynek EY

Udostępnij:

Cyfrowa transformacja biznesu to już fakt, a nie założenie dotyczące rozwoju przedsiębiorstw. W wyniku, będącego skutkiem pandemii, przyspieszenia procesów technologicznych każda organizacja przechodzi ze świata analogowego do wirtualnego. W tym procesie towarzyszy im EY, który nie tylko wdraża i opracowuje innowacyjne rozwiązania, ale również aktywnie wspiera środowisko startupów.

Jeszcze kilkanaście lat temu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych było równoznaczne z budowaniem znaczącej przewagi przedsiębiorstwa. Obecnie częściej oznacza to nieustępowanie konkurencji. Innowacyjność i nieustanne wdrażanie kolejnych zaawansowanych produktów lub usług stało się synonimem prowadzenia biznesu. Dotyczy to każdego segmentu rynku – od księgowości przed produkcję po sprzedaż. Aktywną rolę w tym procesie odgrywa EY, który wspiera biznes w procesie cyfrowej transformacji.

Działania firmy opierają się na trzech obszarach, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają:

  • opracowywanie rozwiązań dla klientów;
  • przygotowywanie innowacji na użytek wewnętrzny;
  • wsparcie i aktywna współpraca w ramach ekosystemu startupów.

Praca wewnętrzna, efekt zewnętrzny

– Dotychczasowe inwestycje i działania skoncentrowane wokół budowy kultury innowacji w EY pokazały, jak wielki potencjał drzemie w naszych pracownikach. Połączenie wiedzy eksperckiej, wszechstronnego doświadczenia zdobytego w pracy z klientami, cyfrowych kompetencji i odwagi do wprowadzania zmian to niesamowita wartość. Dzięki niej jesteśmy w stanie przygotować ofertę produktową odpowiadającą na potrzeby naszych klientów. Nawet w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym jak obecnie – mówi Mateusz Pociask, Partner Zarządzający zespołem Doradztwa Podatkowego i Prawnego EY Polska, CESA Innovation Leader.

W ramach EY Polska realizowanych jest szereg inicjatyw, zachęcających pracowników do opracowywania innowacyjnych rozwiązań. W tym roku zorganizowany został HackEYton. W startupowym klimacie rywalizowało kilkanaście zespołów, opracowując koncepcje nowych rozwiązań. To jeden z przykładów, w wyniku których osoby zatrudnione w EY przygotowują innowacje wdrażane następnie wewnątrz organizacji jak i oferowane klientom firmy. Co więcej, w najbardziej perspektywicznych projektach firma działa niczym Anioł Biznesu, oferując autorom najlepszych koncepcji kapitał na rozwój, a następnie udział w zyskach.

Pracownicy EY działają nie tylko na poziomie lokalnym, ale również międzynarodowym. W ramach konkursu CESA Ideation Lab najciekawsze, regionalne inicjatywy – wewnętrzne oraz przygotowywane z myślą o biznesie zewnętrznym – mogą uzyskać finansowanie niezbędna na ich dopracowanie i wdrożenie.

– EY swoją transformację opiera na koncepcji otwartej innowacji. To dzięki pomysłom naszych pracowników zmieniamy się jako firma. Ten proces jest widoczny zarówno w odniesieniu do naszych klientów, którym oferujemy kompleksową, innowacyjną ofertę, jak i wewnętrznych usprawnień. Podejmując bardzo konkretne działania w tym zakresie, dbamy o poprawę efektywności procesów, z którymi mamy do czynienia na co dzień – dodaje Bartosz Niedźwiedzki, Partner oraz Chief Innovation Officer w EY Polska, CESA Tax & Law Innovation Leader.

W ten sposób EY Polska łączy działania w dwóch wymiarach. Z jednej strony następuje transformacja wewnętrzna zmierzająca do poprawy efektywności realizowanych procesów. Z drugiej zaś opracowywane są rozwiązanie przygotowywane z myślą o potrzebach klientów firmy.

Ścisła współpraca ze startupami

EY Polska zna i rozumie wyzwania przed którymi stoi biznes – zarówno ten duży, jak i dopiero zdobywający rynkową pozycję. Na przestrzeni lat eksperci firmy towarzyszyli przedsiębiorstwom na ich drodze od zdobywania strategicznych inwestorów do pozycji liderów. Zdobyte doświadczenie umożliwiło stworzenie EYnovation – programu odpowiadającego na realne potrzeby środowiska polskich startupów.

Projekt opiera się na 3 filarach:

  • programach rozwojowych;
  • programach wsparcia w pozyskiwaniu klientów;
  • programach edukacyjnych dla przedsiębiorstw i korporacji.

– Niektóre innowacyjne rozwiązania są tworzone przez wieloosobowe zespoły w dużych korporacjach, inne to dzieło grupki pasjonatów. EYnovation łączy te dwa światy. Z jednej strony doskonale rozumiemy jak działa wielki biznes, a z drugiej znamy wyzwania startupów, gdyż wielu firmom towarzyszyliśmy niemal od początku ich drogi, aż do pozycji rynkowych liderów. Dzieląc się z młodymi przedsiębiorcami unikatową wiedzą, zyskujemy w zamian możliwość obserwowania rozwoju wielu inspirujących firm, a co za tym idzie nieustannie trzymamy rękę na innowacyjnym pulsie – podsumowuje Michał Piętka, EYnovation Leader w EY Polska.

Wszystkie informacje na temat wsparcia rozwoju lokalnego ekosystemu innowacji realizowanego przez firmę doradczą EY Polska można znaleźć na stronie – ey.mamstartup.pl.