Fale radiowe w służbie Przemysłu 4.0: szybsza identyfikacja, a w przyszłości mobilne magazyny

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Fale radiowe w służbie Przemysłu 4.0: szybsza identyfikacja, a w przyszłości mobilne magazyny

Udostępnij:

Innogy Stoen Operator automatyzuje komunikację maszyna-człowiek z wykorzystaniem fal radiowych w swoich magazynach. Umożliwi ona m.in. znacznie szybszą identyfikację przechowywanych urządzeń i narzędzi, wydawanie ich pracownikom i zarządzanie dostawami.

Identyfikacja za pomocą fal radiowych, która od lat sprawdza się w logistyce i zarządzaniu procesami przemysłowymi, jest stosunkowo rzadko stosowana przez dostawców usług publicznych, takich jak operatorzy energii.

Innogy Stoen Operator robi kolejny krok w kierunku Przemysłu 4.0. i rozpoczyna wdrażanie technologii RFID (Radio-Frequency Identification) w magazynach. Dzięki niej zautomatyzuje identyfikację obiektów i komunikację na linii człowiek-maszyna.

Technologia RFID jest instalowana w magazynach innogy Stoen Operator w lokalizacjach przy ul. Chrzanowskiego, Nieświeskiej i Pory. – Dla operatora systemu dystrybucyjnego zastosowanie RFID oznacza duże usprawnienie procesów zarządzania majątkiem sieciowym i urządzeniami pomiarowymi. Nasze działania opierają się na zespołach terenowych, które realizują bardzo zróżnicowane zadania związane z wykorzystaniem wielu urządzeń i narzędzi. Zarządzamy terenem obejmującym prawie dwa miliony mieszkańców, więc każda oszczędność czasu w czynnościach związanych z obiegiem urządzeń i narzędzi jest bardzo cenna. Wykorzystanie do tego identyfikacji RFID wśród operatorów energii jest wciąż jeszcze bardzo rzadkie. – mówi Andrzej Wilkowski, Menedżer w Departamencie Pomiarów Energii w innogy Stoen Operator.

IoT przyspiesza procesy

Główną korzyścią wdrożonego systemu identyfikacji za pomocą fal radiowych jest przede wszystkim uproszczenie procedury przyjmowania i wydawania sprzętu, skrócenie czasu wyjazdu brygad w teren i możliwość przeznaczenia zaoszczędzonego czasu na inne zadania. Szczególnie pracochłonne jest przyjęcie do magazynu głównego innogy Stoen Operator liczników energii od producenta oraz firm realizujących usługi na zlecenie iSO, co wymaga kontroli ilościowej dostawy oraz rejestracji modeli i numerów seryjnych setek tysięcy obiektów. Manualna realizacja tych czynności jest bardzo pracochłonna i obarczona ryzykiem błędów przy spisywaniu numerów.

Zastosowanie technologii RFID daje możliwość automatycznego policzenia liczników i spisania ich numerów seryjnych bez rozpakowywania palet. Po wdrożeniu skanowanie palety zawierającej 320 elementów zajmuje około minuty, co oznacza ponad 200-krotne przyspieszenie procesu, a także całkowitą eliminację błędów związanych z manualnym przepisywaniem numerów seryjnych, które wcześniej zajmowało do kilku godzin.

Mobilne magazyny iSO

Pełne zaimplementowanie technologii RFID przez innogy Stoen Operator i zintegrowanie go z innymi systemami w spółce umożliwi wprowadzenie w przyszłości magazynów mobilnych, zlokalizowanych przy rozdzielczych punktach zasilania. Mobilne magazyny spowodują skrócenie drogi sprzętu do pracowników terenowych do minimum, dzięki czemu zmniejszony będzie czas usuwania awarii i modernizacji sieci.