Fidbek.pl: Chcesz wiedzieć, jak Cię widzą?

Dodane:

Marcin Małecki, MamStartup Marcin Małecki

Udostępnij:

Fidbek.pl jest startupem, skierowanym do tych wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym. To projekt, który został zwycięzcą konkursu Democamp East West 2010.

Fidbek.pl jest startupem, skierowanym do tych wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym. To projekt, który został zwycięzcą konkursu Democamp East West 2010.


Zacznijmy od tego, czym jest fidbek.pl?

Fidbek.pl to metoda rozwoju kierowana przede wszystkim do kobiet (20-35 l.) zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem kompetencji społecznych. Z doświadczenia psychologów wynika, że właśnie ta grupa jest szczególnie zainteresowana możliwościami kształtowania osobowościowego i społecznego rozwoju, budowania relacji w grupie i rozwijania kariery zawodowej. Proponowana na fidbek.pl metoda rozwoju oparta jest na informacji zwrotnej, polegającej na zbieraniu opinii dotyczących funkcjonowania danej osoby od osób, które ją znają. Każdy z ocenianych dokonuje samooceny oraz otrzymuje informacje zwrotną od osób, które wyznaczy.

Chcemy, aby fidbek.pl był platformą profesjonalnej wiedzy o kluczowych kompetencjach społecznych, takich jak m.in. pewność siebie, asertywność czy zdolności komunikacji. Partnerem merytorycznym serwisu jest znany psycholog społeczny dr Katarzyna Korpolewska. Na fidbek.pl młodzi mogą otrzymać informację zwrotną w 15 kompetencjach społecznych: asertywność, atrakcyjność, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętność podejmowania decyzji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, kreatywność, poczucie humoru, odpowiedzialność, relacje z ludźmi, życzliwość, umiejętność przystosowania się, zdolności intelektualne, otwartość, radzenie sobie z konfliktami.

Projekt ma silny wymiar społeczny, a jego misją jest pomaganie w samorozwoju. Rozwój kompetencji społecznych jest ważny. Z badań przeprowadzonych przez psychologa wynika, że większość ludzi na co dzień rzadko ma okazję, aby w gronie znajomych szczerze porozmawiać. Na fidbek.pl młodzi ludzie dostają do ręki potężne narzędzie rozwoju. Dzięki raportowi z oceny wybranej kompetencji społecznej, porównają to, jak oceniają się sami, a jak oceniają ich inni.

Głównym produktem fidbek.pl jest raport, jaki użytkownik może otrzymać po zebraniu informacji zwrotnej (tzw. fidbeku) na temat wybranej kompetencji społecznej. Raport składa się z części opisowej – komentarza psychologicznego oraz rozkładu graficznego. Ilustracje graficzne stanowią trzon raportu, gdyż są szczegółową analizą danych zebranych od osób udzielających odpowiedzi i samooceny użytkownika. Dzięki nim użytkownik może zobaczyć zagregowaną odpowiedź na każde pytanie składające się na daną kompetencję i porównać jej wynik z własną samooceną.

Jak narodził się pomysł? Kto stoi za projektem?

Pomysł powstał blisko 2 lata temu, po szkoleniu biznesowym w firmie, kiedy to otrzymaliśmy profesjonalny raport z informacją zwrotną o naszych kompetencjach biznesowych. Pomyśleliśmy – czy nie można dać takiej możliwości młodym ludziom? Nawiązaliśmy kontakt z psychologiem społecznym – dr Katarzyną Korpolewską i wspólnie dopracowaliśmy założenia oraz koncept narzędzia. Fidbek.pl został opracowany uwzględniając potrzeby samorozwojowe młodych ludzi w najistotniejszych kompetencjach społecznych.

W zespole zarządzającym podzieliliśmy zadania i kompetencje na obszary: rozwoju produktu (programiści, graficy i developerzy) oraz komercyjny (strategia marketingu, komunikacja, sprzedaż). Przełomem było zaproszenie do współpracy eksperta dr Korpolewskiej, która została partnerem merytorycznym fidbek.pl. Kompetencje eksperta to przede wszystkim nadzór merytoryczny nad jakością całego serwisu, wielomiesięczna praca nad platformami kompetencji społecznych, opracowywanie formuły algorytmu raportu i merytoryczna interpretacja odpowiedzi. Wszystko to uzupełniane o bieżącą informację zwrotną z grup focusowych w naszej grupie celowej. Ważną rolę pełni też koordynator projektu, który spina wszystkie działania wynikające z harmonogramu projektu 8.1.

Pozyskaliście do współpracy dr Katarzynę Korpolewską. W jaki sposób udało się Wam zainteresować znanego (i rozpoznawalnego) specjalistę swoim projektem?

Dr Katarzynę Korpolewską poznaliśmy podczas pracy przy innym projekcie. Kiedy narodził się pomysł fidbek.pl, postanowiliśmy zainspirować nim dr Korpolewską i zaprosić ją do współpracy.

Dr Korpolewska jest jedną z kilku osób w Polsce, które były w stanie podjąć się tak złożonego zadania. Zalety takiej współpracy są ogromne. Przede wszystkim nadzór merytoryczny wysokiej klasy specjalisty nad całością przedsięwzięcia i opracowywanie merytorycznej strony portalu. Pani doktor opracowała platformy kompetencji społecznych, formuły algorytmu raportu oraz merytoryczną interpretację odpowiedzi. Wszystko to było uzupełniane o bieżącą informację zwrotną z grup focusowych. Fidbek.pl to także efekt jej wielkiej pasji i wiary w sens istnienia takiego narzędzia – dostosowanego i dostępnego nie tylko dla wybranych managerów.

Zdecydowaliście się na finansowanie projektu w ramach 8.1 PO IG. Jak przebiegała współpraca z PARP-em?

Dotację pozyskaliśmy na zbudowanie serwisu praktycznie od podstaw. 8.1 daje nam sporo komfortu psychicznego, ale jest też wyzwaniem operacyjnym. Z drugiej strony dzięki rygorowi pod szyldem Innowacyjna Gospodarka po prostu lepiej zarządzamy projektem: trzymamy się harmonogramów, kontrolujemy koszty i patrzymy na zadeklarowane wskaźniki rezultatu jak na ważne parametry biznesowe. Pracujemy z najlepszymi specjalistami, możemy planować wsparcie promocyjne, a także skupić się na doskonaleniu funkcjonalności serwisu.

Nasze doświadczenie we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza jest bardzo pozytywne. Zaliczkę na realizację projektu otrzymaliśmy w terminie. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Pierwsze rozliczenie, tak jak się spodziewaliśmy, wymagało kilku rund poprawek, ale z sukcesem je przeszliśmy. Projekt prowadzimy i rozliczali sami (bez pomocy firmy konsultingowej) więc z każdym pytaniem zwracamy się bezpośrednio do pracowników gdańskiego RIFu. Współpraca przebiega sprawnie, a my również stajemy się powoli ekspertami w rozliczaniu projektów 8.1.

Jakie mielibyście rady dla tych wszystkich, którzy też chcieliby skorzystać z tego typu finansowania?

Przede wszystkim warto być w stałym kontakcie z pracownikami swojego RIFu i jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości w związku z realizacją projektu – na bieżąco je wyjaśniać. W miarę możliwości lepiej unikać ankesowania umowy na poziomie PARPu, gdyż opóźnia to rozliczanie projektu. Nie ma też co ukrywać, że rozliczenie projektu jest czasochłonne dlatego ważne jest, aby prowadzić projekt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i na bieżąco gromadzić wszelką dokumentację.

Jakie były największe trudności, jakie wiązały się ze startem fidbek.pl?

Zakwalifikowanie się naszego projektu do finału prestiżowego Democamp East West 2010 sprawiło, że przyspieszyliśmy start serwisu o kilka tygodni. Pierwsza wersja serwisu łączyła funkcję portalu psychologicznego z prezentacją usługi. W krótkim czasie zdecydowaliśmy się przeprojektować serwis i skupić się w dużej mierze na narzędziu oceny.

Fidbek.pl został zwycięzca konkursu Democamp 2010. W jaki sposób wygrana wpłynęła na Waszą dalszą pracę nad projektem?

Udział w Democamp był dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, dał nam ogromną motywację do działania, ale też pozwolił wyciągnąć wnioski dotyczące promocji naszego serwisu. Zrealizowaliśmy nagrodę za zwycięstwo (zasięgowa kampania odsłonowa o wartości 35 tys PLN) i wiemy, że dla takiej usługi jak nasza krytyczna jest edukacja konsumenta. Zrewidowaliśmy zatem strategię promocji zawartą we wniosku unijnym i zdecydowaliśmy się przesunąć większość środków z zaplanowanej kampanii odsłonowej na działania marketingu szeptanego. W zamkniętym przetargu otrzymaliśmy oferty od czołowych polskich agencji marketingu szeptanego. Wybraliśmy Streetcom powstałą w 2004 roku pierwszą w Europie i drugą na świecie agencją Marketingu Rekomendacji, wyspecjalizowaną w dostarczaniu medium, jakim są konsumenci aktywnie rozmawiający na temat marek lub usług, które testują.

Według badań SMG/KRC zaangażowanie 2 500 ekspertów w rekomendacje konsumenckie daje łączny zasięg rekomendacji na poziomie 200 tysięcy. Dzięki rekomendacjom Ekspertów Streetcom zbudujemy potrzebny zasięg i świadomość marki fidbek.pl w sposób gwarantujący rzeczywiste zainteresowanie i edukację grupy docelowej. Zadaniem Streetcom będzie wyłonienie ze społeczności Ekspertów osób zainteresowanych rozwojem osobistym i podnoszeniem swoich kwalifikacji w różnych dziedzinach życia, absolwentów, którzy właśnie wchodzą na rynek pracy, osób poszukujący lub chcących zmienić pracę, a także wszystkich tych, którzy chcieliby porównać samoocenę z tym jak są postrzegani przez innych. W pracę z naszymi “ewangelistami” zostanie zaangażowany też partner merytoryczny serwisu, czyli wspominana już dr Katarzyna Korpolewska.

Fidbek.pl jest skierowany tylko do kobiet.  Czy z perspektywy czasu, jaki minął od startu serwisu okazało się to dobrym posunięciem?

Rzeczywiście w pierwszej odsłonie serwis kierowany był wyłącznie do kobiet. Zdecydowaliśmy się jednak dostosować treść portalu do obydwu płci. Naszą główną grupą docelową nadal pozostają kobiety.

Jak fidbek.pl prezentuje się na tle konkurencji?

Jesteśmy specjalistą – robimy bardzo dobrze jedną rzecz. Do tej pory istniały albo narzędzia typowo biznesowe nastawione na klientów korporacyjnych albo ogólne portale społecznościowe oferujące proste testy w formie zabawy. My dajemy profesjonalne narzędzie oparte o najnowszą wiedzę psychologiczną. Jesteśmy pierwsi, mamy dostosowany do potrzeb produkt, który został przygotowany przez najwyższej klasy eksperta – dotąd dostępny jedynie dla managerów wyższego szczebla w kompetencjach biznesowych.

Jak odpowiedzielibyście na zarzut: „Przecież mogłabym poszukać w Google informacji np. na temat asertywności i poprosić moje koleżanki, by mnie oceniły”?

Jeśli zapytamy znajomego „Jak mnie postrzegasz? Czy jest coś, co Ci się we mnie nie podoba?” nie zawsze możemy liczyć na szczerą odpowiedź. Ludzie często mają problem z mówieniem wprost o tym, co sądzą o danej osobie. Nie chcą nikogo urazić, obawiają się, że ich prawdziwe zdanie może przyczynić się do zerwania relacji, lub nie chcą być postrzegani jako osoby „niemiłe”. Jeśli jednak mamy do kogoś pełne zaufanie i liczymy na szczerą odpowiedź, to ta osoba może nie wiedzieć, w jaki sposób opisać nasze zachowanie w obszarze, o który pytamy. Może mieć problem ze zdefiniowaniem wszystkich jego wymiarów. W metodzie fidbek.pl pytania dotyczące poszczególnych kompetencji w jak najszerszy sposób oddają ich charakter. Zdecydowanie ułatwi to naszym znajomym udzielenie nam pełnej informacji zwrotnej.

Fidbek.pl daje szansę, aby sprawdzić, jak ludzie postrzegają nas w różnych dziedzinach kompetencji społecznych. Pytanie o niektóre kwestie może być krępujące dla nas. Jeśli jesteśmy osobą nieśmiałą, to możemy zapytać o nasza asertywność, ale już na to, czy jesteśmy postrzegani jako osoba atrakcyjna, może zabraknąć nam odwagi.

Na fidbek.pl możemy wielokrotnie pytać o jedną kompetencję osoby z różnego otoczenia. Nasze zachowanie różni się w zależności od tego gdzie i z kim przebywamy. Inaczej będą nas postrzegały osoby z rodziny, inaczej przyjaciele, a jeszcze inaczej współpracownicy. Jeśli zdecydujemy się na fidbek z wybranej kompetencji społecznej od różnych grup ludzi, może się okazać, że różnice są znaczne. Możemy wtedy zastanowić się, z czego to wynika i popracować nad zmianą zachowań.

Gotowy raport może być doskonałym wstępem do rozmowy ze znajomymi. Szczególnie, jeśli wystąpią znaczące różnice w tym jak postrzegamy siebie a tym, jak postrzegają nas różne grupy ludzi. Możemy też zapytać o kompetencje, których rozwój pomoże nam w podnoszeniu pozycji zawodowej i profesjonalizmu. Są to między innymi asertywność, pewność siebie czy zdolności komunikacyjne. Zaletą fidbek.pl jest to, że osoby przez nas wskazane, mogą odpowiadać w sposób anonimowy. To daje im poczucie bezpieczeństwa i sprawi, że odpowiedzą szczerze.

Otrzymuję raport (fidbek) i co dalej?

Osoba, która otrzymała “Raport o Tobie” dostaje wskazówki i krótki przewodnik, który pomaga jej właściwie go zinterpretować. Może przy jego pomocy zaplanować działania, jakie podejmie, aby zmienić swoje zachowanie. Raport też może być wstępem do rozmowy ze znajomymi, aby porozmawiać o naszych zachowaniach i umiejętności. Osoby szczególnie zainteresowane własnym rozwojem mogą pokazać raport swojemu coachowi i wspólnie z nim zastanowić się nad zaplanowaniem zmiany.

Ile raportów udało się Wam do tej pory przygotować? Ile powstaje w ciągu miesiąca?

Portal miał swoją premierę pod koniec października ubiegłego roku. Promocję portalu wśród grupy docelowej rozpoczęliśmy na początku lutego br., więc za wcześnie jest, aby mówić o miesięcznej ilości powstających raportów. Obecnie 2,5 tys wysekelcjonowanych ekspertek Agencji Streetcom testuje portal fidbek.pl i poleca go swoim znajomym. W ramach kampanii, do dziś wygenerowanych zostało kilkaset raportów z 15 kompetencji społecznych.

Jakie są Wasze dalsze plany związane z rozwojem projektu?

Najbliższym celem jest wzorowe przeprowadzenie i rozliczenie projektu w ramach 8.1 PO IG. W przyszłości mocno skupimy się na funkcjach VIP/Premium – użytkowniczki, które otrzymają raport będą mogły wybrać ciekawe szkolenie, które pomoże w rozwoju danej kompetencji, przeanalizować go z coachem, porozmawiać o planie rozwoju. Już dziś rekomendujemy ciekawe publikacje z psychologicznej księgarni e-booków i audiobooków – fidbek bookstore. Poważnie myślimy też o ekspansji na rynki zagraniczne.

Zespół Diverger Polska Sp. z o.o. odpowiedzialny za projekt fidbek.pl to:

Tomasz Koniewski – ma 10 lat doświadczenia w zarządzaniu, projektowaniu aplikacji i serwisów internetowych, programowaniu oraz projektowaniu grafiki, które zdobył, prowadząc własną działalność gospodarczą. Od 2007 r. główny udziałowiec i prezes zarządu agencji Interactivo Sp. z o.o. Zarządzał wieloosobowymi zespołami projektowymi. Zrealizował kilkadziesiąt projektów stron, portali internetowych i rekrutacyjnych, obsługi hostingowej, opracowania narzędzi samodzielnego zarządzania treścią w internecie, materiałów graficznych, projektowania opakowań produktów, znaków towarowych, logotypów marek i identyfikacji wizualnej firm.

Maciek Pichlak – ma 8 lat doświadczenia w zarządzaniu i marketingu, które zdobył, pracując na stanowiskach kierowniczych w działach marketingu międzynarodowych firm z branży FMCG. Zarządzał kilkunastomilionowymi budżetami marketingowymi, współpracował z czołowymi domami mediowymi i agencjami reklamowymi, odpowiadał za strategie rozwoju marek. Zrealizował kilkanaście kampanii marketingowych z wykorzystaniem m.in. reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, bilboardowej, w Internecie, w punkcie sprzedaży, narzędzi PR, sponsoringu i promocji konsumenckich.