Firma genXone planuje debiut na rynku NewConnect

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Firma genXone planuje debiut na rynku NewConnect

Udostępnij:

genXone – biotechnologiczna spółka działająca w obszarze genetyki molekularnej planuje zadebiutować na rynku New Connect w 2020 r. Wcześniej spółkachciałaby pozyskać środki w ramach equitycrowdfundingu. Ma to pomóc firmie w realizacji innowacyjnego projektu, którego celem będzie lepsze poznanie ludzkiej mikrobioty jelitowej, odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Nadrzędnym celem spółki genXone, której jednym z akcjonariuszy jest Diagnostyka Sp. z.o.o, największa sieć laboratoriów diagnostycznych w Polsce, jest poprawa jakości życia poprzez tworzenie, wdrażanie i rozwijanie innowacji w dziedzinie genetyki. Jedną ze ścieżek tej poprawy ma być pomoc w określeniu panaceum na choroby cywilizacyjne XXI w takie jak: alergie, depresja, otyłość czy choroby autoimmunologiczne. Coraz więcej badań naukowych wskazuje, że zarówno źródła tych problemów, jak i  potencjalnego rozwiązania należy szukać w mikrobiocie jelitowej.

Świat mikroorganizmów bytujących w ludzkim ciele jest niezwykle złożony i bardzo dynamiczny.
Jego kształt w znacznym stopniu zależy od stylu życia człowieka. Skład mikrobioty jelitowej oraz wzajemne oddziaływanie człowieka i jego mikrobiomu stały się fundamentem do rozwoju najnowszego projektu spółki o nazwie Nanobiome.

Mikrobiom jelit jest niezbędnym elementem naszego organizmu. Ma on zdecydowanie największy wpływ na różne aspekty fizjologii ludzkiego ustroju oraz jego podatność na wiele chorób. Opracowywany przez nas projekt Nanobiome dostarczy szczegółowej wiedzy na temat całej mikroflory, jaka żyje w naszym przewodzie pokarmowym. Dzięki takiemu badaniu będziemy mogli lepiej zrozumieć, jakie bakterie wpływają na ludzki mikrobiom oraz docelowo określić powiązanie zidentyfikowanych mikroorganizmów z konkretnymi jednostkami chorobowymi  – twierdzi dr Michał Kaszuba, założyciel i prezes zarządu genXone S.A.–Prace nad testem są już na tyle zaawansowane, iż mamy w planach przystąpić do komercjalizacji produktu na początku przyszłego rokudodaje Prezes.

Pierwszą i podstawową dziedziną działania genXone, na której opiera się m.in. najnowszy projekt, jest sekwencjonowanie nanoporowe, jedna z gałęzi sekwencjonowania III generacji, nazywanego również NGS (ang. nextgenerationsequencing). Przewagą sekwencjonowania nanoporowego opracowanego przez Oxford Nanopore Technologies (ONT) jest możliwość uzyskiwania odczytów o niedostępnej dotychczas długości. Tak długie odczyty sekwencji nukleotydów zwiększają szansę poznania kontekstu całych genomów lub znacznych ich fragmentów.  Daje to Spółce, będącej jedynym polskim partnerem Oxford Nanopore Technologies posiadającym licencję na wykorzystanie tej unikalnej technologii komercyjnie, nowe możliwości w dziedzinie genetyki.

W portfolio usług firmy znajdują się również analizy z obszaru diagnostyki medycznej. Wykorzystywana przy tym jest metoda multiplex Real-Time PCR, która pozwala na wykazanie w testach bezpośredniej obecności DNA bakterii, wirusów, grzybów oraz pasożytów. W tym zakresie genXone oferuje badania z zakresu infekcji układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego oraz nerwowego.
W ramach badań diagnostycznych genXone pracuje również nad wdrożeniem analizy genetycznej w kierunku predyspozycji do rozwoju chorób onkologicznych.

Jednym z celów strategicznych Spółki jest tworzenie innowacyjnych produktów i oprogramowania umożliwiających wykonywanie zaawansowanych analiz genetycznych poza laboratoriumw szczególności skierowanych do branży medycznej i przemysłowej. Dlatego, oprócz wspominanego wyżej projektu badania mikrobiomu jelit, firma prowadzi również prace nad dwoma prototypami testów, któreplanuje wprowadzić do swojej oferty.

Przy realizacji najważniejszego projektu Nanobiomefirma ma w planachrozszerzenie analizymikrobiomu na inne środowiska organizmu człowieka, takie jak skóra czy drogi oddechowe. Spółka prowadzi także badania naukowe skupione nad ewolucyjnymi zmianami w genomie tzw. ewolucyjne znaczenie fuzji chromosomów. Jednocześnie genXonewraz z partnerami naukowymi i biznesowymi pracuje nad autorskimi zestawami odczynników do sekwencjonowania nanoporowego, które w przyszłości będą komercyjnie oferowane użytkownikom tej technologii.

Kampania equity crowdfundingowagenXone może rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Debiut Spółki na rynku NewConnectzaplanowany jest w 2020 roku.