Firmy z Polski Wschodniej starają się o ponad 115 mln zł z UE na ekspansję zagraniczną

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Firmy z Polski Wschodniej starają się o ponad 115 mln zł z UE na ekspansję zagraniczną

Udostępnij:

Prawie 270 firm z pięciu województw Polski Wschodniej złożyło wnioski o wsparcie w przygotowaniu do wyjścia ze swoimi produktami i usługami na nowe rynki zagraniczne. Kwota, o którą starają się firmy to łącznie ponad 115 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej niż budżet zaplanowany w tej edycji konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Na beneficjentów czeka 50 mln zł z funduszy europejskich programu Polska Wschodnia. Obecnie trwa ocena wniosków o dofinansowanie. Jej wyniki są spodziewane pod koniec sierpnia br.

Środki unijne otrzymają mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają co najmniej jeden produkt lub usługę, która ma potencjał, by zaistnieć na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Kolejnym warunkiem jest siedziba lub oddział firmy w jednym z województw Polski Wschodniej, czyli: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

Polska Wschodnia stawia na eksport

Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 267 takich przedsiębiorstw. Nabór trwał od 7 kwietnia do 27 maja br. Wśród wnioskodawców dominują projekty mikro- i małych firm (85 proc.). W większości są to przedsiębiorstwa produkcyjne (52 proc.) z różnorodnych branż, m.in. meblarskiej, maszynowej, elektrycznej, budowlanej, spożywczej czy kosmetycznej.

– Polska Wschodnia to region, w którym eksport wciąż potrzebuje silnego wsparcia. Działania takie jak „Internacjonalizacja MŚP” dają szansę na szybszy rozwój, pomagając firmom w zdobywaniu nowych rynków. Coraz większa liczba przedsiębiorców widzi swoją przyszłość w sprzedaży i działaniu na rynkach międzynarodowych, widać to po dużym zainteresowaniu ostatnimi edycjami tego konkursu. Kwota o jaką ubiegają się MŚP ze wschodniej Polski ponad dwukrotnie przewyższa budżet konkursu – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Na co przeznaczą dofinansowanie?

MŚP powinny je rozdysponować na przygotowanie do umiędzynarodowienia działalności, tj. pokryć koszty usług doradczych, a także koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. W ramach konkursu można również pokryć koszty nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Firmy ubiegające się dofinansowanie kosztów wprowadzenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne mogą otrzymać do 550 tys. zł w przypadku, gdy MŚP wybierze rynek z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Jeśli ekspansja kierowana jest na co najmniej jeden rynek poza tym obszarem, można otrzymać nawet 800 tys. zł dofinansowania. Wsparcie może stanowić nawet 85 proc. kwalifikowanych kosztów projektu.

Więcej informacji o konkursie: Internacjonalizacja MŚP

„Internacjonalizacja MŚP” to konkurs realizowany w ramach poddziałania 1.2 Programu Polska Wschodnia finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.