Francuzi coraz więcej inwestują w Polsce

Dodane:

Karolina Halik Karolina Halik

Udostępnij:

Francja jest trzecim co do wielkości zagranicznym inwestorem w Polsce i jednym z największych pracodawców. 87% przedsiębiorców jest zadowolonych z dotychczasowych efektów swoich inwestycji, a aż 97% poleciłoby nasz kraj, jako miejsce do rozwoju biznesu firmom zagranicznym, nieobecnym jeszcze na naszym rynku.

W 2012 roku skumulowana wartość Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) Francji w Polsce wyniosła blisko 90 mld zł (21,9 mld €), co stanowiło 12% ogółu BIZ w naszym kraju.

Zdjęcie royalty free z Fotolia

Najlepiej ocenianym aspektem polskiej atrakcyjności inwestycyjnej jest sytuacja gospodarcza, a obszary wymagające największych zmian to infrastruktura i sektor publiczny, gdzie głównymi problemami są brak przejrzystości przepisów oraz stabilności systemu podatkowego i prawnego. Francuscy przedsiębiorcy zwracają także uwagę na poziom biurokracji oraz interwencje państwa w działalność biznesową.

Prawie wszystkie firmy (96%) pozytywnie oceniają lokalizację geograficzną Polski.

7 na 10 przedsiębiorców pozytywnie ocenia atrakcyjność siły roboczej w Polsce. Jakość kadry menedżerskiej i pracowników umysłowych z doświadczeniem jest częściej uznawana za atrakcyjną niż jej dostępność. Firmy francuskie są szczególnie zadowolone z poziomu edukacji pracowników w Polsce – pozytywnie oceniło ją aż 71% respondentów.

W 2012 roku w Polsce obecnych było już 1349 firm francuskich, w których kapitał posiadało 1757 francuskich udziałowców. Francja jest w Polsce także jednym z najważniejszych zagranicznych pracodawców – liczba pracowników zatrudnionych w firmach francuskich szacowana jest na 200 tys.

Francuski kapitał jest zaangażowany głównie w branże:

  • Przetwórstwo przemysłowe
  • Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
  • Informacja i komunikacja
  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną
  • Budownictwo
  • Transport i gospodarka magazynowa
  • Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Aż 64% respondentów deklaruje, że w ciągu trzech najbliższych lat zwiększy skalę inwestycji w Polsce. Co czwarta firma chce otworzyć nowe biuro lub oddział, a kolejne 25% zdecyduje się na inne inwestycje takie jak rozbudowa istniejących magazynów, fabryk i punktów sprzedaży, wejście na nowe rynki oraz inwestycje w e-commerce.

Wartość towarów eksportowanych do Francji w 2013 roku wynosiła 35,7 mld zł, co stanowiło 6% łącznego eksportu Polski. Wiodące rodzaje sprzedawanych produktów to sprzęt elektryczny i RTV, maszyny i urządzenia mechaniczne, pojazdy (inne niż kolejowe) i części do nich, meble i wyposażenie domu, guma i kauczuk oraz wyroby z nich. Mniejszą wartość ma import towarów z Francji do Polski. W rezultacie nadwyżka w obrotach handlowych wynosi już ponad 11 mld zł.

Infografika zawierająca szczegółowe dane: www.kpmg.com

Źródło: informacja prasowa