Fundacja Centrum Innowacji i Komercjalizacji Technologii

fundacja centrum innowacji i komercjalizacji technologii
Udostępnij:

Działamy na rzecz popularyzacji i komercjalizacji nowych polskich technologii oraz budowania przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki na arenie międzynarodwej. Zrzeszamy innowatorów, wynalazców, startupy z pogranicza nauki i technologii - naszym celem jest dostarczenie im potrzebnych składowych do efektywnego wejścia na rynek. Nasza działalność koncentruje się na trzech obszarach:

PRZEMYSŁ + NAUKA

Kojarzenie przedsiębiorców i przedsiębiorstw z innowatorami, właścicielami technologii, jednostkami naukowymi i badawczymi oraz pracownikami naukowymi.

KOMERCJALIZACJA

Usługi wspierające efektywne wdrażanie innowacji, w tym finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne.

FINANSOWANIE

Wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków finansowych oraz partnerów do realizacji projektów wdrażania innowacji.