Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wesprze naukowców. Ma dla nich 140 mln złotych

Dodane: 24.10.2017

Adam Sawicki

Udostępnij:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje kolejną edycję konkursu Międzynarodowe Agendy Badawcze skierowanego do naukowców. Badacze z całego świata mogą ubiegać się o 140 milionów złotych.

Na zdjęciu: prof. Robin Fahraeus i prof. Teodor Hupp | fot. materiały prasowe

Udział w programie MAB mogą brać naukowcy z całego świata. Jednak warunkiem uczestnictwa w konkursie jest temat badań oraz pomysł i wizja na zorganizowanie w Polsce autonomicznych instytucji badawczych, a także partnerstwo z podmiotem gospodarczym. Na tej podstawie recenzenci ocenią innowacyjność zaproponowanego programu badawczego i stwierdzą, którzy kandydaci otrzymają finansowanie projektu.

Pieniądze i cel

Jest o co walczyć, bo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przeznaczy na wspomniane wyżej przedsięwzięcia łącznie 140 milionów złotych i do 2020 roku zamierza zaangażować się w rozwój co najmniej 10 jednostek, w których zatrudnienie znajdzie 500 rodzimych naukowców. Poszczególne centra badawcze i ich pomysłodawcy mogą liczyć na sugerowaną sumę w wysokości 35 milionów złotych mających pokryć pięć lat badań.

– Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie w Polsce warunków do uprawiania nauki na światowym poziomie. Bardzo nam zależy, aby w dłuższej perspektywie program MAB pomógł poprawić kulturę jakości w Polsce, a także przyczynił się do wzrostu pozycji polskiej nauki na świecie – mówi profesor Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zgłoszenia do udziału w tej edycji można składać do 20 grudnia na tej stronie.

Wybrane projekty

Organizatorzy przypominają, że do tej pory finansowanie w konkursie MAB zdobyły trzy projekty. Pierwszy z nich jest program realizowany przez prof. Tomasza Dietla i prof. Tomasza Wojtowicza z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, na który FNP przeznaczyło blisko 40 mln zł. Środki te posłużyły do uruchomienia w Polsce Międzynarodowego Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną.

Drugim przedsięwzięciem jest ReMedy powstały w ramach Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, który zgarnął 35 mln złotych oraz trzecim projektem jest program realizowany przez prof. Teodora Huppa i prof. Robina Fahraeusa. Naukowcy otrzymali 41 mln złotych na utworzenie na Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi.

O programie MAB

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez FNP od listopada 2015 roku ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jego celem jest umożliwienie powstania w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie identyfikacji problemów badawczych, zarządzania nimi, polityki personalnej i komercjalizacji wiedzy. Następna edycja konkursu zostanie uruchomiona w 2018 roku.