Fundacja Startup Poland zaprezentowała deklarację programową

Dodane: 22.04.2015

Informacja prasowa

Udostępnij:

Dokument to efekt czterech miesięcy prac przedstawicieli ekosystemu startupowego w Polsce – zarówno początkujących, jak i doświadczonych właścicieli firm z branży nowych technologii, inwestorów, przedstawicieli parków technologicznych oraz animatorów lokalnych społeczności. Zjednoczonych, by mówić wspólnym głosem o potrzebach małych przedsiębiorców.

– Zebraliśmy się w grupie kilkudziesięciu przedsiębiorców z szybko rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw technologicznych, aby rozpocząć proces stworzenia organizacji reprezentującej interesy startupów w Polsce – powiedział Borys Musielak, jeden z współzałożycieli Fundacji Startup Poland.

Deklaracja Programowa pokazuje główne bariery i wyzwania stojące przed polskimi startupami. Ich twórcze usuwanie, we współpracy z organami administracji publicznej (centralnej i samorządowej) oraz innymi partnerami, a także wspieranie inicjatyw prawnych (krajowych i europejskich) oraz rynkowych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości technologicznej i rozwoju infrastruktury finansowania startupów będzie osią dalszej działalności Fundacji.

Dokument, do pobrania i podpisania na stronie Fundacji, zawiera opis problemów i rozwiązań, dzieląc je na 5 części:

 1. Sprzyjające regulacje i podatki, a w tym stworzenie zachęt podatkowych dla aniołów biznesu, więcej nowoczesnych mechanizmów inwestycyjnych oraz proste procedury dla zagranicznych inwestorów.
 2. Lepszy dostęp do finansowania, obejmujący m.in. prawne uruegulowanie przepisów crowdfundingu, łatwiejszy dostęp do tzw. smart money, większą skuteczność i dostępność pomocy finansowej z Unii Europejskiej.

 • Łatwiejszy dostęp do talentów, w tym dyskusję nad przepisami sprzyjającymi zatrudnianiu specjalistów spoza Unii Europejskiej oraz zachęcającymi przedsiębiorców spoza Polski do zakładania startupów w naszym kraju.
 • Edukacja promująca przedsiębiorczość i kreatywność od najmłodszych lat oraz stworzenie inkubatorów i akceleratorów “wychowujących” startupy na światowym poziomie. 
 • Przyjazna infrastruktura dla startupów, obejmująca otwarte dane otwarte w instytucjach publicznych, punkt kontaktowy dla startupów w urzędach i przejrzyste procedury pozyskiwania finansowania środków publicznych z miasta.
 • Startupy robią różnicę

  Opierając się na naszym dotychczasowym doświadczeniu, możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że polscy przedsiębiorcy mają ogromny potencjał i mogą śmiało konkurować z firmami z całego świata. – Startupy to XXI-wieczna forma, którą przybrał dobrze znany Polakom duch przedsiębiorczości, pracowitości, niezależności i zaradności – ten sam, który podniósł Polską gospodarkę w okresie transformacji po roku 1989 – podkreśla Eliza Kruczkowska, prezes Fundacji.

  Polski ekosystem startupów znacząco się rozwinął w ostatnich latach, a na rynku pojawia się coraz więcej dojrzałych firm innowacyjnych. W debacie publicznej oraz rządowych dokumentach na temat priorytetów rozwojowych często pojawia się stwierdzenie, że Polska potrzebuje nowych, stabilnych miejsc pracy. To właśnie polscy przedsiębiorcy z branż innowacyjnych mają największy potencjał, by zaoferować polskim pracownikom wysokiej jakości etaty, odporne na wahania koniunktury (future- proof). Wbrew powszechnym wyobrażeniom, startupy nie tworzą miejsc pracy wyłącznie dla informatyków, lecz także dla specjalistów z różnych innych dziedzin, takich jak prawnicy, designerzy, analitycy, marketerzy itd. (spill-over effect). Każde nowopowstałe miejsce pracy w sektorze wysokich technologii przekłada się na 4 dodatkowe miejsca pracy w lokalnej gospodarce1.

  W dalszej części deklaracji, Startup Poland postuluje:

  1. Promowanie kultury inwestowania w startupy. 
  2. Konsultacje z sektorem publicznym dotyczące zmian legislacyjnych wspierających rozwój ekosystemu startupowego. 
  3. Zwiększenie dostępności danych gromadzonych w urzędach publicznych. 
  4. Stworzenie stanowiska Chief Technology Officer (CTO) na różnych poziomach administracji – od rządu do samorządu. 
  5. Zwiększenie atrakcyjności Polski dla specjalistów spoza UE. 
  6. Naukę przedsiębiorczości w szkołach od najwcześniejszych lat, prowadzona przez wyszkolonych nauczycieli przy wsparciu praktyków. 
  7. Lepsze i skuteczniejsze zachęty do tworzenia “szkół dla startupów”. 
  8. Proste procedury przekazywania środków publicznych. 
  9. Korzystne mechanizmy dla aniołów biznesu.
  10. Stworzenie systemu wsparcia i procedur dla inwestujących w startupy

  W realizacji części postulatów pomocna będzie powstała 16 kwietnia Koalicja na Rzecz Innowacji Polski, której założycielami są m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, czy Wardyński i Wspólnicy. Jej celem jest działanie na rzecz stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce, a bieżąca praca opierać się będzie m.in. na pracach w czterech grupach roboczych, powstałych w ramach Koalicji na Rzecz Polskich innowacji, dedykowanych poszczególnym obszarom tematycznym: 1) regulacjom prawnym, 2) współpracy nauki z biznesem, 3) zarządzaniu IP, komercjalizacji badań i Venture Capital oraz 4) systemowi podatkowemu w kontekście procesu innowacji.

  icon-112px-padlock Created with Sketch.

  Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem