Fundusz Pożyczkowy TISE Wielkopolska-Jeremie

Dodane:

Karolina Halik Karolina Halik

Udostępnij:

Fundusze

Nazwa: Fundusz Pożyczkowy TISE Wielkopolska-Jeremie

Rodzaj: Fundusze

Działający w ramach inicjatywy Jeremie dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego. Pożyczki przeznaczone są zarówno dla firm typu START-UP jak i tych działających dłużej.
Celem pożyczki jest finansowanie
– finansowanie inwestycji polegających m.in. Na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych
– tworzenie nowych miejsc pracy
– wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
– zwiększenie zapasów towarów lub surowców do produkcji,
– zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
– inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP
– pożyczki dla MŚP start-up mogą finansować kapitał obrotowy.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA: do 60 m-cy

PROWIZJA: 0 %

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI: od 2%

UDZIAŁ WŁASNY: 10%

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

W przypadku pożyczki dla MSP start-up, wymagane jest jedynie zabezpieczenie osobiste Ostatecznego Beneficjenta tj. poręczenie, cesja wierzytelności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksle in blanco.

WWW: tise.pl

e-mail: [email protected]