Fundusz Pożyczkowy TISE Wielkopolska-Jeremie

Dodane: 11.08.2014

Karolina Halik

Udostępnij:

Fundusze

Nazwa: Fundusz Pożyczkowy TISE Wielkopolska-Jeremie

Rodzaj: Fundusze

Działający w ramach inicjatywy Jeremie dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego. Pożyczki przeznaczone są zarówno dla firm typu START-UP jak i tych działających dłużej.Celem pożyczki jest finansowanie- finansowanie inwestycji polegających m.in. Na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych- tworzenie nowych miejsc pracy- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych

– zwiększenie zapasów towarów lub surowców do produkcji,- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP- pożyczki dla MŚP start-up mogą finansować kapitał obrotowy.OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA: do 60 m-cyPROWIZJA: 0 %OPROCENTOWANIE POŻYCZKI: od 2%UDZIAŁ WŁASNY: 10%NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:W przypadku pożyczki dla MSP start-up, wymagane jest jedynie zabezpieczenie osobiste Ostatecznego Beneficjenta tj. poręczenie, cesja wierzytelności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksle in blanco.

WWW: tise.pl

e-mail: [email protected]

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem