Funduszu Kvarko podsumowuje 2020 rok i daje prognozy na 2021 rok

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Funduszu Kvarko podsumowuje 2020 rok i daje prognozy na 2021 rok

Udostępnij:

– Mijający rok zweryfikował, które kierunki inwestycyjne są przyszłościowe – podsumowuje prezes funduszu Kvarko, dr inż. Paweł Wielgus.

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy, akceleratory i fundusze podsumowują 2020 rok. Jeśli chcesz przeczytać inne teksty z serii, zajrzyj tutaj.

Kvarko jest wrocławskim funduszem zasiewowym, od 2017 roku zapewniającym (w ramach Bridge Alfa) pierwszą rundę finansowania projektom w bardzo wczesnej fazie rozwoju. W centrum zainteresowania Kvarko znajdują się głównie inicjatywy deeptechowe i biotechnologiczne prowadzące prace badawczo-rozwojowe lub tuż po zakończeniu fazy proof of concept. Oznacza to, że na efekty tego typu inwestycji trzeba cierpliwie poczekać, ale – jak wyjaśnia Paweł Wielgus – cierpliwość w tym przypadku potrafi zostać wynagrodzona wyjątkowo korzystną stopą zwrotu.

Dywersyfikacja portfela

Zespół Kvarko tworzą osoby wywodzące się ze świata nauki oraz z doświadczeniem w biznesie. Ściśle współpracują z uczelniami oraz instytutami Polskiej Akademii Nauk, stawiając na projekty z sektora Life Sciences (zwł. biotechnologiczne, biomedyczne, weterynaryjne itp.). W roku 2020 fundusz zdecydował się na większą dywersyfikację portfela i inwestycje, które mogą zacząć generować zyski wcześniej niż długoterminowe projekty zasiewowe. Wciąż jednak są to inicjatywy odpowiadające na kluczowe potrzeby społeczne, dostarczające rozwiązań na realne problemy.

Inwestycje roku 2020

Od początku działalności do Kvarko wpłynęło ponad 500 projektów, z czego fundusz zainwestował w 17 z nich przekazując im łącznie około 25 mln zł.

W roku 2020 zrealizowano 4 inwestycje:

  • Deepstributed: platforma dla inżynierów uczenia maszynowego, wykorzystująca rozproszone zasoby obliczeniowe. Rozwiązanie usprawni realizację projektów opartych na sztucznej inteligencji, w szczególności machine i deeplearningowych, ale także innych typów projektów wymagających przetwarzania ogromnych ilości danych (Big Data) np. z obszarów CAD czy drug discovery. W przeciwieństwie do innych rozwiązań cloud computing, platforma Deepstributed to chmura hybrydowa dedykowana projektom wykorzystującym AI, łącząca zalety chmur publicznych i prywatnych oraz własnych lokalnych i rozproszonych zasobów obliczeniowych.
  • Acatavir: inwestycja Kvarko pozwoli naukowcom z Uniwersytetu Jagiellońskiego kontynuować prace badawcze nad lekiem na koci katar, który znajdzie zastosowanie w terapii skojarzonej leczenia infekcji wywołanej przez wirusy herpeswirus i kaliciwirus. Dotychczas nie ma na rynku skutecznego leku, a jedynie terapie łagodzące objawy zakażenia poszczególnym patogenem.
  • Alphamoon: platforma Tyro bazuje na zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych i jest przeznaczona do inteligentnego przetwarzania dokumentów. Umożliwia zautomatyzowanie rutynowych zadań dotychczas wymagających zaangażowania człowieka, co znacznie ogranicza koszt i skraca czas ich wykonywania. Rozwiązanie bazuje na sztucznej inteligencji, m.in. uczeniu maszynowym oraz algorytmach przetwarzania języka naturalnego. Platforma jest dostosowana do opracowywania plików w różnych formatach i jest wyposażona w autorski mechanizm wykrywania błędów.
  • Vitrotest: rozwój portfolio testów diagnostycznych typu ELISA. Technologia w pierwszej kolejności zostanie wykorzystana do stworzenia pilotażowego testu immunoenzymatycznego do diagnostyki odry. W przyszłości możliwe będzie zastosowanie analogicznych kontroli syntetycznych do wykrywania innych infekcji.

Bilans roku 2020

Rok 2020 był dobry dla polskiej sceny startupowej i zaowocował kilkoma znaczącymi rundami inwestycyjnymi. Bardzo ważny jest fakt, że w finansowanie polskich firm coraz częściej angażuje się kapitał zagraniczny. Dobrze rokuje to na przyszłość.

W funduszu Kvarko kończący się rok minął pod znakiem biotechnologii oraz sztucznej inteligencji. Te obszary tematyczne są dla Kvarko naturalne, gdyż głównym kryterium inwestycyjnym jest dla nas realna potrzeba rynkowa, a nie chwilowa koniunktura. Dywersyfikacja portfela jest następstwem przyjętej strategii inwestycyjnej. Zróżnicowany portfel zwiększa szanse zabezpieczenia oczekiwanej stopy zwrotu w dobie pandemii oraz związanego z nią spowolnienia gospodarczego.

Perspektywy na 2021

Na 2021 mamy zaplanowanych jeszcze kilka projektów, po których nastąpi zamknięcie okresu inwestycyjnego. Przygotowujemy się do większych rund w kilku naszych spółkach, poważnie rozważamy również upublicznienie jednej z nich. Informacja zostanie ogłoszona po Nowym Roku.

Będzie to również rok, w którym podejmiemy ważną decyzję o tym, które spółki z naszego portfela powinny być przez nas wspierane w pierwszej kolejności. Nie jest tajemnicą, że prace badawczo-rozwojowe głęboko zakorzenione w świecie nauki, które są realizowane przez większość naszych spółek, wiążą się z dużym ryzykiem. Rok 2021 będzie rokiem weryfikacji wyników osiągniętych przez większość z nich.