GammaRebels

Dodane:

Łukasz Tokarski Łukasz Tokarski

Udostępnij:

akcelerator startupów

Nazwa: GammaRebels

Strona www: www.gammarebels.com

Rodzaj: akcelerator startupów

Opis: akcelerator o międzynarodowym zasięgu oferuje nowo powstałym firmom wsparcie merytoryczne międzynarodowego grona mentorów (ponad 50 osób) oraz pomoc finansową w wysokości do 12 000 Euro w zamian za 10% udziałów w spółce. Trzymiesięczny program kończy się tzw. Demo Day, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję do zaprezentowania swoich przedsięwzięć przedstawicielom funduszy VC oraz aniołom biznesu.

Portfolio:
http://www.gammmarebels.com/teams

Adres:
ul. Emilli Plater 53, 
Warsaw Financial Center

Telefon: +48 (22) 423 70 60

E-mail: [email protected]